Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Zarządzanie ryzykiem


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 - 17:00; drugi dzień: 9:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Zarządzanie ryzykiem to obecnie obligatoryjny wymóg dla wszystkich jednostek sektora finansów publicznych. Jednak poza standardowymi wymogami wynikającymi z ustawy o finansach publicznych (kontrola zarządcza), zarządzanie ryzykiem jest również kluczowym narzędziem dla jednostek wdrażających fundusze UE oraz realizujących Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji 2014-19.   <br> <br> Celem szkolenia jest zarówno przedstawienie wymogów prawnych jak i praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem. Szkolenie ma charakter warsztatowy – uczestnicy poznają techniki identyfikacji, szacowania oraz reakcji na ryzyko. Oprócz przykładowych wzorów dokumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość poznać najlepsze rozwiązania stosowane w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest zarówno do kadry kierowniczej jak i pracowników wykonujących zadania z zakresu m.in.:

 • kontroli zarządczej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • audytu i kontroli,
 • przeciwdziałania i wykrywania nieprawidłowości,
 • wykrywania i zapobiegania korupcji,
 • kontroli funduszy UE.


Program szkolenia:

Dzień I

Zarządzanie ryzykiem  – wprowadzenie.

 

 • Po co zarządzać ryzykiem ?
  • korzyści zarządzania ryzykiem,
  • koszty zarządzania ryzykiem,
  • ograniczenia w zarządzaniu ryzykiem,
  • wymogi prawne.
 • Omówienie podstawowych definicji m.in.:
  • ryzyko: nieodłączne i rezydualne,
  • czynniki ryzyka,
  • kategorie ryzyka,
  • ryzyka wewnętrzne i zewnętrzne,
  • właściciel ryzyka,
  • apetyt na ryzyko,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • incydent.

 

Zarządzanie ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych

 

 • Kontrola zarządcza, a zarządzanie ryzykiem:
  • wymogi prawa krajowego i wytyczne Ministerstwa Finansów,
  • analiza i omówienie specyfiki sektora rządowego i samorządowego,
 • Dyscyplina finansów publicznych, a zarządzanie ryzykiem,
 • Uczestnicy systemu zarządzania ryzykiem,
 • Zadania i obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem,

 

Określanie celów w praktyce

 

 • Wyznaczanie celów i mierników, a wymogi prawne:
  • wymogi prawa krajowego i wytyczne Ministerstwa Finansów,
  • wymogi wynikające z Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy,
 • Wyznaczanie celów, a system planowania i ewaluacji ,
 • Zapewnienie skuteczności i efektywności działań w praktyce – warsztaty
  • określanie celów, zadań i podzadań,
  • budżet zadaniowy, a system wyznaczania celów i zadań,
  • specyfika celów strategicznych i operacyjnych,
  • określanie mierników (analiza dobrych i złych praktyk),
 • Podejście procesowe a wyznaczanie celów – case study,

 

Określanie mierników w praktyce

 

 • Zasada SMART – warsztaty
 • Mierniki skuteczności i efektywności – analiza,
 • Mierniki produktu, rezultatu i oddziaływania,
 • Mierniki ambitne i mierniki zachowawcze – analiza,
 • Najczęstsze błędy.
 • Przykłady dobrych i złych praktyk.
 • Określenie mierników – warsztaty.

 

Jak identyfikować ryzyka  – warsztaty

 

 • Burze mózgów – warsztaty,
 • Kwestionariusze – warsztaty,
 • Diagram Ishikway – warsztaty,
 • Analiza potencjalnych strat – warsztaty,
 • Analiza środowiskowa – warsztaty,
 • Scenariusze zagrożeń – warsztaty,
 • Analiza procesowa (na podstawie procesów w jednostce).

 

 

Dzień 2

 

Szacowanie prawdopodobieństwa ryzyka (case study, warsztaty)

 

 • Najczęstsze błędy;
 • Psychologia, a szacowanie prawdopodobieństwa,
 • Tworzenie narzędzi zapewniających spójność procesu,
 • Procedury postępowania,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu prawdopodobieństwa ryzyka.

Szacowanie skutków ryzyka (case study, warsztaty)

 

 • Najczęstsze błędy;
 • Tworzenie narzędzi zapewniających spójność procesu,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu skutków ryzyka.

 

Tworzenie map ryzyka

 

 • Mapy ryzyka – wprowadzenie,
 • Hierarchizacja ryzyk,
 • Procedury postępowania,
 • Dokumentacja procesu,
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w szacowaniu prawdopodobieństwa ryzyka.

 

Określanie reakcji na ryzyko – warsztaty

 

 • Tolerowanie,
 • Przeniesienie,
 • Wycofanie się,
 • Działanie.

 

Mechanizmy kontrolne w praktyce

 

 • Mechanizmy kontrolne – wprowadzenie,
 • System kontroli wewnętrznej , a mechanizmy kontrolne,
 • Mechanizmy kontrolne:
  • prewencyjne,
  • detekcyjne,
  • korygujące,
  • nakazowe
 • Przykłady mechanizmów kontrolnych – dobre i złe praktyki,
 • Określanie mechanizmów kontrolnych – warsztaty.

 

 

Jak dokumentować zarządzanie ryzykiem?

 

 • Zakres przedmiotowy dokumentacji – case study,
 • Zakres podmiotowy dokumentacji – case study:
  • wewnętrzne komórki organizacyjne,
  • podległe/nadzorowane jednostki organizacyjne.
 • Dokumentowanie zarządzania ryzykiem, a:
  • wymogi prawne,
  • wymogi organów kontrolnych,
 • Jak uniknąć biurokracji – co trzeba, a co można dokumentować?
 • Polityka zarządzania ryzykiem,
 • Rejestry ryzyk,
 • Mapy ryzyka,
 • Raportowanie:
 • Automatyzacja procesu raportowania (narzędzia informatyczne),
 • Wymagane załączniki – wzory dokumentów (case study),

 

 

Kto zarządza ryzykiem? (case study)

 

 • Określenie odpowiedzialności za poszczególne zadania,
 • Budowa zespołu zarządzania ryzykiem w jednostce.
 • Rola kierownika jednostki,
 • Rola pracowników,
 • Sposoby skutecznej i efektywnej koordynacji.


Metody szkoleniowe

Studium przypadku, praca w grupach, warsztaty, wykład.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Zarządzanie ryzykiem

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©