Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Wyobraź sobie, że uwielbiasz swoją pracę. Codziennie rano budzisz się z uśmiechem na twarzy, swoje zadania wykonujesz z zaangażowaniem i pasją, zaś każdą pojawiającą się trudność traktujesz jako wyzwanie. Któregoś dnia jeden z Twoich współpracowników zaczyna jednak narzekać – że praca nudna i mało rozwojowa, że szef nie docenia Waszej pracy, że dawno nie było zasłużonej bądź co gorsza obiecanej podwyżki… Będziesz się starał przekonać marudera, że nie ma racji? A co jeśli po przeanalizowaniu argumentów narzekacza uznasz jednak, że ma on trochę racji? Jak długo będziesz jeszcze przychodził pracy z uśmiechem na twarzy? Jak długo uda Ci się utrzymać dotychczasową motywację do pracy?     Istnieje wiele sposobów motywowania pracowników, a każdy z liderów ma swój własny, wypracowany przez lata styl zarządzania zespołem. Istnieją jednak pewne elementy, które powinny mieć miejsce w trakcie rozwiązywania problemów związanych z motywacją /a raczej z jej brakiem/, jeśli chcemy rozwiązać rzeczywisty, a nie pozorny problem.  

Cele szkolenia:

 • rozwinięcie kompetencji w zakresie skutecznej MOTYWACJI
 • rozpoznanie osobistych potencjałów wynikających z typu temperamentu oraz określenie czynników motywacyjnych wynikających z danego typu temperamentu
 • nastawienie na otwartą komunikację i właściwy przepływ informacji jako elementu najbardziej motywacyjnego dla pracowników.

  Najważniejsze zagadnienia:

 • Co jest niezbędne, aby pracownik chciał pracować w mojej firmie ?
 • Motywacja a potrzeby wewnętrzne, zagrożenia dla firmy stosującej jedynie motywatory finansowe
 • Efektywne systemy motywacyjne – nagradzanie i karanie
 • Omówienie reguł koniecznych, aby zbudować efektywny system motywacyjny
 • Pobudzanie motywacji – propozycje realnego działania, które zaspokoi potrzeby pracowników z pokolenia Y, X i Baby Boomers.

Korzyści dla uczestników:

Korzyści dla uczestnika:

 • nauczą się projektować systemy motywacji w oparciu o technikę badania potrzeb z uwzględnieniem realnych możliwości firmy
 • nauczą się modyfikować system motywacji ze względu na możliwości firmy i potencjał pracownika
 • poznają własne preferencje w zakresie czynników motywacji.

Korzyści dla firmy:

 • wzrost wydajności pracy
 • wzrost zaangażowania każdego pracownika
 • ukierunkowanie pracowników na realizację celów firmy
 • efektywne wykorzystanie środków pozapłacowych /zatrzymanie pracownika gdy nie stać firmy na wysokie płace/.
 • dopasowaniem systemu motywacji do strategii, struktury oraz potrzeb pracownika i firmy.

Program szkolenia:

Moduł 1: Co jest niezbędne, aby pracownik chciał pracować w mojej firmie ?

 • zrozumienie, jak ważną rolę odgrywa poznanie czynników wpływających na motywację i nie ograniczanie się do działania opartego na własnych wyobrażeniach.

Moduł 2: Efektywne systemy motywacyjne

 • krótka historia teorii motywacji
 • wprowadzenie i omówienie zasad określania postaw pracowników oraz potrzeb pracowników
 • wprowadzenie teorii motywacji, przeanalizowanie założeń popularnych teorii, analiza zachowań spotykanych w praktyce, próba przełożenia modelów na biznesowe rozwiązania i szukanie odpowiedzi dlaczego te modele nie zawsze sprawdzają się w praktyce.

Moduł 3: Motywatory stosowane przez przełożonego

 • uświadomienie, że zachowanie człowieka jest kształtowane nie tylko przez oczekiwane korzyści, ale i przez spostrzeganie związku pomiędzy dawnymi zachowaniami a rzeczywistymi konsekwencjami .

Moduł 4: Postawy pracowników

 • określenie postaw pracowników i uświadomienie wagi spójności pomiędzy wymaganiami a systemem wynagradzania
 • analiza szczegółowa systemu nagród i zachowań, które ma stymulować.

Moduł 5: Pobudzanie motywacji

 • rozpoznanie osobistych potencjałów wynikających z typu temperamentu oraz określenie czynników motywacyjnych wynikających z danego typu temperamentu
 • nastawienie na otwartą komunikację i właściwy przepływ informacji jako elementu najbardziej motywacyjnego dla pracowników.

Moduł 6: Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers?

 • Jak motywować talenty z pokolenia Y ? – wyścig szczurów odchodzi do lamusa
 • Diagnoza dotychczasowego sposobu zarządzania wiekiem.
 • Omówienie konfliktu pokoleń oraz charakterystyka pokoleń Baby Boomers, X oraz pokolenia Y – oczekiwania i motywacja.
 • Kim jest pokolenie Z?
 • Organizacja pracy zespołowej z uwzględnieniem zróżnicowania wiekowego pracowników, która sprzyja transferowi wiedzy.
 • Definiowanie i zarządzanie potencjałem rozwojowym pracownika, uwzględniając specyfikę potrzeb i możliwości życiowych wynikających z wieku.
 • Przegląd dobrych praktyk w zarządzaniu wiekiem w Polsce i innych krajach.

Podsumowanie szkolenia.

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Motywowanie i zarządzanie wiekiem – czyli jak wydobyć i pozyskać od ludzi to co w nich najlepsze" - 1390 zł/os

  Szybki kontakt