Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Nie jest trudno uzyskiwać dobre rezultaty, gdy wokół wszystko kwitnie, a ludzie pełni są optymizmu. Prawdziwy egzamin nadchodzi, gdy firma musi funkcjonować w sytuacji stagnacji, rosnących wymagań i niepewności. Szczególnie boleśnie odczuwamy to w tzw. trudnych czasach. Niemal każda organizacja podkreśla wówczas znaczenie takich cech – jak „efektywność”, „orientacja biznesowa” czy „nastawienie na działanie”. Problem polega jednak na tym, że łatwiej jest ogłosić potrzebę wykazywania się tymi kompetencjami niż je posiąść. Z drugiej strony istnieje też pułapka polegająca na wdrażaniu przeróżnych systemów mających na celu zmianę zachowań i postaw kadry menedżerskiej, koniecznych aby firma mogła przetrwać na rynku. Natomiast według ekspertów od przywództwa aż 70% wszystkich inicjatyw zmiany nie udaje się. Podstawową przyczyną porażek przy wdrażaniu nowych rozwiązań w wielu organizacjach jest, wg badań, brak systematycznego zarządzania zmianą, a zwłaszcza jej „ludzkim” aspektem. Dlatego coraz częściej poszukiwane są możliwości rozwoju kompetencji w zakresie kierowania firmą w okresie transformacji, gdyż, jak pokazuje praktyka rynkowa, kompetencje te stały się jednym z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwo ma wybór: albo świadomie kierować procesami, które i tak są nieuchronne, albo pozwolić, by zmiany działy się same, unosząc firmę w nieznanym kierunku.

Cel szkolenia:

 • Poznanie i lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących procesem wdrażania zmian organizacyjnych
 • Rozwinięcie umiejętności proaktywnego, efektywnego działania w zmiennym, trudnym otoczeniu biznesowym
 • Poznanie konkretnych narzędzi przygotowywania i komunikowania zmian
 • Nauczenie się radzenia sobie z obiekcjami i oporem współpracowników wobec zmiany mało korzystnej dla pracowników ale koniecznej dla firmy
 • Wypracowanie nowych postaw i zachowań, adekwatnych do zmieniającej się sytuacji i wymagań firmy.

Szkolenie online składa się z modułów prowadzonych w formie warsztatowo, wzbogaconej symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi spotykają się lub mogą się spotkać uczestnicy w codziennej praktyce. Dodatkowo każdy z uczestników będzie miał możliwość przygotowania i przećwiczenia  materiałów, które potem będzie mógł wykorzystać w pracy.

Na szkoleniu zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Zmiany są nieuniknione czyli wprowadzanie zmian w każdych okolicznościach
 • Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników – zarządzanie oporem względem zmiany
 • Emocjonalna reakcja na zmiany negatywne i zmiany pozytywne
 • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie zmiany
 • Komunikacja w obliczu nadchodzących zmian – co, kiedy, komu i jak komunikować, by nie generować plotek i nie szerzyć paniki w zespole
 • Reakcja ludzi na zmianę w Firmie
 • Sposoby modyfikowania postaw wobec zmiany
 • Jak mogę pomóc pracownikom w okresie zmiany
 • Co mogę zrobić dla siebie w okresie zmian.

Zajęcia interaktywne odbywają się w grupach do 8 osób.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Budowanie zaangażowania i zgody na zmianę

Od lęku do akceptacji – proces zmian oczami pracowników – zarządzanie oporem względem zmiany

 • Brak otwartości na zmiany – siła nawyku oraz kluczowe wartości.
 • Pomiędzy szokiem, miesiącem miodowym a satysfakcją – etapy psychologiczne, przez które muszą przejść pracownicy.
 • „Rów zmiany”– trudności w zerwaniu z bezpieczną stabilizacją i przejściem ku nowym możliwościom zawodowym.
 • Dlaczego pracownicy się opierają i jak pokonać opór własny oraz zespołu.
 • Poszukiwanie indywidualnych i organizacyjnych „kotwic” i „wioseł”.
 • Emocje w zmianie.

Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w okresie wdrażania zmian

 • Dynamika zmiany i sposoby jej wykorzystywania.
 • Krzywa wydajności zespołu i ludzi w trakcie wdrażania procesu – zjawisko przejściowego pogorszenia wyników.
 • Reakcje różnych grup pracowników i ich uwarunkowania (Szeregowi pracownicy, Oponenci, Agenci Zmiany)
 • Unikanie destrukcyjnego wpływu malkontentów i oponentów.

Komunikacja w zmianie

Komunikacja w zmianie – Jak skutecznie rozmawiać o zmianach ze współpracownikami i podwładnymi – techniki komunikacji i perswazji w okresie zmiany

 • Jakie zmiany są niezbędne w firmie
 • Przygotowanie pakietu komunikacyjnego: zasadnicze elementy komunikatów, dobór kanałów i form komunikacji
 • Przeciwdziałanie barierom w komunikacji
 • Reagowanie na obiekcje współpracowników oraz sondowania przyczyn ich zastrzeżeń do nowych rozwiązań.

Zmiany są nieuniknione – materiał dodatkowy

Jak przeprowadzić siebie i innych przez zmianę

 • Sposoby modyfikowania zachowań i postaw swoich i współpracowników, aby zapewnić powodzenie zarówno dla samego procesu, jak i jego uczestników.
 • Jak wzmacniać ludzi w procesie zmiany? Co mogę zrobić dla siebie ?

Wszystkie zagadnienia mogą być realizowane w formie konsultacji.

 

Informacje organizacyjne:

PIERWSZY DZIEŃ

Czas trwania 3 x 60 minut

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 10:00 Zajęcia
 • 10:00 – 10:20 przerwa
 • 10:20 – 11:20 Zajęcia
 • 11:20 – 11:40 Przerwa
 • 11:40 – 12:40 Zajęcia
 • 12:40 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi

 

DRUGI DZIEŃ

Czas trwania 3 x 60 minut

 • 08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
 • 09:00 – 10:00 Zajęcia
 • 10:00 – 10:20 przerwa
 • 10:20 – 11:20 Zajęcia
 • 11:20 – 11:40 Przerwa
 • 11:40 – 12:40 Zajęcia
 • 12:40 – 13:10 Sesja pytań i odpowiedzi

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

W ramach szkolenia otwartego online gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film).
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca.
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia.
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online (Przy szkoleniu zamkniętym – wybór programu ustalamy indywidualnie z Decydentami, preferujemy platformy komunikacyjne znane wcześniej Uczestnikom szkolenia. Przy szkoleniu otwartym skorzystamy z platformy Click meeting lub Zoom).
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe.
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia – przesłany w formie elektronicznej.
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia.
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera (do miesiąca po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik będzie mógł skontaktować się z Trenerem mailowo lub/i telefonicznie w celu uzyskania pomocy przy wdrażaniu umiejętności zdobytych podczas szkolenia).

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 890 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Komunikowanie zmian" - 890 zł/os

  Szybki kontakt