Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Budowa i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającego minimalne wymagania dla Krajowych Ram Interoperacyjności


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
450 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Szkolenie zostanie przeprowadzone w oparciu o:
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (KRI), minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • PN-ISO/IEC 27001 – Technika informatyczna, Techniki bezpieczeństwa, Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania,
 • wytyczne centralnych organów administracji państwowej opracowane w zakresie tworzenia i utrzymywania Polityki Bezpieczeństwa Informacji.
  Głównym celem szkolenia jest prezentacja sposobu wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o obowiązujące w sektorze publicznym Krajowe Ramy Interoperacyjności.

Korzyści dla uczestników:

Uczestnicy szkolenia nie tylko poznają w jaki sposób wypełniać wymogi określone w normach prawnych, ale również dowiedzą się jak zapewnić skuteczny, efektywny, dostosowany do rozmiarów prowadzonej działalności system zarządzania bezpieczeństwem informacji w oparciu o KRI.Adresaci szkolenia:

 • kierownicy jednostek publicznych odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa informacji,
 • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI),
 • administratorzy systemów informatycznych (ASI),
 • audytorzy wewnętrzni,
 • pozostali pracownicy odpowiedzialni za wdrażanie i utrzymywanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji.


Program szkolenia:

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwo informacje w świetle wymogów prawnych.

Podstawowe atrybuty informacji.

Skutki naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Minimalne wymogi Krajowych Ram Interoperacyjności(KRI).

Mapowanie wymogów wskazanych w Krajowych Ramach Interoperacyjności z wymogami wskazanymi w Polskiej Normie PN-ISO/IEC 27001.

Zasady tworzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zapewniającego poufność, dostępność i integralność informacji:

 

 • Identyfikacja i szacowanie ryzyka z uwzględnieniem zasad wskazanych w Polskiej Normie PN-ISO/IEC 27005,
 • Spełnienie wymogu zapewnienia posiadania Polityki Bezpieczeństwa Informacji,
 • Kompleksowe opracowywanie procedur stanowiących załącznik do Polityki Bezpieczeństwa Informacji.

Zasady tworzenia i utrzymywania Rejestru incydentów.

Skuteczne i efektywne monitorowanie oraz doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

 • monitoring bieżący w ramach systemu kontroli zarządczej
 • spełnienie wymogu zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego nie rzadziej niż raz
  na rok – § 20 ust.2 pkt 14 Rozporządzenia KRI.

  • programowanie i realizacja pierwszego audytu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

 Metody szkoleniowe

Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wymiana doświadczeń, wykładInformacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 450 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontaktFormularz zapisu na szkolenie:

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji spełniającego minimalne wymagania dla Krajowych Ram Interoperacyjności

Cena netto:450 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©