Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Wewnętrzne przyjmowanie i wyjaśnianie naruszeń w firmach i instytucjach staje się koniecznością. Od 17 grudnia 2021 r. sygnaliści muszą mieć zapewnione bezpieczne kanały zgłaszania skarg zarówno w firmach, jak i instytucjach – poprzez wewnętrzny system zgłaszania, za który odpowiedzialny jest pracodawca. Po otrzymaniu zgłoszenia postępowanie powinno być uruchomione jako odpowiedni proces, w którym zarzuty są przyjmowane, a dowody zbierane zgodnie z wiedzą i kompetencjami zaangażowanych osób. Szkolenie pozwala pracodawcom przygotować odpowiedni system spełniający wymagania wynikające z nowej ustawy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Obowiązek organizacji systemu sygnalizowania naruszeń- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937
 • Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa implementująca dyrektywę – zawartość krajowych przepisów
 • Pojęcie naruszenia – obszary, których mogą dotyczyć zgłoszenia
 • Sankcje za utrudnianie dokonania zgłoszenia, naruszenie obowiązku zachowania poufności, podejmowanie działań odwetowych brak lub nieprawidłowe ustanowienie procedury wewnętrznej.
 • Obowiązki stron stosunku pracy w kontekście zgłaszania naruszeń
 • Pracowniczy obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy w kontekście sygnalizowania naruszeń
 • Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy i sankcje z tytułu ich przekroczenia
 • Kwestia anonimowości zgłoszeń – poufność informacji o sygnaliście
 • Status sygnalisty
 • Kanały komunikacji dla zgłoszeń
 • Ochrona sygnalisty – zakaz działań odwetowych
 • Wewnętrzne postępowania wyjaśniające – procedura wewnętrzna – poszczególne kroki
 • Możliwe działania podejmowane w stosunku do osoby winnej naruszenia
 • Przykładowa procedura dotycząca zgłaszania i wyjaśniania naruszeń

 

Rozkład godzinowy:  10:00 – 16:00,

 

Cena udziału w szkoleniu wynosi 790 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zgłaszanie naruszeń i ochrona sygnalistów w miejscu pracy. Przepisy, obowiązki pracodawcy, procedury postępowania" - 790 zł/os

  Szybki kontakt