Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prawidłowym naliczaniem list płac.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Program szkolenia:

Lista płac a korekty

 • Lista płac
 • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto
 • Regulamin wynagradzania a list płac
 • Składniki listy płac a poprawność naliczania
 • Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy
 • Dodatek za pracę w godzinach nocnych – zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.
 • Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy
 • Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.: rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Zmiana wynagrodzenie lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca
 • Korekta listy płac przy wypłacie pracownikowi zawyżonej kwoty wynagrodzenia
 • Wypłata wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia a ulga podatkowa i koszty uzyskania przychodów.
 • Dochodzenie od pracownika niesłusznie wypłaconego wynagrodzenia
 • Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika.
 • Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki w razie choroby i macierzyństwa na przełomie roku a najczęściej popełniane błędy
 • Korekta listy płac a nadpłata wynagrodzenia w związku z dostarczeniem zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty wynagrodzenia
 • Korekta listy płac a rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po zakwalifikowani niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy
 • Ustalanie wynagrodzenia za pracę oraz świadczenia chorobowego za ten sam dzień,
 • Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego,
 • Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.: rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca,
 • Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę błędy a zasady poprawnego potrącania

Korekty – zasady ogólne

 • Terminy na dokonanie korekt dokumentacji ZUS i podatkowej
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe

Umowy cywilnoprawne

 • Umowy cywilnoprawne a najczęściej popełniane błędy
 • Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Ewidencja godzin pracy zleceniobiorcy a pułapki dla zleceniodawcy
 • Przekwalifikowanie umowy o dzieło w umowę zlecenie a korekty ZUS i podatkowe
 • Przekwalifikowanie umowy zlecenie w umowę o pracę a korekty ZUS i podatkowej
 • Zasady wyliczania wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • Zbieg tytułu ubezpieczenia a poprawność naliczania składek ZUS i US a korekty
 • Student – umowa zlecenie a zagrożenia
 • Zmiana kodu ubezpieczenia a składki ZUS – jak egzekwować od zleceniobiorcy składki ZUS

Omówienie zmian w przepisach dotyczących płac w 2019 r. a także przygotowanie do zmian i okres przejściowy:

 • skutki wprowadzenia PPK
 • kwota wolna od potrąceń przy zleceniu od 2019r.
 • roczny limitu składek emerytalno-rentowych,
 • zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 • odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych
 • wykazywanie przychodów z innych źródeł od 2019r.
 • zmiana terminów wystawiania Pit-11 od 2019r.
 • rozliczenia podatkowe z pracownikami
 • koszty uzyskania przychodów
 • wyższa stawka podatku w trakcie miesiąca
 • ulga w podatku od przychodów dla podatników do ukończenia przez nich 26 lat
 • minimalne wynagrodzenie dla zleceniobiorców i osób świadczących usługi

Panel dyskusyjny

Rozkład godzinowy:10:00 –16:00

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Lista płac 2020 r. w aspekcie zmian przepisów a także pułapek w naliczaniu – jak uniknąć błędów?" - 650 zł/os

  Szybki kontakt