Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 20-10-2021 20-10-2021
Warszawa 17-11-2021 17-11-2021

Cel i program szkolenia

Uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, oraz obowiązujących przepisów m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), Ustawa o ochronie danych osobowych, wytyczne PUODO.

Uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników szkolenia  otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

Adresaci szkolenia:

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku czyli zmiany w pigułce.
 • Kto jest kim?
  • administrator danych osobowych kategorie danych osobowych,
  • podmiot przetwarzający,
  • współadministrator.
 • Co to są dane osobowe?
 • Rodzaje danych osobowych.
 • Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych.
 • Prawa osób których dane dotyczą.
 • Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki administratora danych osobowych.
 • Reagowanie na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Zgłaszanie incydentów do PUODO i informowanie osób których dotyczył incydent.
 • Jakie dokumenty powinniśmy wprowadzić w świetle RODO:
  • rejestr czynności przetwarzania,
  • umowa powierzenia,
  • klauzula informacyjna,
  • upoważnienia i ich rejestry,
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
  • rejestr incydentów i naruszeń.
 • Kontrole UODO – co warto wiedzieć.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych" - 690 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.