Podczas XII edycji naszego unikalnego projektu wyjazdowego mogą Państwo przeszkolić pracowników z jednego bądź kilku działów, zwiększając ich kwalifikacje w kluczowych dla firmy obszarach. Dzięki temu wyjazdowi Państwa pracownicy zwiększą swoje umiejętności, zintegrują się, po czym wrócą do pracy z większym zapałem i motywacją.

Planowane miejsce szkoleń i noclegów dla uczestników to: HOTEL NOVOTEL MARINA oraz HOTEL MERCURE POSEJDON

Położone bardzo blisko plaży, na pograniczu Sopotu z Gdańskiem (do molo jest 2 km).

Temat Termin

Budowanie motywacji i zaangażowania pracowników

12-06-2019 - 13-06-2019

Inspektor Ochrony Danych – obowiązki w praktyce

13-06-2019 - 14-06-2019

Postępowanie etyczne i praktyka antykorupcyjna w urzędzie i firmie

12-06-2019 - 12-06-2019

Zatrudnianie cudzoziemców

12-06-2019 - 12-06-2019

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – kierownik, mistrz, brygadzista

12-06-2019 - 13-06-2019

Lean Manufacturing

13-06-2019 - 14-06-2019

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania

14-06-2019 - 14-06-2019

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

13-06-2019 - 13-06-2019

Inteligencja emocjonalna – krok do efektywności osobistej i zawodowej

16-09-2019 - 17-09-2019

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

11-06-2019 - 11-06-2019

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

04-11-2019 - 05-11-2019

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

10-06-2019 - 11-06-2019

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

10-06-2019 - 12-06-2019

Narzędzia i metody rozwiązywania problemów produkcyjnych i jakościowych

13-06-2019 - 14-06-2019

Kierowanie zespołem produkcyjnym

13-06-2019 - 14-06-2019

Zarządzanie zespołem logistycznym

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

10-06-2019 - 10-06-2019

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

12-06-2019 - 14-06-2019

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

10-06-2019 - 11-06-2019

Przewozy kontenerowe i drobnicowe – spedycja i transport morski

12-06-2019 - 12-06-2019

18-12-2019 - 18-12-2019

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

11-06-2019 - 11-06-2019

27-08-2019 - 27-08-2019

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

10-06-2019 - 11-06-2019

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

10-06-2019 - 12-06-2019

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

10-06-2019 - 11-06-2019

26-08-2019 - 27-08-2019

INCOTERMS 2010

10-06-2019 - 10-06-2019

26-08-2019 - 26-08-2019

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

10-06-2019 - 11-06-2019

24-10-2019 - 25-10-2019

Negocjacje z dostawcami – poziom zaawansowany

Metody redukcji kosztów zakupów w firmie

13-06-2019 - 14-06-2019

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

10-06-2019 - 11-06-2019

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

13-06-2019 - 14-06-2019

Ochrona środowiska w firmie/instytucji

12-06-2019 - 12-06-2019

Przygotowanie inwentaryzacji

12-06-2019 - 12-06-2019

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

12-06-2019 - 12-06-2019

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

14-06-2019 - 14-06-2019

22-10-2019 - 22-10-2019

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

10-06-2019 - 11-06-2019

Kodeks pracy z uwzględnieniem zmian w ochronie danych osobowych (RODO) oraz elektronizacją akt pracowniczych

13-06-2019 - 14-06-2019

21-10-2019 - 22-10-2019

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

13-06-2019 - 14-06-2019

Adaptacja nowych pracowników czyli procedura wdrożenia jako narzędzie w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji

12-06-2019 - 12-06-2019

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

10-06-2019 - 11-06-2019

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie NVC

10-06-2019 - 11-06-2019

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

16-09-2019 - 17-09-2019

Zakupy nie tylko dla kupców

12-06-2019 - 12-06-2019

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

12-06-2019 - 13-06-2019

29-08-2019 - 30-08-2019

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

13-06-2019 - 14-06-2019

29-08-2019 - 30-08-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

10-06-2019 - 11-06-2019

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

24-10-2019 - 25-10-2019

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

13-06-2019 - 13-06-2019

Zarządzanie szkoleniami

13-06-2019 - 14-06-2019

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

12-06-2019 - 13-06-2019

29-08-2019 - 30-08-2019

Radzenie sobie ze stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

12-06-2019 - 13-06-2019

29-08-2019 - 30-08-2019

05-12-2019 - 06-12-2019

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

10-06-2019 - 11-06-2019

24-10-2019 - 25-10-2019

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

29-08-2019 - 30-08-2019

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

23-05-2019 - 24-05-2019

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

10-06-2019 - 11-06-2019