Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 27-01-2020 27-01-2020
Wrocław 17-04-2020 17-04-2020
Katowice 05-06-2020 05-06-2020

Cel i program szkolenia

Z punktu widzenia przedsiębiorcy ochrona środowiska to wymagania prawne ponad 500 aktów regulujących materię bardziej skomplikowaną niż księgowość. Ciągłe zmiany w przepisach, nowe obowiązki i wysokie kary za nawet niewielkie przewinienia przyprawiają o zawrót głowy nawet osoby biegłe w tej dziedzinie.  

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych informacji na temat najważniejszych obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska.  

Szkolenie prowadzi doświadczony ekspert, które omówi m.in. następujące zagadnienia:

 • jakie obowiązki w zakresie gospodarki odpadami dotyczą Państwa;
 • jak prowadzić dokumentacje, jakie pozwolenia należy uzyskać;
 • jak oraz gdzie wolno magazynować odpady;
 • komu i jak można oddawać odpady;
 • kiedy jest wymagana decyzja środowiskowa przed uzyskaniem zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów*. Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze wymagań prawnych ochrony środowiska.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa, w szczególności przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych oraz usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem ochrony środowiska.

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

Program szkolenia:

System prawny ochrony środowiska

Wprowadzenie – obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska

 • Korzystanie ze środowiska
 • Emisje do powietrza
 • Gospodarka odpadami

Gospodarowanie odpadami

 • Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
 • Zmiany w przepisach obowiązują od 1 stycznia 2020 r.;
 • Ewidencja oraz sprawozdawczość poprzez BDO (Baza Danych o Odpadach);
 • Zmiany wprowadzone tzw. pakietem odpadowym z lipca 2018 r.
 • Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
 • Zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
 • Uprawnienia oraz właściwość organów
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

System opłat za korzystanie ze środowiska

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska
 • Obowiązujące stawki i formularze
 • Terminy oraz adresaci sprawozdań
 • Opłaty podwyższone i kary
 • Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
 • Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
 • Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
 • Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

System opłat produktowych (opakowania)

 • Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
 • Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
 • Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
 • Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
 • Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?

Ewidencja i sprawozdawczość

 • Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe

Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki

 • Gdzie załatwić sprawę?
 • Zakres odpowiedzialności urzędów

Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska

 • Przebieg kontroli
 • Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa

Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska

 • Jakie organy i kiedy mogą nakładać kary
 • Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
 • Procedury odwoławcze

Najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach ochrony środowiska omawianych podczas szkolenia

Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Wiedza przekazywana na szkoleniu jest poparta przykładami z firm. Omawiane są case studies z poszczególnych branż. Przewidziane są również ćwiczenia praktyczne.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 750 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Ochrona środowiska w firmie/instytucji w 2020 r." - 750 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.