Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Szkolenie przewiduje omówienie praktycznych konsekwencji nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, która zastępuje dotychczas obowiązującą regulację. Szkolenie ma charakter kompleksowy, dotyczy podstaw odpowiedzialności prawnej, w tym jej przesłanki oraz kwestie związane z wyłączeniem (ograniczeniem) odpowiedzialności poprzez zastosowanie odpowiednich narzędzi w zarządzaniu firmą. W znacznym stopniu odnosi się również do kwestii zarządzania pracownikami – w kontekście regulacji wewnętrznych i procedur postępowania (sygnalizowania i badania zgłaszanych nieprawidłowości).

Adresaci szkolenia: Kadry kierownicza, zarządzająca, menedżerowie HR, dla specjalistów odpowiedzialnych za procedury i regulacje wewnętrzne w firmach.

 

Program szkolenia

 Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

 • Kluczowe zmiany
 • Krąg podmiotów
 • Odpowiedzialność firmy i menedżerów
 • Odpowiedzialność za czyn popełniony przez swojego pracownika
 • Odpowiedzialność za czyn zabroniony, popełniony przez podwykonawcę
 • Katalog kar i środków orzekanych wobec podmiotów – do 30 mln. złotych (60 mln.)
 • Kwestia quasi-winy własnej podmiotu zbiorowego oraz tzw. winy anonimowej
 • Uprawnienia organów ścigania

Jak zarządzać firmą by nie narazić się na odpowiedzialność

 • Zwolnienie z odpowiedzialności – możliwości
 • Wyznaczenie osoby lub powołanie komórki organizacyjnej
 • Obowiązkowy system zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości w firmie
 • Pojęcie sygnalisty
 • Obowiązek ochrony sygnalisty – pracownika
 • Postępowanie w przypadku zgłoszeń nieprawidłowości przez pracowników
 • Rozszerzenie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego w przypadku braku systemu zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości lub ignorowaniu zgłoszeń
 • Standardy systemu zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości w firmie (szczegółowe wytyczne)

Przykładowe zapisy regulacji wewnętrznej odpowiadającego wymogom nowej ustawy

 • Przykład dokumentu oraz przykład dokumentacji procesu zgłaszania i rozpatrywania nieprawidłowości w przedsiębiorstwie

 Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Compliance HR jako ochrona przed odpowiedzialnością przedsiębiorstw i menedżerów w świetle zmian przepisów" - 790 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.