Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry

  Ocena efektywności funkcji HR w organizacji – przebudowa procesów HR


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 - 16:00; drugi dzień: 9:00 – 15:30
Cena szkolenia netto
1490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat możliwych i łatwych do zastosowania w praktyce rozwiązań, dotyczących mierzenia i poprawy efektywności funkcji personalnej w firmie. W trakcie szkolenia zostaną przedstawione i omówione podejścia, sposoby oraz narzędzia ułatwiające przeprowadzenie tego rodzaju. Program szkolenia i materiały stanowią swoisty przewodnik, pozwalający na dokonanie ewaluacji we własnym zakresie. Daje to szefowi kadr lub specjaliście personalnemu, a także innym menedżerom (np. dyrektorom finansowym lub administracyjnym nadzorującym w niektórych firmach sprawy personalnych) możliwość wyboru oraz zastosowania wybranych narzędzi oraz dostosowania ich do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Metodologia postępowania pokazana w trakcie szkolenia umożliwi dostosowanie działalności HR do wymogów oczekiwań klientów wewnętrznych (biznesowych), a także przebudowę – ulepszenie i/lub racjonalizację procesów HR i jednocześnie usprawnienie funkcjonowania samego działu personalnego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla menedżerów służb personalnych, kadry menedżerskiej wyższego szczebla odpowiadającej za sprawy personalne, a także samodzielnych specjalistów HR, którzy muszą podnieść efektywność pracy w swoich obszarach.Program szkolenia:

Dzień pierwszy

WPROWADZENIE

 • Pojęcie – czym jest efektywność funkcji personalnej.
 • Dla kogo i dlaczego to robimy.
 • Metoda małych kroków czy „wielka” ewaluacja.
 • Kto i w jaki sposób może to wykonać:  umiejętności, metodologia, narzędzia, środki.
 • Od czego zacząć – przygotowanie planu.

NARZĘDZIA

 • Przyjęcie metodologii – 3 różne podejścia.
 • Narzędzia oceny:
  • liczby, mierniki, wskaźniki,
  • ankiety, formularze, testy,
  • wywiady, rozmowy, panele.
 • Powiązanie oceny efektywności ze strategią firmy i strategią personalną
 • Przykładowy projekt (założenia, harmonogram) oceny efektywności HR dla 2 rodzajów przedsiębiorstw.
 • Spotkania robocze z kadrą kierowniczą w trakcie oceny – zakres i plan tematyczny.
 • System raportów dla kierownictwa organizacji – dotyczących oceny efektywności (przykład).
 • Mapa procesów HR i projekt jej udoskonalenia (przykład) jako rezultat oceny efektywności.
 • Współpraca z kierownikami w przedsiębiorstwie – modyfikacja zasad współpracy po dokonaniu ewaluacji.

 

PROCESY HR – OCENA EFEKTYWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH

 • Administracja kadrowa
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
 • Planowanie zatrudnienia
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
 • Rekrutacja
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki

 

Dzień drugi

PROCESY HR – OCENA EFEKTYWNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH CD.

 • Systemy wynagradzania i motywacji płacowej
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
 • Adaptacja
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
 • Szkolenia i rozwój
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki
 • Oceny pracownicze
  • Zakres oceny i rekomendowane narzędzia
  • Czynniki przewagi/słabe strony – tabela wyników (przykład)
  • Co zrobić z wynikami oceny
  • Plan „naprawczy” i jego wskaźniki

OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁU HR

 • Efektywność „strukturalna” – ocena podziału pracy, obciążenia pracą, rozpiętości i efektywności kierowania.
 • Wymagania prawne związane z obszarem prac – spełnianie standardów.
 • Stanowiska w kadrach – spełnianie standardów.
 • Wymagane kompetencje.
 • Luka kompetencyjna w HR i konieczność podnoszenia kwalifikacji – przykładowe rekomendacje oparte na wynikach ewaluacji
 • Przegląd narzędzi pracy HR (bazy, systemy informatyczne, programy).
 • Przykład raportu i wniosków z oceny efektywności funkcjonowania działu HR.

KORZYŚCI

 • Korzyści z ewaluacji dla działu personalnego i dla menedżera.
 • Korzyści dla zarządu.
 • Korzyści dla kadry kierowniczej.
 • Sposób przekazywania informacji o ocenie efektywności i jej rezultatach.
 • Monitoring zmian.
 • Podsumowanie – rekomendacje dla uczestników szkolenia.


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi: 1490 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby  i  zawiera: udział w zajęciach,  komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w  rezerwacji  miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Ocena efektywności funkcji HR w organizacji – przebudowa procesów HR

Cena netto:1490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©