Przygotowaliśmy cykl profesjonalnych szkoleń dla Menadżerów/Kierowników . To starannie opracowane zagadnienia, które mają pomóc rozwinąć umiejętności niezbędne w zarządzaniu zespołami pracowników.

 

Cele Akademii Menedżera:

 • Wzmocnienie w roli lidera
 • Usprawnienie i odświeżenie strategii postępowania z pracownikami
 • Trening nowych narzędzi i modeli
 • Wymiana doświadczeń i pozyskiwanie inspiracji
 • Zapoznanie z najnowszymi, użytecznymi w praktyce, odkryciami psychologii biznesu i socjologii
 • Mobilizacja do rzeczywistego wdrożenia w praktyce nowych lub udoskonalonych umiejętności
 • Możliwość konsultacji po wdrożeniu – omówienie problemów powstałych po zderzeniu z codziennym życiem

 

Zakres i aktywność między sesjami:

 • Proponujemy Akademię składającą się z 4 dwudniowych szkoleń w odstępie co 4-5 tygodni
 • Po każdym szkoleniu uczestnicy zakontraktują zadanie wdrożeniowe
 • Każde następne szkolenie rozpocznie się od omówienia wniosków i wyjaśnienia wątpliwości po zadaniu wdrożeniowym
 • Przykładowe zadania wdrożeniowe: przeprowadzić rozmowę menedżerską z wykorzystaniem określonego modelu, przeanalizować swoich pracowników i wypracować konkretne wnioski w odniesieniu do określonej koncepcji zarządczej, itd.
 • Pomiędzy sesjami proponujemy 1,5 h sesje online w formie mniejszych grup Mastermind – kameralna grupa uczestników pracujących nad indywidualnymi celami oraz wspólnie omawiających sytuacje z życia; grupa mobilizuje do wdrożenia, pomaga w utrzymaniu rytmu pracy nad celami rozwojowymi, daje przestrzeń do „odparowania” emocji, daje możliwość wymiany doświadczeń z osobami borykającymi się z podobnymi problemami i trenerem.

Każde poniższe szkolenie trwa 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe)

Szkolenie I

DELEGOWANIE I CYKL KOMUNIKACYJNY W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM

 

Proponowany program warsztatu

Budowanie własnego autorytetu

 • czym jest autorytetu
 • 6 źródeł władzy (autorytetu)
 • konstruktywne i destruktywne wykorzystywanie źródeł władzy
 • dodatkowo w razie potrzeby moduł: „wczoraj kolega, dziś szef” – jak sobie radzić z kolegami pracownikami nieuznającymi autorytetu

Cykl komunikacyjny i zarządzanie przez cele

 • rozmowa planująca – narzędzie do delegowania
 • rozmowa monitorująca – narzędzie do egzekwowania
 • rozmowa podsumowująca – narzędzie do rozwijania i doskonalenia

Co można komu delegować

 • zarządzanie sytuacyjne
 • różne poziomy gotowości pracownika
 • różne warianty delegowania w zależności od sytuacji

Przeszkody w delegowaniu

 • przeszkody po stronie menedżera (np. brak czasu, chęć wykonania wszystkiego samodzielnie itp.)
 • przeszkody po stronie pracownika (np. brak umiejętności, brak motywacji, brak zaangażowania itp.)
 • jakich zadań nie powinno się delegować

Jak skutecznie delegować

 • wyznaczanie celów
 • różne warianty struktury rozmowy delegującej
 • przekonywanie i wywieranie wpływu

Wyzwania przy delegowaniu

 • diagnozowanie poziomu zmotywowania pracownika i jego kompetencji do danego zadania
 • typowe obiekcje pracowników przy otrzymywaniu zadania
 • pokonywanie obiekcji pracownika

Szkolenie II

MOTYWOWANIE I INFORMACJA ZWROTNA

Proponowany program warsztatu

Motywacja a motywowanie

 • proces motywowania
 • odpowiedzialność szefa i pracownika za poziom motywacji
 • motywacja wewnętrzna

Przegląd użytecznych koncepcji motywowania

 • fakty i mity o teorii Maslowa
 • dlaczego podwyżka działa na krótko i inne problemy – teoria Herzberga
 • budzenie motywacji wewnętrznej – najnowsza teoria Pinka

Budzenie motywacji wewnętrznej

 • mapa przyczyn braku jakości, terminowości, rezultatów działania pracownika
 • zauważanie sygnałów demotywacji i reagowanie na nie
 • wypracowanie sposobów pobudzania motywacji w odniesieniu do konkretnych pracowników
 • jak zapobiegać utracie motywacji

Informacja zwrotna

 • funkcje i cele informacji zwrotnej
 • modele konstruktywnej informacji zwrotnej pozytywnej i korygującej
 • wzmacnianie pożądanych zachowań
 • korygowanie niepożądanych zachowań

Cykl dyscyplinujący

 • drabina interwencji
 • jak zapewnić skuteczną realizację zadań

Język menedżera

 • słownictwo demotywujące i powodujące opór
 • stopniowanie wyrażania oczekiwań od prośby do polecenia służbowego
 • język potrzeb
 • język korzyści w motywowaniu

Motywowanie pracowników do inicjatywy

 • wykorzystanie elementów coachingowych
 • praca pytaniami
 • kierowanie rozmową i pobudzanie do myślenia
 • doprowadzanie do budowania propozycji rozwiązań przez pracownika

Szkolenie III

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I WDRAŻANIE ZMIAN

Proponowany program warsztatu

Negatywny i konstruktywny wpływ konfliktu na ludzi i organizację

 • Czy każdy konflikt jest zły?
 • Wpływ konfliktów na organizację
 • Kultura rywalizacji versus kultura współpracy

Przyczyny i rodzaje konfliktów

 • Charakterystyka konfliktu strukturalnego
 • Charakterystyka konfliktu danych
 • Charakterystyka konfliktu interesów
 • Charakterystyka konfliktu relacji
 • Charakterystyka konfliktu wartości

Przebieg i fazy konfliktu

 • Eskalacja – narastanie konfliktu i oderwanie od pierwotnego przedmiotu sporu
 • Przekształcanie się konfliktów rzeczywistych w interpersonalne.

Style zachowania w sytuacji konfliktowej

 • Autodiagnoza własnego głównego stylu zachowania w sytuacji konfliktowej
 • Style i dobór odpowiedniego stylu do rodzaju i etapu konfliktu
 • Jak rozwiązywać konflikty

Zarządzanie zmianą

 • Przygotowywanie zmiany
 • Wprowadzanie zmiany
 • Jak, kiedy i co komunikować na temat zmiany

Reakcje ludzi w sytuacji zmian

 • Faza zaprzeczania
 • Faza oporu aktywnego i biernego
 • Faza eksperymentowania
 • Faza akceptacji
 • Co pomaga ludziom przejść przez zmianę

 

Szkolenie IV

„ZARZĄDZANIE RÓŻNYMI POKOLENIAMI” ORAZ „ZARZĄDZANIE CZASEM I EFEKTYWNOŚĆ KIEROWNICZA”

Proponowany program warsztatu

„Zarządzanie różnymi pokoleniami”

Zarządzanie pokoleniami

 • Czym są pokolenia
 • Uważność na to, aby nie ulegać uprzedzeniom i stereotypom
 • Czym jest ageizm i jak budować kulturę inkluzywności
 • Charakterystyka pokoleń i wnioski do codziennych relacji

„Zarządzanie czasem i efektywność kierownicza”

Bilans czasu i ról

 • zadania w roli specjalistycznej
 • zadania w roli menedżerskiej
 • zadania w roli członka zespołu
 • na co wydatkuję energię

Złodzieje czasu i jak sobie z nimi radzić

 • typowe aktywności i sytuacje powodujące nieefektywność w wykorzystaniu czasu i zmęczenie
 • 7 taktyk radzenia sobie ze złodziejami czasu
 • praktyczne metody, triki, narzędzia

Zarządzanie energią i skupieniem

 • krzywa aktywności dziennej
 • planowanie dnia tak, aby wykorzystywać okresy wyższej i niższej energii (skupienia)
 • przerwy w pracy – jak często, kiedy, jak długie
 • efekt piły i efekt ostrzenia piły

Zarządzanie czasem przez priorytety

 • źródła priorytetów
 • priorytety dla każdej z ról, zwłaszcza menedżerskiej
 • macierz ważności / pilności
 • jak radzić sobie z presją czasu
 • priorytety pozorne

Planowanie i harmonogramowanie

 • ile czasu zaplanować
 • planowanie w rytmie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, rocznym
 • narzędzia planowania
 • układanie złożonych przedsięwzięć, aby oszczędzić jak najwięcej czasu
 • planowanie wsteczne

Zarządzanie strumieniem wpadających zadań i zmiennych priorytetów

 • świat VUCA
 • system notowania i zarządzania sprawami
 • elastyczność i skuteczność w sytuacji zmienności celów, zadań, nieprzewidzianych spraw
 • stan bezstresowej efektywności

Prowadzenie efektywnych spotkań i zebrań

 • stawianie celów i projektowanie agendy spotkania metodą wynikową
 • moderowanie dyskusji
 • techniki zespołowej pracy twórczej
 • techniki zespołowej pracy analitycznej
 • zebrania operacyjne
 • trudne sytuacje i nieefektywność zebrań – jak zapobiegać i sobie z nimi radzić

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją Akademii Menedżera w swojej firmie prosimy o kontakt.