Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cel szkolenia

 • zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi dotyczącymi inwentaryzacji,
 • nabycie praktycznej umiejętności przygotowania i przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych,
 • poznanie podstawowych sposobów organizacji pracy.

Adresaci szkolenia:    

 • osoby odpowiedzialne za organizację oraz przeprowadzenie inwentaryzacji,
 • pracownicy działu księgowego/administracyjnego, logistyki, zaopatrzenia, produkcji lub magazynów.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Czym jest inwentaryzacja?

 • Pojęcie inwentaryzacji,
 • Cele inwentaryzacji,
 • Obowiązek i terminy przeprowadzania inwentaryzacji.

Wymagania prawne dotyczące inwentaryzacji:

 • Zarządzenie inwentaryzacyjne,
 • Instrukcja inwentaryzacyjna,
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie.

Dobór terminów prowadzenia inwentaryzacji.

Omówienie przebiegu i harmonogramu inwentaryzacji.

Przygotowanie inwentaryzacji:

 • Przygotowanie grupy spisowej
 • Przygotowanie osób odpowiedzialnych za powierzony majątek,
 • Strefy inwentaryzacji i harmonogram prac,
 • Materiały do przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • Dokumentacja inwentaryzacyjna.

Przeprowadzenie inwentaryzacji.

 • Przeprowadzanie prac spisowych,
 • Aktualizacja zapisów księgowych,
 • Rozwiązania ułatwiające przeprowadzenie prac.

Zamknięcie inwentaryzacji:

 • Rozliczenie inwentaryzacji,
 • Rozbieżności inwentaryzacyjne.

Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 logowanie do platformy

09:00 – 13:00 zajęcia

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Wykład z prezentacją, przykładowe dokumenty, przykłady z praktyki, dyskusja, filmy.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 650 zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Przygotowanie inwentaryzacji środków trwałych – online" - 650 zł/os

  Szybki kontakt