Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia:

 • Podniesienie kompetencji uczestników związanych z zarządzaniem działaniami w systemie zakupów oraz logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
 • Umożliwienie spojrzenia na proces zakupów/zaopatrzenia z perspektywy systemu przedsiębiorstwa i działań logistycznych.
 • Pokazanie obszarów możliwych usprawnień i potencjału do dalszego rozwoju organizacji sfery zakupów/zaopatrzenia.

Adresaci szkolenia online:

 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru zakupów / zaopatrzenia
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru logistyki
 • kadra menedżerska i specjaliści z obszaru planowania i realizacji dostaw produktów do firmy
 • wszyscy zainteresowani zastosowaniem myślenia procesowego i systemowego w zakupach

 

Program szkolenia

 

DZIEŃ I:

 •  Sterowanie zapasami z uwzględnieniem potrzeb systemu produkcji i wyników przedsiębiorstwa.
 • Parametry sterowania zapasami a możliwości doskonalenia zarządzania zapasami.
 • Klasyfikacje zapasów jako narzędzie optymalizacji stanów magazynowych. Definiowanie przyczyn występujących zakłóceń w procesie zarządzania zapasami.
 • Podsumowanie

DZIEŃ II:

 • Systemy pomiarowe parametrów logistycznych a możliwości doskonalenia procesów zaopatrzenia.
 • Identyfikacja kosztów procesu zaopatrzenia i zachodzących relacji trade-off („coś za coś”).
 • Efektywne procesy wyboru i oceny dostawców w systemie zarządzania relacjami z dostawcami (elementy systemu oceny dostawcy).
 • Kształtowanie bazy danych o dostawcach oraz analiza rynku zaopatrzeniowego.
 • Doskonalenie relacji z dostawcami poprzez dobre praktyki.

 

Rozkład godzinowy:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 13:30 Zajęcia

Do 14:00 pytania i odpowiedzi

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1290 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Operacyjne zarządzanie zakupami – online" - 1290 zł/os

  Szybki kontakt