• Szkolenia interpersonalne

  Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie pomoże Ci połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, założenia Management 3.0 z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji i potrzebach Twoich ludzi. Z jednej strony umiejętności te „odciążą” Cię, pozwalając skupić się na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem pracowników i zespołów.

Korzyści dla uczestników:

 • Przeanalizowanie własnych zadań i zadań zespołu w kontekście optymalnej strategii ich delegowania pracowników a w konsekwencji „odciążenie” menedżera i rozwój pracownika.
 • Pogłębienie automotywacji, samodzielności oraz dojrzałości zawodowej pracowników poprzez świadome zarządzanie delegowanymi zadaniami.
 • Wprowadzenie założeń empowerment i Management 3.0 do własnego stylu zarządzania zespołem.

 Adresaci szkolenia:

Kadra menedżerska: zarządzający, liderzy działów i zespołów.Program szkolenia:

Delegowanie jako podstawowe narzędzie zarządzania

 

 • Czym tak naprawdę jest delegowanie? Idea empowerment.
 • Korzyści z delegowania dla przedsiębiorstwa i przełożonych.
 • Bariery w procesie delegowania dla pracowników i przełożonych.
 • Filary skutecznego delegowania.
 • Kompetencje menedżera niezbędne w procesie delegowania: Poziomy przywództwa i Management 3.0 we wzmacnianiu samodzielności pracowników:
  • Pobudzanie ludzi
  • Upoważnianie zespołu
  • Uzgadnianie ograniczeń
  • Rozwijanie kompetencji
  • Rozwijanie struktury
  • Ciągłe doskonalenie (wszystkiego)
  • Różne aspekty delegowania: Trójkąt jakości procesu.

 

Delegowanie z punktu widzenia pracownika

 

 • Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia pracownika: Nauka i wdrożenie, rozwój kompetencji, zarządzanie karierą.
 • Specyfika pracownika a delegowanie:
  • Klasyczne teorie motywacji pracowników w delegowaniu
  • Model motywacji CHAMPFROGS: Wzmacnianie samodzielności poprzez angażowanie oraz dawanie odpowiedzialności i wpływu
  • Styl społeczny a motywacje pracowników i ich podejście do przyjęcia delegowanych zadań / odpowiedzialności: Praktyczne wykorzystanie modelu Insights Discovery/DISC

 

Delegowanie z punktu widzenia szefa

 

 • Trzy kluczowe cele delegowania z punktu widzenia menedżera: Sytuacja kryzysu, problemu i okazji
 • Siedem sytuacji zespołowych i siedem stylów delegowania w Management 3.0
 • Analiza zakresu działań menedżera w aspekcie „pół delegowania”
 • Styl społeczny menedżera a empowerment w delegowaniu: Szanse i zagrożenia dla usamodzielniania podwładnych

 

Zasady skutecznego delegowania zadań w praktyce

 

 • Proces delegowania krok po kroku. Rozmowa empowerment (Wybór – Kompetencje – Znaczenie – Wpływ).
 • Dobór pracowników do zadań w delegowaniu: Matryca kompetencji i motywacji (sytuacyjny model przywództwa). Dopasowywanie zadań do poziomu dojrzałości pracowników.
 • Zasady skutecznej komunikacji w delegowaniu: Integracja podejścia empowerment i komunikacji coachingowej.
 • Planowanie i wspieranie realizacji zadań:
  • Partycypacyjne uzgadnianie planu działań: Siła pytań coachingowych
  • Odpowiedzialność w planie działań: Rola menedżera i pracownika
  • Polityka „otwartych drzwi” w delegowaniu: Jak dawać wsparcie wzmacniając samodzielność?
  • Obszary wsparcia: aspekt strukturalny, zasobowy, emocjonalny

 

Rozwój pracownika w oparciu naukę na sukcesach i porażkach

 

 • Kontrola bieżąca i końcowa.
 • Kontrola ilościowa i jakościowa na poziomie wyników i procesu.
 • Korygowanie błędów na bieżąco: feedback FUKOZ, bieżąca rozwojowa informacja zwrotna.
 • Podsumowanie etapu i procesu: „Sukces w realizacji” i „Odmienny rozwój”. Praktyczne aspekty rozmowy coachingowe.

 

Podsumowanie szkolenia.Metody szkoleniowe

 • Odgrywanie ról.
 • Prace grupowe i indywidualne.
 • Testy autodiagnostyczne.
 • Symulacje.
 • Miniwykłady.


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©