Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 14-02-2023 14-02-2023

Cel i program szkolenia

Od 01 stycznia 2021 r. weszły w życie nowe zasady magazynowania odpadów zgodne  z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.

W odpowiedzi na pojawiającą się zmianę – przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie, które stanowi wykładnię tematu magazynowania odpadów w firmie – począwszy od momentu wytworzenia danego odpadu, poprzez jego właściwą klasyfikację (nadanie właściwego kodu odpadów), jego ewidencję i rozpoczęcie procesu przechowywania odpadu – czyli magazynowania do czasu przekazania odpadu kolejnemu posiadaczowi odpadu bądź do wykorzystania odpadu do danego procesu (magazynowanie wstępne, tymczasowe i przedprocesowe).

Na szkoleniu omówione zostaną również zasady dla magazynowania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych.

 

Cel szkolenia:

Usystematyzowanie wiedzy na temat istniejących obowiązków magazynowania odpadów w firmie w zależności od charakteru prowadzonej działalności danego przedsiębiorstwa, ilości wytwarzanych odpadów czy ich rodzajów.

Korzyści dla uczestników:

Zdobycie praktycznej wiedzy i wskazówek jak w sposób prawidłowy i za pomocą jakich „narzędzi” prowadzić w sposób prawidłowy magazynowanie odpadów.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawy prawne w gospodarce odpadami i podstawowe definicje:

 • Podział i rola Podmiotów biorących udział w gospodarowaniu odpadami – Wytwórcy, Zbierający, Przetwarzający.
 • Rodzaje odpadów w firmie – podział i charakterystyka – odpady komunalne, poprodukcyjne, niebezpieczne, zakaźne odpady weterynaryjne, zakaźne odpady medyczne.
 • Odpady obojętne/palne – podział, przykłady.
 • Czas magazynowania.
 • Operat przeciwpożarowy- wymogi przeciwpożarowe – wymogi dla Wytwórców, Zbierających i Przetwarzających Odpady.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowanych odpadów:

 • Kogo dotyczy? Zwolnienia.
 • Ogólne wymagania dla odpadów powodujących pylenie i wycieki.
 • Odpady wytworzone w wyniku świadczenia usług.
 • Sposoby minimalizowania negatywnych skutków magazynowania odpadów na środowisko – stosowanie odpowiednich pojemników, kontenerów; zabezpieczenie przez rozwiewaniem.
 • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych – wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów medycznych – wytyczne.
 • Magazynowanie zakaźnych odpadów weterynaryjnych – wytyczne.
 • Oznakowywanie odpadów.
 • Oznakowywanie miejsc magazynowania odpadów niebezpiecznych.
 • Etykietowanie odpadów niebezpiecznych – zasady.
 • Sposoby magazynowania odpadów – wymogi.

Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Bazy Danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami (BDO) – ogólne zasady działania.
 • Rejestracja obowiązkowa + wyłączenia.
 • Ewidencja odpadowa w BDO – omówienie.

Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Samodzielne przewożenie wytworzonych przez daną firmę odpadów (swoje odpady) – czy jest dopuszczone? Dokąd? Jakie są obowiązujące wytyczne na transport.
 • Dokument transportowy „na drogę” z BDO

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14.00 Zajęcia.

Szkolenie online będzie realizowane na platformie Zoom lub ClickMeeting.

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Wiedza przekazywana w formie wykładu. Przedstawione zagadnienia będą odwoływać się do przykładów i praktycznych wskazówek w jaki sposób spełniać określony wymóg co do prawidłowego magazynowania odpadów w danej firmie.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 750 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Nowe zasady magazynowania odpadów od 01.01.2021 r. – online" - 750 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.