Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Wrocław 28-06-2021 29-06-2021

Cel i program szkolenia

Zarządzanie różnorodnością staje się jednym z najbardziej pożądanych standardów w firmach i instytucjach. Ważne jest aby wdrożenie polityki różnorodności było dobrze przygotowane – jako zorganizowany i usystematyzowany proces, jako cały system prawnie, społecznie i biznesowo uzasadnionych działań.

Cel szkolenia:

Przyswojenie praktycznej wiedzy jak tworzyć i rozwijać w firmie strategię diversity & inclusion (D&I), która ma charakter proefektywnościowy i nie jest postrzegana jako „sztuka dla sztuki”.

Korzyści:

Uzyskanie przez uczestników praktycznych, bardzo konkretnych informacji oraz narzędzi, które pozwalają samodzielnie rozpocząć działania w obszarze różnorodności.

Adresaci:

Dla kadry kierowniczej/ zarządzającej – odpowiedzialnej za politykę zasobów ludzkich i dla menedżerów i pracowników HR

PROGRAM SZKOLENIA

 

Różnorodność i zarządzanie różnorodnością

 • Właściwe rozumienie pojęcia
 • Różnice indywidualne
 • Kontekst prawny zarządzania różnorodnością – najważniejsze informacje
 • Prawny obowiązek zarządzania różnorodnością?
 • Charakterystyka pojęcia dyskryminacji
 • Praktyka sądowa w kontekście różnorodności w miejscu pracy – ważne przykłady
 • Obiektywne, najważniejsze uzasadnienia dla zarządzania różnorodnością
 • Badania i ankiety w kontekście zarządzania różnorodnością – jak wykorzystywać dane i narzędzia

 

Zarządzanie różnorodnością jako zorganizowany i usystematyzowany proces – strategia diversity

 • Cztery najistotniejsze obszary strategii diversity w praktyce firm w Polsce: płeć, wiek, pochodzenie, sprawność
 • Podejścia do zarządzania różnorodnością – omówienie trzech różnych przykładów

 

Korzyści dla firmy oraz dla pracowników

 • Wzrost zaangażowania – wzrost efektywności
 • Ułatwienie rekrutacji do firmy
 • Przewaga wizerunkowa – budowanie lepszej pozycji firmy na rynku lokalnym/ krajowym
 • Łatwość wdrożenia nowych technologii/ nowych rozwiązań – lepsza gotowość organizacji na zmiany w otoczeniu
 • Zbudowanie lub odnowienie pozytywnych relacji
 • Dowartościowanie w otoczeniu – korzyść indywidualna
 • Możliwość znalezienia przyjaznego miejsca pracy
 • Możliwość wymiany doświadczeń
 • Możliwość edukacji i rozwoju

 

Zarządzanie wiekiem jako przykład praktycznego podejścia do kwestii różnorodności

 • Najważniejsze wyzwanie dla HR na najbliższe 10 lat – zachowanie potencjału kompetencji i wiedzy w organizacji
 • Właściwa definicja zarządzania wiekiem
 • Zarządzanie wiekiem – z punktu widzenia osób zarządzających firmą, z punktu widzenia zatrudnionych, z punktu widzenia rynku pracy
 • Rodzaje pokoleń – pojęcia X, Y, Z i inne
 • Kategoria wieku – pojęcie psychologiczne
 • Uzasadnienie zarządcze zarządzania wiekiem
 • Uzasadnienie demograficzne – niekorzystne prognozy demograficzne i ich wpływ na zatrudnienie i wydajność
 • Mity związane z zarządzaniem wiekiem
 • Co daje równe traktowanie ze względu na wiek?
 • Podejście 50+ i inne rozwiązania
 • Mocne i słabe strony grupy 50+ w pracy
 • Jak to robią inni – 3 przykłady
 • Kompleksowe podejście, podejście selektywne
 • System szkoleń wewnętrznych i mentoring – omówienie dobrego wdrożenia polityki zarządzania wiekiem (z praktyki eksperta)
 • Przykład zapisów (regulamin pracy, procedura szkoleń i rozwoju) odnoszących się do zarządzania wiekiem
 • Przykład kompleksowej ankiety dla kadry kierowniczej – zarządzanie różnorodnością międzypokoleniową

 

Wdrożenie polityki różnorodności

 • Jak zmierzyć różnorodność w firmie – przykłady rozwiązań od najprostszych do zaawansowanych (Diversity & Inclusion audit)
 • Ankieta dotycząca różnorodności w zarządzaniu ludźmi i pracą – przykład dokumentu
 • Powołanie zespołu D&I i powiązanie z celami biznesowymi
 • Dlaczego nam jest trudniej wdrażać różnorodność – ważne informacje o specyfice kulturowej (wyniki badań w środowisku pracy)
 • Zasada małych kroków – jak racjonalizować zarządzanie różnorodnością
 • Zacznijmy od ….. omówienie studium przypadku
 • Uwzględnienie celów strategicznych firmy – omówienie przypadku
 • Kluczowa rola kierowników w procesie
 • Rekomendacje dla kadry kierowniczej – jak motywować pracowników w zróżnicowanym środowisku pracy
 • Rola mentorów w zespołach (sposoby ich wyłaniania)
 • Sygnalizowanie problemów/ polityka zgodności w obszarze D&I
 • Zestaw KPI w obszarze zarządzania różnorodnością

 

Podsumowanie – wdrożenie strategii zarządzania różnorodnością – propozycja dokumentu

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:00

 • Wykład w oparciu o przykłady praktyczne
 • Analizy przypadków
 • Dyskusja i omawianie przykładów z praktyki zawodowej uczestników
 • Omawianie sytuacji problemowych i propozycje rozwiązań do zastosowania w praktyce

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 590 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego lub online z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie różnorodnością w praktyce" - 1590 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.