Podczas X edycji naszego unikalnego projektu wyjazdowego mogą Państwo przeszkolić pracowników z jednego bądź kilku działów, zwiększając ich kwalifikacje w kluczowych dla firmy obszarach. Dzięki temu wyjazdowi Państwa pracownicy zwiększą swoje umiejętności, zintegrują się, po czym wrócą do pracy z większym zapałem i motywacją.

Planowane miejsce szkoleń i noclegów dla uczestników to: HOTEL NOVOTEL MARINA oraz HOTEL MERCURE POSEJDON

Położone bardzo blisko plaży, na pograniczu Sopotu z Gdańskiem (do molo jest 2 km).

Szkolenia zaplanowane w terminach: 11-15.06.2018 r. oraz 30-31.08.2018 r.

Temat Termin

Zatrudnianie cudzoziemców

14-06-2018 - 14-06-2018

Motywowanie i angażowanie pracowników w firmach produkcyjnych – warsztat kompetencyjny – mistrz, kierownik, dyrektor

30-08-2018 - 31-08-2018

Gospodarka odpadami w firmie – aktualne wymagania oraz zmiany od 2018 r.

15-06-2018 - 15-06-2018

Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w 2018 r.

14-06-2018 - 14-06-2018

Opracowywanie wniosków o dotację dla firmy w 2018 r.

14-06-2018 - 15-06-2018

Przepisy ADR w gospodarce odpadami, magazynowaniu chemikaliów i transporcie

12-06-2018 - 12-06-2018

Doskonalenie kompetencji lidera, brygadzisty, mistrza produkcji

Techniki sprzedaży, pozyskiwania i obsługi klientów

14-06-2018 - 15-06-2018

Brygadzista, mistrz – mały menedżer

11-06-2018 - 12-06-2018

Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie

14-06-2018 - 15-06-2018

Efektywne planowanie i zarządzanie produkcją

11-06-2018 - 13-06-2018

Kierowanie zespołem produkcyjnym

14-06-2018 - 15-06-2018

Zarządzanie zespołem logistycznym

14-06-2018 - 15-06-2018

Magazynowanie chemikaliów i materiałów niebezpiecznych

11-06-2018 - 11-06-2018

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

11-06-2018 - 13-06-2018

LEAN NA MAGAZYNIE – optymalizacja procesów magazynowych z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing

11-06-2018 - 12-06-2018

Reklamacje i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych: krajowych i międzynarodowych

12-06-2018 - 12-06-2018

SYSTEM INTRASTAT W PIGUŁCE

15-06-2018 - 15-06-2018

29-08-2018 - 29-08-2018

Zarządzanie zakupami z elementami strategii negocjacyjnych

14-06-2018 - 15-06-2018

Prawo celne a obrót towarowy z zagranicą. Najważniejsze aspekty prawne importu i eksportu do/z krajów Wspólnoty z poruszeniem zmian ujętych w Unijnym Kodeksie Celnym

13-06-2018 - 15-06-2018

27-08-2018 - 29-08-2018

Transport i spedycja na rynku krajowym i międzynarodowym

11-06-2018 - 12-06-2018

INCOTERMS 2010

11-06-2018 - 11-06-2018

Negocjacje zakupowe z elementami perswazji

11-06-2018 - 12-06-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie i optymalizacja poziomów zapasów

14-06-2018 - 15-06-2018

Windykacja należności – skuteczne negocjacje

11-06-2018 - 12-06-2018

Opakowania i odpady – wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w 2018 r.

14-06-2018 - 15-06-2018

Przygotowanie inwentaryzacji

13-06-2018 - 13-06-2018

Controlling personalny z wykorzystaniem MS Excel

11-06-2018 - 12-06-2018

Procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne

13-06-2018 - 13-06-2018

Czas pracy – praktyczne aspekty planowania i rozliczania

15-06-2018 - 15-06-2018

Efektywny proces rekrutacji i selekcji pracowników

11-06-2018 - 12-06-2018

HR – narzędzia, formularze, procedury, strategie – najlepsze praktyki

11-06-2018 - 12-06-2018

Urlopy i zwolnienia od pracy

Kodeks pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian

14-06-2018 - 15-06-2018

System Okresowych Ocen Pracowniczych

27-08-2018 - 28-08-2018

Prawne i organizacyjne aspekty procesu szkoleń. Ewaluacja i audyt systemu szkoleń

14-06-2018 - 15-06-2018

Negocjacje biznesowe międzynarodowe

11-06-2018 - 12-06-2018

Akademia Asystentki i Sekretarki

11-06-2018 - 12-06-2018

Delegowanie zadań i wzmacnianie samodzielności pracowników

11-06-2018 - 12-06-2018

Klient wymagający i trudne relacje z klientami – Jak zachować spokój, dobre samopoczucie i profesjonalną postawę wobec klienta składającego reklamację

30-08-2018 - 31-08-2018

Doskonalenie umiejętności menadżerskich

15-11-2018 - 16-11-2018

Zakupy nie tylko dla kupców

13-06-2018 - 13-06-2018

Psychologia negocjacji i wywierania wpływu – elementy pracy z trudnym klientem

14-06-2018 - 15-06-2018

Komunikacja nastawiona na budowanie współpracy

11-06-2018 - 12-06-2018

15-11-2018 - 16-11-2018

Przywództwo – warsztat doskonalący umiejętności menadżerskie

11-06-2018 - 12-06-2018

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odnosić sukcesy i nie zrażać do siebie innych

18-10-2018 - 19-10-2018

Profesjonalne wystąpienia publiczne

11-06-2018 - 12-06-2018

Doskonalenie kompetencji kierowniczych

30-08-2018 - 31-08-2018

Zarządzanie utalentowanymi pracownikami

14-06-2018 - 15-06-2018

Ochrona danych osobowych z uwzględnieniem rozporządzenia UE (RODO)

13-06-2018 - 13-06-2018

Zarządzanie szkoleniami

14-06-2018 - 15-06-2018

Obsługa klienta i budowanie długotrwałych relacji

14-06-2018 - 15-06-2018

Skuteczne techniki zwiększania kreatywności i twórczego myślenia

30-08-2018 - 31-08-2018

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy

14-06-2018 - 15-06-2018

Zarządzanie stresem, kontrolowanie emocji oraz równowaga praca-życie

11-06-2018 - 12-06-2018

Asertywność jako metoda na zwiększenie efektywności własnej oraz skuteczności w relacjach z klientami

11-06-2018 - 12-06-2018

18-10-2018 - 19-10-2018

Zarządzanie zespołem pracowniczym – budowanie efektywnego zespołu

11-06-2018 - 12-06-2018

Trudne rozmowy – sztuka porozumiewania się

30-08-2018 - 31-08-2018

Przygotowanie do pełnienia roli kierowniczej

14-06-2018 - 15-06-2018

Cztery pokolenia na rynku pracy – jak motywować i komunikować się z pokoleniem Z, Y, X, Baby Boomers

13-06-2018 - 13-06-2018