• Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń?


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
490 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie lub pogłębi wiedzę z zakresu prawidłowego naliczania wynagrodzeń, będzie mógł przeanalizować konkretne przypadki płacowe na przykładach, wziąć udział w dyskusji na temat naliczania płac.Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką płacową oraz osoby chcące zdobyć wiedzę w tym zakresie, właściciele przedsiębiorstw, biur rachunkowych.Program szkolenia:

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

 • Informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Informacje do ZUS
 • Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych
 • Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Wzrost minimalnego wynagrodzenia
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Informacje do GUS
 • Ustalenie prawa do wypłaty zasiłków chorobowych
 • Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów i ulgi podatkowej
 • Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Rozliczenie czasu pracy
 • Rozliczenie z PFRON

 

Zmiany warunków wynagradzania w umowach o pracę i regulaminach

 

Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

 

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

 

Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia

 

Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 

Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy zwolnieniu lekarskim i innych nieobecnościach powodujących zmniejszenie wynagrodzenia – wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu

 

Zmiana etatu w trakcie miesiąca

 

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca

 

Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?

 

Kiedy premię można traktować jako premię uznaniową a kiedy jako nagrodę?

 

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy?

 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 

Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)

 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
 • W jakim terminie należy rozliczać godziny dobowe i średniotygodniowe?

 

Potrącenia z wynagrodzenia

 • Co jest wynagrodzeniem za pracę, co podlega egzekucji?
 • Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków chorobowych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Sankcje za utrudnianie egzekucji
 • Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
 • Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Przykłady rozliczenia potrąceń

 

Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)

 

Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień

 

Ustalenie wynagrodzenia i zaliczki na podatek dochodowy od wypłat z wynagrodzenia i zasiłku chorego zleceniobiorcy

 

Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu

 

Zastosowanie ulgi podatkowej w trakcie roku

 

Pytania i dyskusjaMetody szkoleniowe

Wykład z praktycznymi ćwiczeniami.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 490 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Lista płac. Jak uniknąć błędów w naliczaniu wynagrodzeń?

Cena netto:490 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©