Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Uzyskanie wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, oraz obowiązujących przepisów m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), Ustawa o ochronie danych osobowych, wytyczne PUODO.

Uzyskanie umiejętności umożliwiających samodzielne wdrożenie i doskonalenie systemu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Korzyści dla uczestników:

Każdy z uczestników szkolenia  otrzymuje imienny dyplom potwierdzający ukończenie kursu jak też materiały szkoleniowe i szablony dokumentacji w wersji elektronicznej oraz możliwość konsultacji poszkoleniowych drogą mailową.

Adresaci szkolenia:

Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych.

PROGRAM SZKOLENIA

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku czyli zmiany w pigułce.
 • Kto jest kim?
  • administrator danych osobowych kategorie danych osobowych,
  • podmiot przetwarzający,
  • współadministrator.
 • Co to są dane osobowe?
 • Rodzaje danych osobowych.
 • Zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych.
 • Prawa osób których dane dotyczą.
 • Rola i zadania pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
 • Obowiązki administratora danych osobowych.
 • Reagowanie na incydenty w obszarze ochrony danych osobowych.
 • Zgłaszanie incydentów do PUODO i informowanie osób których dotyczył incydent.
 • Jakie dokumenty powinniśmy wprowadzić w świetle RODO:
  • rejestr czynności przetwarzania,
  • umowa powierzenia,
  • klauzula informacyjna,
  • upoważnienia i ich rejestry,
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych,
  • rejestr incydentów i naruszeń.
 • Kontrole UODO – co warto wiedzieć.

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

Rozkład godzinowy: 10:00 – 17:00

 

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 690 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych" - 690 zł/os

  Szybki kontakt