Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 24-11-2017 24-11-2017
Warszawa 18-12-2017 18-12-2017
Warszawa 20-02-2018 20-02-2018
Wrocław 15-03-2018 15-03-2018

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Na szkoleniu zostaną omówione najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Uczestnik podczas szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się na co dzień tematyką związaną z zatrudnianiem pracowników, procesami związanymi z przebiegiem zatrudnienia pracowników a także osób, które chcą poznać tą tematykę lub ją zgłębić. Szkolenie również skierowane jest do osób zarządzających zakładem pracy, ich właścicieli, dyrektorów, kierowników.

Program szkolenia:

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace od 01.01.2017 r. oraz od 01.01.2018 a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze

Badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów,

Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. –  „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze,  umowa  w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”

Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach,

 • co może być przyczyną wypowiedzenia umowy  o pracę,
 • uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,
 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Świadectwo pracy kolejny nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 01.06.2017 oraz od 01.01.2018

 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2018

 

Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy

Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

Nowe progi podatkowe 2017 i 2018

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2017 zmiany w 2018

 • Nowy okres przechowywania dokumentacji
 • Forma elektroniczna przechowywania dokumentacji
 • Papierowa forma przechowywania dokumentacji

 

Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017

Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017

Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017

 • 39 kp. A zakres ochrony
 • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
 • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia

 

Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie ;

 • zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
 • minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

 

Umowy zlecenie od 01.01.2017 oraz nowa stawka godzinowa od 01.01.2018 r.

 • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
 • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
 • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług

 

Najważniejsze zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych          

 • Ograniczenia w zatrudnieniu do tego samego rodzaju pracy
 • Maksymalne limity zatrudnienia
 • Niedyskryminacyjne wynagrodzenie
 • Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent
 • Przedłużenie umowy do dnia porodu i zasiłek macierzyński
 • Kontakt z przedstawicielem agencji
 • Szersza ochrona pracowników tymczasowych

Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

 • Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności- art. 209 §1 i 2 k.p.
 • Obowiązek wykonywania nakazów – art. 207 §2 pkt. 6 k.p.
 • Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.
 • Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej- art. 235 k.p
 • Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – art. 2001 §3 k.p.
 • Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

 

Panel dyskusyjny

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2017-2018 r." - 550 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)
Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin zgłoszenia.