Podstawowe informacje o Podmiotowym Systemie Finansowania w woj. małopolskim

 

Termin uruchomienia Podmiotowego Systemu Finansowania: III kwartał 2017 r.

Alokacja na konkurs: 20 000 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. samozatrudniony: 5 760, 00 zł
 2. 1 – 3 pracowników: 8 640, 00 zł
 3. 4 – 9 pracowników: 11 520, 00 zł
 4. 10 – 19 pracowników: 17 280, 00 zł
 5. 20 – 49 pracowników: 28 800, 00 zł
 6. 50 – 99 pracowników: 51 840, 00 zł
 7. 100 – 249 pracowników: 97 920, 00 zł

Limity kosztów usług rozwojowych:

1 godzina usługi szkoleniowej – 45 zł

1 godzina usługi doradczej – 90 zł

Egzamin – bez limitu

Sposób dystrybucji dofinansowania: system bonowy

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa: 50% dla wszystkich przedsiębiorców

Preferencyjny poziom dofinansowania: 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach
 3. pracownicy z niepełnosprawnościami
 4. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu
 5. przedsiębiorstw z branż/sektorów wysokiego wzrostu
 6. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

Przedsiębiorcy którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER

Więcej informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich. Swój punkt informacyjny znajdziesz na stronie http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/.