• Szkolenia administracja

  Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

System kontroli realizowanych projektów unijnych, jak i weryfikacji ponoszonych wydatków wraz ze zmieniającymi się przepisami uległ modyfikacjom. Okres budżetowy 2014-2020 przyniósł wiele nowych regulacji, które zmodyfikowały obowiązki pracowników komórek kontrolnych, czy osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność.  Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych. Omówione zostaną kwestie diagnozowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach oraz zapobiegania im.

Korzyści dla uczestników:

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą aktualną wiedzę dot. zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych. Nabędą umiejętności postępowania w sytuacji zdiagnozowania nadużycia finansowego w projekcie, powiadamiania właściwych organów i raportowania.Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność  oraz   innych zainteresowanych obsługą  projektów.Program szkolenia:

Dzień I:

 

PODSTAWY PRAWNE, WPROWADZENIE 

 • Podstawy prawne
 • Definicja  nieprawidłowości i nadużycia finansowego
 • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe

 

UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Obowiązujące programy
 • Procedury wyjaśniające i karne
 • Najczęściej występujące nadużycia finansowe
 • Zmowy przetargowe
 • Konflikt interesów
 • Korupcja
 • Fałszerstwo dokumentów

 

 

PRAKTYCZNE UREGULOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I POSTĘPOWANIA Z NADUŻYCIAMI FINANSOWYMI

 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji
 • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom

 

Dzień II:

 

IDENTYFIKACJA NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • System kontroli
 • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych
 • Metodyka oceny ryzyka
 • Na co zwracać uwagę ?

 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI ZIDENTYFIKOWANIA NADUŻYCIA FINANSOWEGO

 • Procedury obowiązujące  w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego
 • Powiadamianie właściwych organów
 • Kiedy należy powiadomić UOKiK,  CBA, Policję  itp.
 • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów

 

SPOSOBY ZAPOBIEGANIA WYSTĄPIENIOM NADUŻYĆ FINANSOWYCH

 • Etyka pracownika
 • Podział obowiązków i odpowiedzialności
 • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji
 • System kontroli wewnętrznej
 • Prowadzone rejestry

 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA.Metody szkoleniowe

Szkolenie będzie prowadzone w 50% jako wykład i w 50% jako interaktywne warsztaty z omawianiem konkretnych przykładów. Praca w grupach.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Postępowanie z podejrzeniami nadużyć finansowych w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020 r.

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©