Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 07-02-2022 08-02-2022

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • Podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem działaniami w systemie zakupów oraz logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Umożliwienie spojrzenia na proces zakupów/zaopatrzenia z perspektywy systemu przedsiębiorstwa i działań logistycznych.
 • Pokazanie obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji sfery zakupów/zaopatrzenia.

Adresaci szkolenia online:

 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru zakupów / zaopatrzenia
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru logistyki
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru planowania i realizacji dostaw produktów do firmy
 • wszyscy zainteresowani zastosowaniem myślenia procesowego i systemowego w zakupach

 

Program szkolenia

 

DZIEŃ I:

 •  Sterowanie zapasami z uwzględnieniem potrzeb systemu produkcji i wyników przedsiębiorstwa.
 • Parametry sterowania zapasami a możliwości doskonalenia zarządzania zapasami.
 • Klasyfikacje zapasów jako narzędzie optymalizacji stanów magazynowych. Definiowanie przyczyn występujących zakłóceń w procesie zarządzania zapasami.
 • Podsumowanie

DZIEŃ II:

 • Systemy pomiarowe parametrów logistycznych a możliwości doskonalenia procesów zaopatrzenia.
 • Identyfikacja kosztów procesu zaopatrzenia i zachodzących relacji trade-off („coś za coś”).
 • Efektywne procesy wyboru i oceny dostawców w systemie zarządzania relacjami z dostawcami (elementy systemu oceny dostawcy).
 • Kształtowanie bazy danych o dostawcach oraz analiza rynku zaopatrzeniowego.
 • Doskonalenie relacji z dostawcami poprzez dobre praktyki.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 13:30 Zajęcia

Do 14:00 pytania i odpowiedzi

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1250 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Operacyjne zarządzanie zakupami – online" - 1250 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.