Podczas tego unikalnego wyjazdu mogą Państwo przeszkolić pracowników z jednego bądź kilku działów, zwiększając ich kwalifikacje w zakresie logistyki, produkcji, umiejętności interpersonalnych, Human Resources oraz marketingu. Szkolenia poprowadzą doświadczeni trenerzy, kładący nacisk na praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy.

Prawie 40 szkoleń (do wyboru) w sercu polskich Tatr – w terminie: 04-06.12.2017 r.

Szkolenia zaplanowane w terminach: 04-06.12.2017 r.

Temat Termin

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

04-12-2017 - 05-12-2017

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

04-12-2017 - 06-12-2017

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

04-12-2017 - 05-12-2017

Operacyjne zarządzanie zakupami

04-12-2017 - 05-12-2017

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

05-12-2017 - 05-12-2017

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

04-12-2017 - 05-12-2017

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem głównych zmian od 01.05.2016 r. ujętych w UKC.

04-12-2017 - 05-12-2017

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

04-12-2017 - 05-12-2017

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

04-12-2017 - 05-12-2017

Planowanie dystrybucji. Związki pomiędzy produkcją, magazynowaniem, transportem i prognozowaniem

04-12-2017 - 05-12-2017

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym w projektach finansowanych ze środków unijnych 2014 -2020. Wykrywanie, korygowanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom finansowym w projektach unijnych.

04-12-2017 - 05-12-2017

Praktyczne aspekty kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE – nieprawidłowości i nadużycia w projektach.

04-12-2017 - 05-12-2017

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

04-12-2017 - 05-12-2017

Urlopy i zwolnienia od pracy w 2017 r.

05-12-2017 - 05-12-2017

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura adaptacji jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

06-12-2017 - 06-12-2017

Jak stworzyć biznes partnerski, odpowiedzialny i etyczny za pomocą konstruktywnej komunikacji opartej na metodzie NVC

04-12-2017 - 05-12-2017

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

04-12-2017 - 05-12-2017

Automotywacja – jak być skutecznym liderem?

04-12-2017 - 05-12-2017

Jak dzielić się wiedzą czyli co tak naprawdę jest ważne?

04-12-2017 - 05-12-2017

Zarządzanie projektami

04-12-2017 - 05-12-2017

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

04-12-2017 - 05-12-2017

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

04-12-2017 - 05-12-2017

Przywództwo – budowanie i motywowanie zespołu

04-12-2017 - 05-12-2017

Zarządzanie szkoleniami

04-12-2017 - 05-12-2017

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

04-12-2017 - 05-12-2017

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

04-12-2017 - 05-12-2017

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

04-12-2017 - 05-12-2017

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

06-12-2017 - 06-12-2017

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

06-12-2017 - 06-12-2017