Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Konkurencyjność i innowacyjność stają się kluczowymi warunkami skuteczności w zdobywaniu i utrzymaniu pozycji rynkowej nowoczesnej organizacji. Współczesny biznes wymaga także elastyczności i ciągłej gotowości do zmiany. Umożliwienie pracownikom pełnego wykorzystania potencjału, niezależnie od ich pochodzenia społecznego, płci, wieku czy przynależności etnicznej staje się wyzwaniem biznesowym i etycznym. Aby sprostać dynamice otaczającego nas świata, w pełni odpowiedzieć na zmieniające się potrzeby rynku i klientów warto pielęgnować, wspierać i odzwierciedlać różnorodność struktury demograficznej i kulturowej współczesnego społeczeństwa na płaszczyźnie organizacyjnej. Postulat budowania zróżnicowanej struktury jest zatem jedną z dróg do lepszego poznania, zrozumienia i dopasowania organizacji do otoczenia. Jednocześnie budowanie kultury szacunku i akceptacji różnorodności i zarządzanie nią, daje szanse na pełne czerpanie z indywidualnego potencjału jednostek, bogactwa różnych kultur, opinii, wartości i postaw. Kluczową staje się także potrzeba edukacji i przeciwdziałania zagrożeniom jakie niesie różnorodność dla relacji, komunikacji interpersonalnej, synergii i efektywności osiągania celów biznesowych.

 

Cel szkolenia:

 • uświadomienie korzyści z efektywnego zarządzania różnorodnością w firmie
 • przeciwdziałanie zachowaniom dyskryminacyjnym
 • kształtowanie zachowań antydyskryminacyjnych i antymobbingowych,
 • rozpoznawanie nieprawidłowości w tym zakresie,
 • przygotowanie do opracowania strategii i polityk zarządzania różnorodnością w organizacji,
 • reagowanie adekwatne do sytuacji.

 

Korzyści ze szkolenia:

Dla firmy:

 • Kształtowanie wizerunku firmy na rynku pracy
 • Redukcja kosztów wynikających z nieprawidłowości w zarządzaniu różnorodnością
 • Obniżenie kosztów związanych z absencją i fluktuacją
 • Poprawa efektywności zarządzania ludźmi
 • Ukierunkowanie pracowników i menedżerów na ochronę i zabezpieczenie zdrowia psychicznego i psychologicznych interesów
 • Skuteczne wdrażanie zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej skutecznemu wykorzystaniu indywidualnego potencjału ludzi
 • Wzrost poziomu identyfikacji z organizacją
 • Wyższa wydajność i satysfakcja zespołów

 

Dla uczestników:

 • Zdobędą wiedzę na temat różnorodności i zarządzania różnorodnością,
 • Nauczą się projektować i wdrażać rozwiązania sprzyjające równemu traktowaniu,
 • Nauczą się jak rozpoznawać i eliminować zagrożenia i problemy organizacyjne,
 • Nauczą się rozpoznawać symptomy nieprawidłowości w zakresie równego traktowania i zarządzania różnorodnością,
 • Dowiedzą się jak na poziomie indywidualnym, organizacyjnym i zespołowym kształtować postawy i polityki sprzyjające osiągnięciu korzyści z różnorodności w środowisku pracy,
 • Opracują możliwą do wdrożenia w organizacji strategię zarządzania różnorodnością.

Adresaci:

Menedżerowie i pracownicy działów HR planujących wprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacji. Osoby dostrzegające potrzeby i problemy związane z budowaniem kultury organizacyjnej opartej na otwartości, stymulującej do ujawnienia pełni osobistego i kompetencyjnego potencjału pracowników.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł 1. Wartość różnorodności oraz polityka równego traktowania w firmie – wprowadzenie.

 • Czym jest różnorodność i zarządzanie różnorodnością?
 • Różne podejścia do różnorodności występującej w miejscu pracy
 • Przegląd korzyści wynikających z zarządzania różnorodnością: poziom indywidualny i organizacyjny
 • Związek pomiędzy różnorodnością a efektami biznesowymi – przegląd badań
 • Wyzwania i trudności związane z zarządzaniem różnorodnością
 • Polityka równego traktowania – podstawowe wytyczne

 

Moduł 2. Zarządzanie różnorodnością z perspektywy praktycznej.

 • Różnorodność – wskaźniki i mierniki
 • Diversity Index
 • Kodeks pracy a zarządzanie różnorodnością
 • Czym jest strategiczne zarządzanie różnorodnością
 • Rekrutacja, rozwój i system motywacyjny wrażliwy na różnorodność

 

Moduł 3. Jak powstają mechanizmy nierówności – przegląd:

 • Różne poziomy tożsamości
 • Mechanizmy nierówności
  • Stereotyp
  • Uprzedzenie
  • Dyskryminacja
 • Trening antydyskryminacyjny – ćwiczenia praktyczne
 • Przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu
 • Rozpoznawanie nieprawidłowości

 

Moduł 4. Rozpoznawanie nieprawidłowości w zakresie równego traktowania:

 • Podstawowe przesłanki dyskryminacyjne
 • Formy i objawy dyskryminacji
 • Mobbing i molestowanie
 • Koszty indywidualne, społeczne i organizacyjne nierównego traktowania

 

Moduł 5. Polityka antydyskryminacyjna i antymobbingowa w organizacji

 • Podstawowe założenia, prawa i obowiązki pracowników
 • Przegląd dobrych praktyk
 • Projektowanie i wdrożenie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej

 

Moduł 6. Zarządzanie różnorodnością w mojej firmie – plan działania.

 • Różnorodność w firmie, punkt wyjścia – jak zdiagnozować obecną sytuację?
 • Jak w realiach mojej organizacji przeciwdziałać zjawiskom nierówności
 • Plan działania – strategie, procedury, projekty
 • Przygotowanie menedżerów

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Większość z omawianych składowych elementów szkolenia przyswajana jest przez uczestników poprzez wykonywanie praktycznych ćwiczeń i zadań.

To, co wyróżnia tę metodologię szkolenia spośród innych, to ciągłe utrzymywanie na wysokim poziomie uwagi i zaangażowania uczestników. Dodatkową zaletą jest analiza dotychczasowych form zachowań i przećwiczenie nowych, z możliwością otrzymania informacji zwrotnej od prowadzącego warsztaty.

 Przykładowe metody szkoleniowe:

 • Studia przypadków z praktyki firmy i rynku
 • Symulacje i gry zespołowe
 • Dyskusje moderowane

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Zarządzanie różnorodnością w organizacji" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.