• Szkolenia interpersonalne, Szkolenia logistyka, Szkolenia sprzedaż i marketing

  Negocjacje biznesowe międzynarodowe


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 09:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Program szkolenia jest skoncentrowany na 3 aspektach negocjacji międzynarodowych:
 • Sposobach komunikacji słownej i nie werbalnej między negocjatorami, reprezentującymi różne regiony świata
 • Czynnikach kulturowych, mających wpływ na dynamikę, przebieg, sposób prowadzenia negocjacji,
 • Narzędziach negocjacyjnych charakterystycznych dla poszczególnych obszarów i wybranych krajów świata, z którymi Polska posiada najbardziej rozwinięte kontakty handlowe.
Podczas szkolenia szczególna uwaga będzie poświęcona następującym zagadnieniom:  
 • Zwyczajom i zachowaniom kulturowym, których znajomość i ich uwzględnianie prowadzi do  budowania właściwych relacji i lepszego zrozumienia między negocjatorami oraz sukcesu                     w negocjacjach,
 • Umiejętnościom właściwego odbierania i analizowania sygnałów: werbalnych i body language negocjatora, reprezentującego inną kulturę, elastycznego reagowania na nie i wykorzystania  ich dla lepszej realizacji celów negocjacyjnych,
 • Dokładnemu poznaniu strategii i ról negocjacyjnych w poszczególnych regionach świata, szczególnie  w zakresie podejmowania kluczowych decyzji negocjacyjnych.
    Cele szkolenia:
 • przekazanie wiedzy o: systemach wartości i kulturowych, standardach działania i sposobach komunikacji w różnych regionach  świata,
 • zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji           z partnerami biznesowymi na rynkach międzynarodowych,
 • praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu.


Korzyści dla uczestników:

 • uporządkowanie i uzupełnienie wiedzy o procesie negocjacji
 • poznanie własnych stylów : komunikacji i negocjacji oraz metod ich skutecznego  zastosowanie w negocjacjach z partnerami zagranicznymi
 • poznanie  technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych
 • poznanie podstawowych kodów kulturowych i stylów zachowań oraz ich wypływu na charakter i przebieg negocjacji
 • poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kulturach oraz zasad przeciwdziałania próbom manipulacji w tym zakresie
 • poznanie zasad stosowania elementów etykiety ,  protokołu  i zachowań w negocjacjach biznesowych.


Program szkolenia:

Dzień pierwszy

Przedstawienie się uczestników, program ramowy szkolenia, oczekiwania, kontrakt uczestników

 

Style komunikacji interpersonalnej, ich wpływ na charakter, przebieg oraz ostateczne wyniki negocjacji

 • Podstawowe wymiary
 • Charakterystyczne zachowana
 • Silne strony
 • Źródła problemów i dostosowywanie się do nich

 

Profil stylu negocjowania

 •  Samoocena umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie profilu negocjacyjnego

 

Wprowadzenie w tematykę kultury

 • Definicja
 • Zaprogramowanie
 • Model góry lodowej

 

Model kultury

 • Model polskiej kultury
 • Stereotypy kulturowe czyli jak Polacy widzą inne narody a jak inni widzą Polaków
 • Stereotypy na wesoło
 • Szok kulturowy
 • Polacy jako negocjatorzy

 

Czynniki kulturowe wpływające istotnie na prowadzenie handlu i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 • Sposób  komunikacji z otoczeniem,
 • Stosunek do czasu,
 • Stosunek do religii,
 • Stosunek osoby do społeczeństwa,
 • Kontakty międzyludzkie,
 • Status hierarchiczny,
 • Stosunek do ceremonii,
 • Struktury przedsiębiorstw,
 • Charakter negocjacji,

 

Istota, typy i przebieg negocjacji międzynarodowych:

 

 • na podstawowych obszarów kulturowych świata:

 

–       Europa Północno-Zachodnia, USA, kraje anglojęzyczne

–       Kraje Morza Śródziemnego i Ameryki Południowej

–       Kraje Bliskiego Wschodu

–       Kraje Środkowego Wschodu

–       Kraje Dalekiego Wschodu

 

 • z najważniejszymi partnerami handlowych Polski:

 

–       Niemcy

–       Francja

–       Włochy

–       Wielka Brytania

–       USA

–       Rosja

–       Egipt

–       Indie

–       Chiny

–       Japonia

 

Systemowe przygotowanie do negocjacji

 

 • Określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych
 • Analiza stanu wyjściowego i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej
 • Scenariusz działania w poszczególnych fazach negocjacji

 

 Dzień drugi

Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej

 

 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Europy Północno-Zachodniej (alternatywnie – z partnerem z basenu Morza Śródziemnego, alternatywnie z partnerem z USA, alternatywnie z partnerem z Europy Wschodniej)
 • Prowadzenie negocjacji międzykulturowych z partnerem z krajów Ameryki Północnej (alternatywnie – z partnerem z obszaru Ameryki Południowej )
 • Prowadzenia negocjacji międzykulturowych z partnerem z obszaru Bliskiego Wschodu (alternatywnie – z partnerem z obszaru Środkowego Wschodu,  alternatywnie – z partnerem z obszaru Dalekiego Wschodu )


Metody szkoleniowe

Metodologia szkolenia:

 • mini wykłady i prezentacje,
 • dyskusje grupowe moderowane przez prowadzącego,
 • testy
 • praktyczne video ćwiczenia indywidualne i grupowe wdrażające nowe umiejętności i zdobytą wiedzę.

Podstawą ćwiczeń są specjalnie przygotowane scenariusze, uwzględniające specyfikę negocjacji z partnerami z określonych regionów kulturowych świata.  Otrzymują je poszczególne pary lub zespoły negocjacyjne uczestników i mają czas na przygotowanie się do negocjacji. Przebieg negocjacji jest nagrywany kamerą video. Film z nagrania jest analizowany przez uczestników szkolenia ( trener jest moderatorem) pod kątem:

 • Przebiegu negocjacji
 • Zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
 • Zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • Sposobów argumentacji
 • Stylów komunikacji
 • Body language
 • Osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania wyników z założeniami.

 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują kopie nagrań, umożliwiające bardzo dokładną , indywidualną analizę zachowań swoich i innych oraz  dostrzeżenie istotnych elementów, na które ze względu na ograniczony zakres wspólnej analizy w drugim dniu szkolenia nie było wystarczającego czasu.Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©