Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Program szkolenia jest skoncentrowany na 3 aspektach negocjacji międzynarodowych:

 • Sposobach komunikacji słownej i nie werbalnej między negocjatorami, reprezentującymi różne regiony świata
 • Czynnikach kulturowych, mających wpływ na dynamikę, przebieg, sposób prowadzenia negocjacji,
 • Narzędziach negocjacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i wybranych krajów świata, z którymi Polska posiada najbardziej rozwinięte kontakty handlowe.

Podczas szkolenia szczególna uwaga będzie poświęcona następującym zagadnieniom:  

 • Zwyczajom i zachowaniom kulturowym, których znajomość i ich uwzględnianie prowadzi do  budowania właściwych relacji i lepszego zrozumienia między negocjatorami oraz sukcesu                     w negocjacjach,
 • Umiejętnościom właściwego odbierania i analizowania sygnałów: werbalnych i body language negocjatora, reprezentującego inną kulturę, elastycznego reagowania na nie i wykorzystania  ich dla lepszej realizacji celów negocjacyjnych,
 • Dokładnemu poznaniu strategii i ról negocjacyjnych w poszczególnych regionach świata, szczególnie  w zakresie podejmowania kluczowych decyzji negocjacyjnych.

Cele szkolenia:

 • przekazanie wiedzy o: systemach wartości i kulturowych, standardach działania i sposobach komunikacji w różnych regionach  świata,
 • zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji           z partnerami biznesowymi na rynkach międzynarodowych,
 • praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu.

Korzyści dla uczestników:

 • uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o procesie negocjacji
 • poznanie własnych stylów : komunikacji i negocjacji oraz metod ich skutecznego  zastosowanie w negocjacjach z partnerami zagranicznymi
 • poznanie  technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych
 • poznanie podstawowych kodów kulturowych i stylów zachowań oraz ich wypływu na charakter i przebieg negocjacji
 • poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach oraz zasad przeciwdziałania próbom manipulacji w tym zakresie
 • poznanie zasad stosowania elementów etykiety ,  protokołu  i zachowań w negocjacjach biznesowych.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Przedstawienie się uczestników, program ramowy szkolenia, oczekiwania, kontrakt uczestników

Style komunikacji interpersonalnej, ich wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne wyniki negocjacji

 • Podstawowe wymiary
 • Charakterystyczne zachowana
 • Silne strony
 • Źródła problemów i dostosowywanie się do nich

Profil stylu negocjowania

 •  Samoocena umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie profilu negocjacyjnego

Wprowadzenie w tematykę kultury

 • Definicja
 • Zaprogramowanie
 • Model góry lodowej

Model kultury

 • Model polskiej kultury
 • Stereotypy kulturowe czyli jak Polacy widzą inne narody a jak inni widzą Polaków
 • Stereotypy na wesoło
 • Szok kulturowy
 • Polacy jako negocjatorzy

Czynniki kulturowe wpływające istotnie na prowadzenie handlu i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 • Sposób  komunikacji z otoczeniem,
 • Stosunek do czasu,
 • Stosunek do religii,
 • Stosunek osoby do społeczeństwa,
 • Kontakty międzyludzkie,
 • Status hierarchiczny,
 • Stosunek do ceremonii,
 • Struktury przedsiębiorstw,
 • Charakter negocjacji,

Istota, typy i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 • na podstawowych obszarów kulturowych świata:

–       Europa Północno-Zachodnia, USA, kraje anglojęzyczne

–       Kraje Morza Śródziemnego i Ameryki Południowej

–       Kraje Bliskiego Wschodu

–       Kraje Środkowego Wschodu

–       Kraje Dalekiego Wschodu

 • z najważniejszymi partnerami handlowych Polski:

–       Niemcy

–       Francja

–       Włochy

–       Wielka Brytania

–       USA

–       Rosja

–       Egipt

–       Indie

–       Chiny

–       Japonia

Systemowe przygotowanie do negocjacji

 • Określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych
 • Analiza stanu wyjściowego i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej
 • Scenariusz działania w poszczególnych fazach negocjacji

 

Dzień drugi

Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej

 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Europy Północno-Zachodniej (alternatywnie – z partnerem z basenu Morza Śródziemnego, alternatywnie z partnerem z USA, alternatywnie z partnerem z Europy Wschodniej)
 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z krajów Ameryki Północnej (alternatywnie – z partnerem z obszaru Ameryki Południowej )
 • Prowadzenia negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Bliskiego Wschodu (alternatywnie – z partnerem z obszaru Środkowego Wschodu,  alternatywnie – z partnerem z obszaru Dalekiego Wschodu )

Dzień 1 –  jest przeznaczony na zapoznanie się, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy teoretycznej związanej z tematem szkolenia poprzez mini wykłady, dyskusje grupowe, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, grupy i ćwiczenia kreatywne. Omawiane zagadnienia mogą być także podstawą do przeprowadzenia gier symulacyjnych, mających na celu rozwiązanie określonych problemów czy realizacje konkretnych zdań szkoleniowych. W jego trakcie uczestnicy poznają także:  siebie, swoją osobowość, sposób komunikacji , negocjacji czy badają poziom swojej asertywności poprzez wypełnianie różnych testów i kwestionariuszy, dostosowanych do tematyki warsztatów.

Dzień 2 – jest przeznaczony ma praktyczne warsztaty, w których biorą udział wszyscy uczestnicy szkolenia. Podstawą ćwiczeń  np. z negocjacji są scenariusze, specjalnie przygotowane na szkolenie,  uwzględniające skład grupy oraz zakres tematyczne i specyfikę ich negocjacji z partnerami biznesowymi. Otrzymują je poszczególne pary lub zespoły negocjacyjne uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji poprzez: analizę warunków wyjściowych; ustalenie celów, strategii negocjacyjnej i ścieżki osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Przebieg negocjacji jest nagrywany kamerą video. Nagrania są analizowane przez uczestników szkolenia (trener jest moderatorem) z punktu widzenia kryteriów, uzgodnionym między uczestnikami a trenerem, jak na przykład:

 • przebieg negocjacji
 • zastosowanie strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • sposoby argumentacji
 • style komunikacji
 • style negocjacji
 • body language
 • osiągnięcie wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania wyników z założeniami.

 

Każdy z uczestników otrzymuję feed back indywidualny od trenera i grupy. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują kopie nagrań, umożliwiające bardzo dokładną , indywidualną analizę zachowań swoich i innych oraz  dostrzeżenie istotnych elementów, na które ze względu na ograniczony zakres wspólnej analizy w drugim dniu szkolenia nie było wystarczającego czasu.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Negocjacje biznesowe międzynarodowe" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt