Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w kontekście przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników: Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę zakresie planowanych zmian w Kodeksie Pracy.

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zmiany w kodeksie pracy.

 Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu:

 • procedura kontroli trzeźwości,
 • kontrola trzeźwości osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i współpracujących w ramach działalności gospodarczej.

Regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego:

 • definicja pracy zdalnej,
 • zasady wprowadzania pracy zdalnej,
 • praca zdalna okazjonalna,
 • zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej,
 • zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu,
 • kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie.

Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny:

 • sytuacje kiedy umowa na okres próbny będzie mogła być zawarta na 3 miesiące, a kiedy będzie musiała być krótsza?

Nowy obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń:

 • czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

Dodatkowy urlop opiekuńczy.

Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.

Krótszy urlop ojcowski.

Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców.

Nowy wymiar przerwy śniadaniowej ( art. 134 kp ).

Zakaz zabraniania pracownikom dodatkowego zatrudnienia.

Składanie wniosków w postacie papierowej i elektronicznej.

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia.

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu wynosi: 690 zł + 23% VAT

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zmiany w prawie pracy – online" - 690 zł/os

  Szybki kontakt