Podczas naszego unikalnego projektu wyjazdowego mogą Państwo przeszkolić pracowników z jednego bądź kilku działów, zwiększając ich kwalifikacje w kluczowych dla firmy obszarach. Dzięki temu wyjazdowi Państwa pracownicy zwiększą swoje umiejętności, zintegrują się, po czym wrócą do pracy z większym zapałem i motywacją.

Planowane miejsce szkoleń i noclegów dla uczestników to: HOTEL NOVOTEL MARINA oraz HOTEL MERCURE POSEJDON HOTEL NOVOTEL CENTRUM

Położone bardzo blisko plaży, na pograniczu Sopotu z Gdańskiem (do molo jest 2 km) lub w samym sercu Gdańska, zaledwie kilka kroków od Starego Miasta.

Temat Termin

Prawo pracy dla kadry kierowniczej

23-06-2023 - 23-06-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

15-05-2023 - 16-05-2023

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

05-10-2023 - 06-10-2023

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

19-06-2023 - 20-06-2023

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

28-08-2023 - 29-08-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

19-06-2023 - 20-06-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

28-08-2023 - 29-08-2023

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

09-10-2023 - 10-10-2023

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

19-06-2023 - 20-06-2023

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

19-06-2023 - 20-06-2023

Zarządzanie szkoleniami

20-04-2023 - 21-04-2023

Zarządzanie szkoleniami

28-08-2023 - 29-08-2023

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

21-06-2023 - 22-06-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

19-06-2023 - 20-06-2023

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

09-10-2023 - 10-10-2023

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

19-06-2023 - 20-06-2023

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

28-08-2023 - 29-08-2023

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

24-04-2023 - 25-04-2023

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

15-06-2023 - 16-06-2023

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

22-06-2023 - 22-06-2023

Mobbing i dyskryminacja. Zmiany przepisów i najlepsze praktyki przeciwdziałania

14-06-2023 - 14-06-2023

Przygotowanie inwentaryzacji

14-06-2023 - 14-06-2023

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

22-06-2023 - 23-06-2023

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

15-06-2023 - 16-06-2023

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

09-10-2023 - 10-10-2023

Negocjacje zakupowe

15-06-2023 - 16-06-2023

Incoterms 2020

19-06-2023 - 19-06-2023

Incoterms 2020

19-10-2023 - 19-10-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

19-06-2023 - 20-06-2023

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

19-10-2023 - 20-10-2023

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

15-06-2023 - 16-06-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

12-06-2023 - 13-06-2023

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

25-09-2023 - 26-09-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

20-06-2023 - 20-06-2023

Umowa spedycji i umowa przewozu drogowego, Konwencja CMR, prawo przewozowe – prawa i obowiązki stron, reklamacje

20-10-2023 - 20-10-2023

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

18-10-2023 - 18-10-2023

Lean na magazynie – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

12-06-2023 - 13-06-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

19-06-2023 - 21-06-2023

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

18-12-2023 - 20-12-2023

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

12-06-2023 - 12-06-2023

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

19-06-2023 - 21-06-2023

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

15-06-2023 - 16-06-2023

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

24-08-2023 - 25-08-2023

ADR 2023 przepisy w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

13-06-2023 - 13-06-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

21-06-2023 - 21-06-2023

Informacja zwrotna, feedback i feedforward – warsztat w pigułce

04-10-2023 - 04-10-2023

S&OP (Sales and Operations Planning) – integracja działów w procesie planowania

04-12-2023 - 05-12-2023