Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia HR i kadry, Szkolenia windykacja i księgowość

  Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
550 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

W trakcie warsztatów zostaną omówione najważniejsze zagadnienia dotyczące aktualnych i planowanych zmian w przepisach prawa dotyczących świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jak i z ubezpieczenia wypadkowego.

Korzyści dla uczestników:

Ugruntowanie oraz poszerzenie wiedzy z zakresu świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa jak i z ubezpieczenia wypadkowego.Adresaci szkolenia:

Szkolenie kierowane jest do osób zatrudnionych w działach kadr i płac, działach księgowości, biur rachunkowych oraz do osób zarządzających firmą odpowiedzialnych za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.Program szkolenia:

Zasiłek macierzyński – wymiary urlopu z tytułu urodzenia i przyjęcia dziecka na wychowanie, możliwości przerwania i skrócenia urlopu macierzyńskiego, korzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka, zmiany od 1 stycznia 2010 r.: możliwość i warunki skorzystania przez pracownicę z dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, kiedy z dodatkowego urlopu może korzystać ojciec dziecka, dokumenty wymagane do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, możliwość podejmowania pracy w czasie urlopu dodatkowego, zmniejszanie wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu dodatkowego, urlop ojcowski i zasiłek dla ojca, zwiększenie wymiaru fakultatywnych urlopów rodzicielskich; wymagane dokumenty do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego, urlop ojcowski dla ojców adopcyjnych w 2011r., sytuacja prawna pracownika korzystającego z urlopu rodzicielskiego na przełomie 2011/2012, wymagane dokumenty, wykładnia urzędowa (PIP, MPiPS, ZUS) dotycząca urlopów rodzicielskich

 

Zasiłek opiekuńczy – kiedy przysługuje, okres wypłaty, przyznawanie zasiłku w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, zasiłek opiekuńczy dla innego członka rodziny za okres pobytu matki dziecka w szpitalu, wymagane dokumenty,

 

 

Wynagrodzenie chorobowe – okres wypłaty uzależniony od wieku pracownika, wysokość, brak prawa, wliczanie lub niewliczanie okresu niezdolności do okresu przez który przysługuje wynagrodzenie,

 

Zasiłek chorobowy – okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego, zasady wystawiania zwolnień lekarskich, nowe druki ZUS ZLA i ZUS ZLA/K, wypłata zasiłku chorobowego dla osób po 50-tym roku życia za dni pobytu w szpitalu, ustalanie okresu zasiłkowego, wysokość zasiłku, brak prawa do zasiłku, wliczanie lub niewliczanie okresu pozbawienia zasiłku do okresu zasiłkowego, obniżanie wysokości zasiłku, kontrola zwolnień lekarskich,

 

 

Świadczenie rehabilitacyjne – zasady ubiegania się o świadczenie, wysokość, przypadki, w których nie przysługuje,

 

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków: – wliczanie lub niewliczanie składników wynagrodzenia – po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w świetle ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r., która weszła w życie od 12 listopada 2009 r., – wyłączania z podstawy wymiaru niektórych składników wynagrodzenia, – okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana, – uzupełniania wynagrodzenia miesięcznego stałego i zmiennego, w tym w razie przekroczenia pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno rentowe, w razie otrzymywania wynagrodzenia urlopowego – składniki przyjmowane w faktycznej wysokości, – wliczania do podstawy wymiaru wynagrodzenia z umów zlecenia zawartych z własnymi pracownikami, – uwzględniania składników miesięcznych, kwartalnych i rocznych, – ponowne ustalanie podstawy wymiaru.

 

 

Dokumenty do wypłaty zasiłków, przekazywanie wypłaty zasiłku do oddziału ZUS, wyjaśnienia związane z wypełnianiem formularza ZUS Z3.

 

Odpowiedzi na pytania i wątpliwości.Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 550 zł. PLN + 23% VAT

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt: tel. 022 463 62 04, 022 463 63 53 lub szkolenia@effectgroup.plFormularz zapisu na szkolenie:

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze

Cena netto:550 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©