Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Action Learning jest metodą pracy zespołowej, w której  pracownicy analizują własne zachowania i starają się dojść do wniosku, jak je poprawić.

Action Learning pracuje na rzeczywistych problemach i wyzwaniach. Uczy przez doświadczenie i działanie, a nie przez ćwiczenia, teorie czy studia przypadków. AL wymaga analizy sytuacji i zdefiniowania sedna problemu, leżącego u podnóża widocznych objawów, przed określeniem celów i rozwiązań. Dociera do tego, co naprawdę może być przyczyną problemu, a nie tylko do tego, co widać nad powierzchnią wody.

Podczas Action Learning uczestnicy rozwijają swoje kompetencje. Kładzie się nacisk na aktywne i uważne słuchanie. W trakcie sesji nie ma dygresji, ocen, „dobrych rad” i długich, niechcianych wypowiedzi. Sprowadza pracę zespołu do maksymalnego konkretu. Uczestnicy udzielają sobie nawzajem informacji zwrotnej na temat swoich umiejętności sprawnego funkcjonowania w zespole.

Obecność wyszkolonego coacha zapewnia ciągłe uczenie się i wzrost jakości pracy.

Celem spotkania online jest podniesienie kompetencji uczestników w zakresie funkcjonowania w zespołach. Trening wzmacnia postawy proaktywne jak również pozwala zobaczyć zachowania własne, które wspomagają lub zaburzają pracę zespołu.

 

Korzyści dla uczestników

 • Zapoznanie się z metodą Action Learning
 • Praktykowanie Action Learning na bieżących problemach własnych lub organizacji
 • Rozwój sprawnego komunikowania się z współpracownikami i zespołem
 • Znalezienie odwagi do komunikowania niewygodnych informacji
 • Rozumienie mechanizmów emocjonalnych utrudniający komunikowanie na wprost „niepopularnych” rzeczy
 • Rozwój inteligencji emocjonalnej
 • Większa otwartość w rozmowach o problemach
 • Akceptacja błędu jako naturalnego procesu rozwojowego organizacji

Trening skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zakresie sprawnego funkcjonowania w zespołach w przypadku sytuacji trudnych.

Zajęcia odbywają się w grupach 4 – 8 osób.

Spotkanie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

 

Informacje organizacyjne:

 • 08:45 – logowanie do platformy
  9:00 – rozpoczęcie szkolenia
  13:00 – 13:30 – obiad
  ok. 16:00 – zakończenie szkolenia

Po zapisaniu się na trening online wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Action Learning, praca w grupach, wykład.

Spotkanie online będzie realizowane na platformie Zoom Meetings.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 590 zł + 23%VAT

Cena: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w spotkaniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Trening sprawnego rozwiązywania problemów i funkcjonowania w zespole – warsztat w formule Action Learning" - 590 zł/os

  Szybki kontakt