Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE w latach 2014 – 2020.


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00, trzeci dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
1390 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie i omówienie nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 dostępne dla Polski oraz przygotowanie słuchaczy do jak najlepszej realizacji projektów poprzez omówienie metodyki Project Cycle Management (Zarządzanie Cyklem Projektu). Szkolenie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część jednodniowa dotyczy omówienia dostępnych źródeł finansowych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2014. Cześć druga, to dwa dni poświęcone na poznanie, zrozumienie i przećwiczenie Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management), czyli unijnej metodyki zarządzania projektami.  
 • Pierwsza część jednodniowa dotyczy omówienia dostępnych źródeł finansowych w ramach nowej perspektywy na lata 2014-2014.
 • Cześć druga, to dwa dni poświęcone na poznanie, zrozumienie i przećwiczenie Zarządzania Cyklem Projektu (Project Cycle Management), czyli unijnej metodyki zarządzania projektami.


Korzyści dla uczestników:

 • Zdobycie wiedzy z zakresu dostępnych źródeł w ramach współfinansowania UE na lata 2014-2020
 • Poznanie unijnej metodyki zarządzania projektami – Project Cycle Management
 • Ujednolicenie terminologii oraz zapoznanie się ze słownikiem zarządzania projektami
 • Możliwość sprawdzenia się w pracy projektowej i zespołowej
 • Uczestnictwo w grach i ćwiczeniach aktywizujących uczestników


Adresaci szkolenia:

Łączne trzydniowe szkolenie w poniższej konstrukcji dedykowane jest osobom, które przygotowują się do realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Konstrukcja szkolenia obejmuje zarówno omówienie dostępnych źródeł finansowych, jak i przygotowanie uczestników do zarządzania projektami UE wykorzystując unijną metodyką Project Cycle Management (Zarządzanie Cyklem Projektu).Program szkolenia:

1. Budżet UE na lata 2014-2020

2. Wieloletnie Ramy Finansowe

3. Wstęp do funduszy UE – Nowa perspektywa UE na lata 2014-2020:

 • Zasady podziału środków
 • Nowe podejścia
 • Polityki UE
 • Interwencje

4. Fundusze Europjeskie na lata 2014-2020 – omówienie założeń:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)
 • Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
 • Program Polska Cyfrowa
 • Program dla Polski Wschodniej
 • Program Pomoc Techniczna
 • Regionalne Programy Operacyjne

5. Podsumowanie szkolenia:

 • Wnioski z minionej perspektywy finansowej 2007-2013
 • Dyskusja i wymiana doświadczeń

 

Program – dzień II i III
1. Założenie metodyki PCM:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami
 • Co to jest projekt (definicje)
 • Czynniki sukcesu w projekcie
 • Projekt a proces
 • Zasada W/H
 • Fazy cyklu życia projektu

2. Fazy metodyki PCM:

 • Programowanie, identyfikacja i ocena
 • Analiza interesariuszy
 • Analiza problemów, drzewo problemów

3. Fazy metodyki PCM:

 • Programowanie, identyfikacja i ocena
 • Analiza celów, drzewo celów
 • Analiza strategii

4. Narzędzia planowania metodyki PCM:

 • Matryca logiczna oraz omówienie elementów matrycy logicznej

5. Formułowanie harmonogramu działań:

 • Planowanie zasobów w projekcie realizowanym w ramach metodyki PCM

6. Faza inicjowania projektu:

 • Ustalenie pomysłu na projekt
 • Analiza ograniczeń projektowych
 • Konstruowanie budżetu

7. Faza planowania projektu:

 • Definiowanie celu projektu
 • Określenie wymaganych zasobów
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami projektu
 • Określenie krytycznych czynników sukcesu
 • WBS- struktura podziału pracy

8. Faza wykonania kontroli w projekcie:

 • Właściwe zarządzanie projektem
 • Stosowanie planów kontroli
 • Śledzenie postępów w projekcie
 • Ocena pozycji projektu

9. Faza zamykania projektu:

 • Sprawozdawczość i ewaluacja końcowa projektu
 • Zamknięcie administracyjne i prawne
 • Przenoszenie wyniesionych doświadczeń w przyszłe projekty

10. Podsumowanie szkoleniaMetody szkoleniowe

 • Kształt szkolenia: po każdym module / temacie odbywa się ćwiczenie indywidualne i grupowe
 • Materiały dydaktyczne: prezentacja, materiały ćwiczeniowe, post test


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 390 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków UE w latach 2014 – 2020.

Cena netto:1390 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©