Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 20-11-2023 21-11-2023
Wrocław 24-06-2024 25-06-2024

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne wprowadzenie uczestników w uwarunkowania i założenia procesu problem solving, jako grupy narzędzi Lean Manufacturing. W zakresie realizowanych warsztatów główny nacisk został położony na wdrożenie systemu rozwiązywania problemu i konkretne przykłady jego zastosowania, na kształtowanie proaktywnych postaw pracowniczych. Zajęcie szkoleniowe wpierw skupiają się na analizie różnych case’ów i następnie na ćwiczeniu metod problem solving. Po uzyskaniu wymaganego poziomi wiedzy uczestników, drugiego dnia realizowany jest warsztat wyłącznie skupiony na specyfice pracy Klienta (obróbka CNC i branża). Całość realizowana jest między innymi z uwzględnieniem technik: 5Why’s, 5W+1H, RCA i diagram Ishikawy, metody heurystyczne, formularz A3, elementy TRIZ, diagram Pareto, diagram Spaghetti, Kaizen i PDCA, elementy autonomous maintenance, focused improvement.

Tematyka traktowana jest wdrożeniowo tzn. spojrzenie na prace ma charakter „paretowski”. Przyjęto założenie, iż metody i techniki Lean mają być wdrażane tam, gdzie faktycznie przynosi to największe korzyści. Nakład pracy porównywany jest w sposób ciągły do spodziewanych wyników.

Szkolenie uświadamia uczestnikom, iż problemy mimo tego, że wyglądają na pierwszy rzut oka jak przyczyny, nimi nie są. Zła diagnoza marnuje czas i zasoby, dlatego ważne jest, aby zbierać dane i systematycznie je analizować. W trakcie szkolenia występuje również odniesienia do tematów miękkich – celem podtrzymania komunikacji i motywacji w zespole.

Cele szkolenia, korzyści

 • Opanowanie praktyki użycia narzędzi Problem Solving.
 • Warsztatowe przećwiczenie nabytych umiejętności z wykorzystaniem narzędzi Problem Solving.
 • Zrozumienie synergii problem solving do innych metod Lean Manufacturing.
 • Nabycie umiejętności definiowania podejścia do problemu – rozwiązywanie problemu i doskonalenie codziennej pracy (Lean Thinking).
 • Opanowanie procesu postępowania z możliwą eskalacją problemu.
 • Nabycie umiejętności organizacji procesu szukania rozwiązań i prawdziwych przyczyn.
 • Podniesie poziomu wiary we własne możliwości, rozwój inicjatywy i kreatywności, a nie czekania na polecenia przełożonych.
 • Nauka konstruktywnego i systematycznego formułowania rozwiązania, skupionego na korekcie procesu, redukcja tak częstego uciekania do świata „kto jest winny”.

Adresaci szkolenia

 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych).
 • Kierownicy produkcji, zmian.
 • Operatorzy, brygadziści, mistrzowie.

Program szkolenia

Dzień 1

Wprowadzenie w temat szkolenia:

 • podstawy Lean Manufacturing,
 • ćwiczenie: określanie priorytetów i miejsc wdrażania usprawnień.

Rola Kaizen i skojarzonych narzędzi:

 • KAIZEN i rola problem solving w PDCA, czyli co i kiedy używać,
 • ćwiczenie: bycie SMART w PDCA.

Wyodrębnienie i określenie „PROBLEMU”, charakterystyka prac:

 • określenie celu,
 • poszukiwanie przyczyn,
 • działania korygujące,
 • standaryzacja.

Organizacja pracy zespołu problem solving – Team Problem Solving:

 • zasady współpracy w zespole,
 • budowanie zespołu,
 • zarządzanie motywacją,
 • komunikacja w zespole.

 

Ćwiczenia: metoda 5Why’s.

Ćwiczenia: metoda 5W+1H.

Ćwiczenia: metoda RCA i diagram Ishikawy.

Ćwiczenia: diagram Pareto.

Drzewo usterek FTA.

 

 

Dzień 2

 

Warsztaty – narzędzia problem solving użyte we własnej specyfice pracy. Praktyka i symulacja – celem warsztatu jest faktyczne wykazanie i zaprezentowanie skuteczności użycia narzędzi problem solving we własnej specyfice pracy. Uzyskane efekty są prezentowane i omawiana na forum szkolonej grupy.

Metodyka rozwiązywania problemów 8D, kiedy należy stosować:

 • D0 – Przygotowanie do procesu 8D,
 • D1 – Powołanie zespołu 8D,
 • D2 – Opis problemu,
 • D3 – Wprowadzenie tymczasowych działań zaporowych,
 • D4 – Zdefiniowanie i weryfikacja przyczyny głównej,
 • histogram,
 • D5 – Wybór i weryfikacja stałych działań korygujących,
 • D6 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – PDCA,
 • D7 – Wprowadzenie i zatwierdzenia stałych działań korygujących – zapobieganie ponownym wystąpieniom problemom,
 • D8 – Podziękowania, celebracja i uznania dla zespołu 8D.

Raport A3:

 • omówienie metody,
 • ćwiczenie praktyczne.

TRIZ w obszarze problem solving – rozwój produktów.

Podsumowanie zajęć.

 

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet), co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych.
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku, w warsztacie dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników.
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski, UK i Niemiec.
 • Szkolenia korzysta naprzemiennie z wprowadzających wykładów, ćwiczeń indywidualnych i warsztatów.

Cena udziału w szkoleniu wynosi: 1690 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu, w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Problem solving – warsztat systematycznego rozwiązywania problemów" - 1690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.