Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • Szczegółowa analiza zapasów w przedsiębiorstwie i przyczyn oraz celów ich utrzymywania.
 • Poznanie metod klasyfikacji zapasów i powiązania grup zapasów z określonymi decyzjami.
 • Analiza możliwości określenia optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych.
 • Przedstawienie sposobów określenia poziomów zapasów (w tym zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa).
 • Charakterystyka grup kosztów zapasów, w tym kosztu zamrożenia kapitału.
 • Analiza i przedstawienie przykładów systemów zarządzania zapasami.

Korzyści szkolenia

 • Określenie i analiza warunków zarządzania zapasami.
 • Poznanie metod klasyfikacji i zarządzania zapasami (pod różnym kątem: produkcji, klientów, dostawców).
 • Poznanie procesu decyzji w zakresie zarządzania i sterowania zapasami.
 • Określenie parametrów i normatywów zarządzania zapasami.
 • Obliczanie wielkości zapasów (bieżących, maksymalnych, bezpieczeństwa)
 • Poznanie decyzji i przykładów dotyczących zagospodarowania zapasów zbędnych.
 • Określenie rodzajów kosztów, ich struktury i sposobów szacowania kosztów tworzenia, utrzymania i braku zapasów
 • Poznanie współczesnych rozwiązań związanych z logistyką, funkcjonowaniem łańcuchów dostaw oraz ich związku z wpływem na kształtowanie poziomu zapasów

Adresaci szkolenia:

 • Pracownicy wszystkich komórek organizacyjnych łańcucha logistycznego i systemów związanych z realizacją dostaw, w szczególności:
 • Zakupów i zaopatrzenia
 • Dystrybucji
 • Planowania (dostaw)
 • Komórek uczestniczących w zarządzaniu zapasami (zarówno surowcowymi, jak i wyrobów gotowych).
 • Osoby zainteresowane tematyką zarządzania i sterowania zapasami w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw

 

Program szkolenia

 

Dzień 1:

 • Przyczyny utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie oraz czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy.
 • Wpływ popytu, jego rodzaju oraz cyklu życia produktów na poziom zapasów. Rola obsługi klienta, możliwości reakcji logistycznej, a związek ze strukturą i poziomem zapasów.
 • Metody klasyfikacji zapasów wg różnych kryteriów (wartości, regularności zapotrzebowania, prognoz, istotności z punktu widzenia różnych obszarów działalności firmy).
 • Wytyczne zarządzania zapasami dla określonych grup zapasów i zasady ich opracowania.
 • Analiza parametrów związanych ze sterowaniem zapasami (przepływ zapasów w systemach dostaw): czas realizacji zamówień (analiza cyklu składania i realizacji zamówień, wielkości zapasów bieżących), pozycje asortymentu i ich funkcje w procesach przedsiębiorstwa oraz związek z poziomem zapasu, poziom zapasu bezpieczeństwa pod kątem obsługi klienta, wytwarzania produktów. Co zrobić z zapasami zbędnymi?
 • Koszty zapasów, ich klasyfikacja (rodzaje) i sposoby ich liczenia (koszty zamawiania i dostaw zapasów, koszty utrzymania zapasów, koszty braku zapasów).

 

Dzień 2

 • Metody określania wielkości dostaw zapasów (dotyczące wyznaczania momentu składania zamówienia w czasie i jego wielkości, związane z określeniem momentu kontroli poziomu zapasu w czasie, związane z planowaniem potrzeb materiałowych – główne, najważniejsze zagadnienia). Metody związane z zamawianiem w grupach towarowych. Określanie dostaw przy zmiennej cenie i przy zmiennej partii zamawianego towaru. Metody alokacji nadmiaru zapasu w łańcuchu dostaw.
 • Sposoby wyceny wartości zapasu.
 • Prognozowanie zapasów – czy i w jakim stopniu jest możliwe? Co współcześnie należy rozumieć pod pojęciem „prognozowania” (gdzie można się z nim spotkać, czego dotyczy)? Przykłady wybranych metod prognozowania w krótkim i dłuższym okresie czasu.
 • Kompleksowe podejście i zintegrowane systemy planowania i zarządzania zapasami (PPM/PPD). Istotne, główne elementy mające związek z kształtowaniem przepływu zapasów (struktura wyrobów, normatywy zużycia, główne elementy systemu planowania i potrzeby informacyjne, wsparcie informatyczne, związki z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw – ich rzetelność).
 • Jak oceniać system zapasów w przedsiębiorstwie? Wybrane wskaźniki oceny zapasów – struktury, rotacji i poziomów zapasów.
 • Podsumowanie

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:30 Zajęcia
Do 14:00 pytania i odpowiedzi

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 990 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zarządzanie i sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie – online" - 990 zł/os

  Szybki kontakt