Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie metod zbierania i weryfikacji danych dotyczących rynku produktów i ich dostawców oraz budowania odpowiednich strategii zakupowych,
 • Poznanie efektywnych metod zarządzania grupami asortymentowych i dostosowania do nich odpowiednich strategii zakupowych
 • Poznanie różnych sposobów redukcji wydatków zakupów poprzez dobranie kryteriów i zasad wyboru dostawców
 • Poznanie narzędzi oraz etapów zbudowania i rozwijania relacji z dostawcami, szczególnie w zakresie definiowania celów współpracy oraz skutecznej komunikacji z dostawcami,
 • Określenie i kwantyfikowania ryzyka różnego rodzaju, związanego z wyborem dostawców oraz zapewnieniem niezakłóconego przebiegu procesów zakupowych,
 • Przedstawienie najnowszych trendów internalizacji zakupów w sytuacji procesów globalizacji światowej gospodarki
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami budowania i zarządzania działem zakupów lub zaopatrzenia,

Adresaci szkolenia:

 • Dyrektorzy, kierownicy i managerowie działu zakupów lub zaopatrzenia,
 • Kupcy, Specjaliści ds. zakupów lub zaopatrzenia,
 • Koordynatorzy zakupów lub zaopatrzenia,
 • Analitycy rynku.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Rola działu zakupów i zaopatrzenia – strategiczna czy operacyjna?:

 • Poziomy decyzji w zaopatrzeniu,
 • Kluczowe czynniki wpływające na sposoby pozyskania surowców i materiałów,
 • Najważniejsze narzędzia obniżania kosztów,
 • Systemowe i strategiczne planowanie zakupów.

Optymalizacja procesu zakupów:

 • Strategie zakupowe,
 • Zarządzenie ryzykiem
 • Sposoby usprawnienia procesu planowania i prognozowania potrzeb,
 • Analiza danych – przejrzystość informacji.

Metody budowanie wiedzy o rynku i kupowanych produktach lub usługach

 • Definicja „Should Cost Model” dla produktu/usługi,
 • Metody pozycjonowania produktu zakupowego/zaopatrzeniowego na osi siła/słabość oraz ryzyko zakupowe,
 • Inne metody pozycjonowania grup asortymentowych

Kryteria wyboru i profesjonalne metody walidacji dostawców:

 • Analiza dostawcy/oferty metodą „0-10”,
 • Metody audytu organizacyjnego dostawcy,
 • Analiza stabilności finansowej, w tym metody: ”Z-score”,”Quick Ratio,

Minimalizacja ryzyka we współpracować z dostawcami

 • Kryteria selekcji i oceny konkurencyjności dostawców,
 • Metody ograniczenia ryzyka zakupowego, szczególnie z nowymi dostawcami,
 • Systemy komunikacji i budowania relacji z dostawcami,
 • Optymalne sposoby realizacji zamówień i systemy planowania dostaw,
 • Mechanizmy kontroli jakości, optymalizacja i standaryzacja,

Global Sourcing – korzyści i ryzyka,

 • Definicja globalnego łańcucha dostaw
 • Sposoby koordynacji zakupów w globalnym łańcuchu dostaw

Informacje organizacyjne:

Dzień I i II

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 14:00 Zajęcia
 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

 • Zapoznanie się, uzupełnienie lub rozszerzenie wiedzy teoretycznej związanej z tematem szkolenia poprzez mini wykłady,
 • Dyskusje grupowe,
 • Ćwiczenia indywidualne i zespołowe, grupy i ćwiczenia kreatywne.
 • Omawiane zagadnienia będą podstawą do przeprowadzenia ćwiczeń mających na celu rozwiązanie określonych problemów czy realizacje konkretnych zdań szkoleniowych. Może to być np. opracowanie systemu zadaniowego dla pracowników zakupu oraz narzędzi oceny poziomu realizacji zadań, analizy porównawczej dostawców alternatywnych,  systemu wielokryterialnej oceny dostawców, wypracowanie formularza przygotowania strategii do negocjacji zakupowej,
 • Istotną metodą pracy jest wymiana doświadczeń uczestników przy rozwiązywaniu występujących w ich praktyce managerskiej problemów, jak również podzielenie się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 1050 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf, możliwość dalszej konsultacji z trenerem w formule telefonicznej lub mailowej wszystkich problemów (z obszarów omawianych na szkoleniu) z pracą zdalną w ciągu 14 dni od daty realizacji szkolenia.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Zarządzanie zakupami – online" - 1050 zł/os

  Szybki kontakt