Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. podkarpackim

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 20 690 400,00zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

  1. mikro – 8 400, 00 zł
  2. małe przedsiębiorstwa – 18 000, 00 zł
  3. średnie przedsiębiorstwa – 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie na osobę:

mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze:

mikroprzedsiębiorstwa – 4 200,00 zł

małe przedsiębiorstwa – 3 600,00 zł

średnie przedsiębiorstwa – 3 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

mikroprzedsiębiorstwa – 70%

małe przedsiębiorstwa – 60%

średnie przedsiębiorstwa – 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: +10%

  1. pracownicy powyżej 50 roku życia
  2. pracownicy o niskich kwalifikacjach,
  3. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

  1. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu,
  2. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.