Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia administracja

  Lista płac 2014r


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:30
 • Cena: 590 zł netto


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik nabędzie lub pogłębi wiedzę z zakresu prawidłowego naliczania wynagrodzeń, będzie mógł przeanalizować konkretne przypadki płacowe na przykładach, wziąć udział w dyskusji na temat naliczania płac.Adresaci szkolenia:

Osoby zajmujące się na co dzień tematyką płacową oraz osoby chcące zdobyć wiedzę w tym zakresie, właściciele przedsiębiorstw, biur rachunkowych.Program szkolenia:

Obowiązki pracodawcy na przełomie roku

 

 • Informacje o dochodach pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 11, PIT 4R
 • Informacje do ZUS – ZUS IWA, zaświadczenia o przychodach emerytów i rencistów
 • Współczynnik do ustalenia ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
 • Wpływ minimalnego wynagrodzenia na składniki wynagrodzeń
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – korekta odpisu za 2013 r., odpis na 2014 r.
 • Informacje do GUS
 • Ustalenie prawa do wypłaty zasiłków chorobowych
 • Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodów, ulgi podatkowej, skala podatkowa
 • Ustalenie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Rozliczenie z PFRON
 • Roczna informacja o składkach społecznych i zdrowotnych dla pracowników

 

Nowe spojrzenie na obowiązujące przepisy w zakresie naliczania wynagrodzeń

Zmiana wysokości wynagrodzenia – na co zwrócić uwagę?

Ochrona danych osobowych – tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

Wynagrodzenie minimalne w 2014 r.

 

 • Zasady ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia
 • Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia

 

Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia – jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?

Premia uznaniowa a nagroda

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego – jakie składniki wchodzą do podstawy

 

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

 

Wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, wynagrodzenie za czas pobytu na szkoleniu)

 

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych – jak zmiany regulacji dotyczących czasu pracy wpłyną na sposób rozliczania godzin nadliczbowych

 

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
 • Przekroczenia dobowe i średniotygodniowe
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego i dnia wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
 • W jakim terminie należy rozliczać godziny dobowe i średniotygodniowe?
 • Odpracowywanie prywatnych wyjść

 

Potrącenia z wynagrodzenia

 

 • Co jest wynagrodzeniem za pracę, co podlega egzekucji?
 • Wysokość dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia, zasiłków chorobowych i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy
 • Komornicze i administracyjne zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia
 • Sankcje za utrudnianie egzekucji
 • Kwoty wolne od potrąceń przy wynagrodzeniu i zasiłkach chorobowych
 • Potrącenia z umów cywilnoprawnych
 • Potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS
 • Potrącenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Przykłady rozliczenia potrąceń

 

Świadczenia chorobowe – najczęstsze kontrowersje

 

 • Podstawa do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
 • Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej
 • Składniki uwzględniane w podstawie zasiłku chorobowego
 • Ustalenie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Ustalenie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień
 • Zaliczka na podatek dochodowy od wypłat zasiłku chorego zleceniobiorcy

 

Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaMetody szkoleniowe:

Wykład z praktycznymi ćwiczeniami.Informacje organizacyjne:

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©