Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Jedną z kluczowych umiejętności menadżera jest budowanie autorytetu wśród swoich podwładnych. Autorytet kształtuje obraz menadżera jako profesjonalisty i eksperta ale także jako charyzmatycznego lidera, który przewodzi innym.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych  a także rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji  i zwiększania zaangażowania w jej realizację. Zrealizowane zostaną również następujące cele szczegółowe:

 • Diagnoza własnego potencjału i poszukiwanie czynników wspierających rozwój Uczestników
 • Określenie przyczyn i metod radzenia sobie w  trudnych i konfliktowych sytuacjach
 • Określenie mapy czynników warunkujących sukces w rozwoju osobistym i budowaniu autorytetu (autoprezentacja, sztuka perswazji, kreatywność)

Korzyści dla uczestników:

Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy rozwiną następujące umiejętności i odniosą następujące korzyści.

 •       Umiejętność przekazywania informacji zwrotnej
 •       Umiejętność przekonywania
 •       Umiejętność określania swoich mocnych i słabych stron
 •       Umiejętność nakreślenia mapy czynników determinujących efektywność osobistą
 •       Umiejętność radzenia sobie w sposób kreatywny z problemami i konfliktami
 •       Umiejętność wiarygodnej autoprezentacji i przekonywania innych

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do menadżerów stawiających na własna efektywność i rozwój osobisty.

Program szkolenia:

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ROLA MENADŻERA ZESPOŁU

 • Co oznacza „trójkąt skuteczności organizacji”?
 • Co w firmie wpływa na skuteczność i autorytet menadżera – czy tylko on sam?
 • Jakie reguły działania lidera wyznacza misja organizacji? Dekalog Skutecznego Menedżera
 • Czy masz osobowość lidera?

LIDER W ORGANIZACJI

 • Kim jest lider – rola i zadania menadżera we współczesnej organizacji
 • Style przewodzenia ludźmi. Lider zadaniowy i lider relacyjny
 • Jaki styl przewodzenia wybrać?
 • Orientacja na ludzi vs orientacja na zadania a specyfika sytuacji
 • Dojrzałość zawodowa podwładnych a optymalny styl kierowania: Od instruktażu po delegowanie
 • Czy delegować można każdemu? Prawidłowe stosowanie podejścia

ŹRÓDŁA AUTORYTETU A CECHY LIDERA

 • Władza a autorytet – lider formalny i nieformalny
 • Autorytet pozycji i stanowiska
 • Autorytet wiedzy
 • Autorytet przywiązania
 • Autorytet skuteczności
 • Autorytet wpływu i inwestycji w innych
 • Autorytet osobowości
 • Management 3.0 i empowerment

AUTORYTET A TWORZENIE REGUŁ

 • Stworzenie bezpieczeństwa funkcjonalnego
 • Określenie ram współpracy
 • Określenie zasad komunikacji w grupie i z menadżerem
 • Charakter relacji menadżera ze współpracownikami

AUTORYTET A ZASPOKAJNIE POTRZEB ZESPOŁU

 • Potrzeba realizacji zadań i celów – komunikowanie zadań
 • Potrzeba utrzymania spójności grupy – przejrzystość i zrozumiałość reguł postępowania i zasad komunikacji
 • Potrzeby indywidualne członków grupy – co z nimi robić?

AUTORYTET A KOMUNIKACJA MENADŻERA Z ZESPOŁEM

 • Style komunikacyjne menadżera – w jaki sposób zwiększyć siłę wpływu?
 • Czym jest i jakie ma znaczenie aktywna komunikacja menadżera z zespołem?
 • Kreowanie kultury konstruktywnej informacji zwrotnej w zespole. Metody przekazywania krytyki i pochwał
 • W jaki sposób przekazać niepopularną decyzję nie tracąc autorytetu?

AUTORYTET A ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 • Jakie mogą być źródła problemów w zespole i jak je rozpoznać?
 • Konstruktywne strategie radzenia sobie z problemami
 • Menadżer jako negocjator, mediator i facylitator

AUTORYTET A PRZEKONYWANIE I MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 • W jaki sposób sformułować argumenty perswazyjne?
 • Przekonywanie do swojej wizji a reguły wpływu społecznego
 • Podstawowe błędy przekonywania
 • W jaki sposób rozpoznać potrzeby i schematy motywacyjne pracowników
 • Sposoby zwiększania zaangażowania

INTEGRACJA WIEDZY I UMIEJĘTNOSCI UCZESTNIKÓW

 • Jakie są jawne i ukryte źródła mojego autorytetu?
 • Zasady budowania autorytetu – podsumowanie.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki z zakresu szkolenia. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 • „szkolenie było ciekawe. Myślę, że przydatne. Poprowadzone w interesujący, dynamiczny sposób. W moim odczuciu pani Joanna jest kompetentnym, „przystępnym” trenerem, który potrafi zarówno przekazać wiedzę jak zaangażować całą grupę w zajęcia.”

Meat Team Poland

 • „Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia. Było ciekawe, wiele przykładów z życia oraz ich analiza, ćwiczenia, wskazówki. Zastanawiamy się z koleżanką nad kolejnym szkoleniem w tym temacie, który byłby kontynuacją poprzedniego.”

2×3

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Rozwój osobisty. Budowa autorytetu menadżera" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt