Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Ochrona danych osobowych i archiwizacja dokumentacji pracowniczej


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-16:30
Cena szkolenia netto
550 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie rozwiązań prawnych związanych z problematyką prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zapewnienia ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz archiwizacją dokumentacji powstałej w trakcie działania przedsiębiorstwa.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przede wszystkim do właścicieli, pracowników zarządzających przedsiębiorstwem, pracowników administracji publicznej, menadżerów średniego szczebla oraz pracowników działów HR i księgowości.Program szkolenia:

Podstawaprawnaprowadzeniadokumentacjizwiązanejzestosunkiempracy

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji wsprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika(Dz.U.Nr62,poz.286zezm.)

 

Aktaosobowepracownikówposzczególneczęści
Część A

 •      wykaz dokumentów części A wraz z wzorami

Część B

 • wykaz dokumentów części B wraz z wzorami
 • oświadczenia składane przez pracownika i ich zmiana w okresie zatrudnienia

Część C

 • sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • wzory pism stosowanych przy rozwiązywaniu stosunku pracy
 • zasady sporządzania świadectwa pracy

 

Pozostaładokumentacjapracownicza.

 

Dokumentacja dotycząca wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników

 • obowiązek ewidencjonowania czasu pracy wraz z wyjątkami
 • zawartość ewidencji czasu pracy pracowników
 • dokumenty źródłowe dotyczące czasu pracy

Lista wynagrodzeń

Prowadzenie ewidencji przydziału:

 • odzieży i obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej,
 • wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

Pozostała dokumentacja

 

Dokumentacjaochronydanychosobowych

 • zakres dokumentacji przetwarzania danych osobowych i sposób jej prowadzenia
 • administrator bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • upoważnienia do przetwarzania danych osobowychosób przetwarzających dane osobowe.
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 

Archiwizacjadokumentacji

 • ustawowe obowiązki twórców dokumentacji
 • podstawowe pojęcia archiwalne
 • podział akt na kategorie archiwalne
 • archiwum zakładowe
 • przepisy kancelaryjne i archiwalne
 • personel archiwum zakładowego
 • lokal archiwum zakładowego
 • przyjmowanie akt do archiwum
 • ewidencja dokumentacji archiwalnej
 • brakowanie dokumentacji
 • udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego
 • kontrola dokumentacji archiwalnej
 • prawna ochrona dokumentacji i materiałów archiwalnych
 • postępowanie z dokumentacją osobową i płacową w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy


Metody szkoleniowe

Wykład zobrazowany licznymi przykładami praktycznymi i orzecznictwem sądowym, wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez uczestników, konsultacje indywidualne w ostatniej części szkolenia.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 550 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Ochrona danych osobowych i archiwizacja dokumentacji pracowniczej

Cena netto:550 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©