Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

To szkolenie, bez wychodzenia z pracy lub z domu, pozwoli Państwu na uczestnictwo w pełnowartościowych warsztatach i spotkaniach. Nie są to webinary ani filmiki, podczas których odtwarzane są masowo wcześniej nagrane treści. To pełnowartościowe szkolenie z udziałem Trenera „na żywo”. Zapewniamy pełną interakcję, optymalną wymianę kompetencji – wiedzy, umiejętności i postaw. Uczymy, reagując na bieżąco na potrzeby Uczestników naszych szkoleń. Do każdego szkolenia, każdy jego Uczestnik otrzymuje przesyłane elektronicznie materiały szkoleniowe a po jego ukończeniu, dyplom ukończenia szkolenia.

 

Przy obecnym tempie życia, zmieniających się warunkach i wyzwaniach zawodowych oraz osobistych, sprzecznych przekonaniach i tendencjach bagatelizowania zdrowia coraz więcej słyszymy o zgubnym stresie i nadmiernych, wypalających emocjach. Kumulowany stres i nie rozumiane emocje coraz częściej stają się przyczyną niedyspozycji, spadku efektywności, konfliktów, problemów i dotyczy to zarówno sfery prywatnej, jak i zawodowej. Większość z nas zdaje sobie sprawę, że długotrwale zestresowany nie jestem w pełni wydajny, efektywny ani odporny czy kreatywny.

Warsztat skierowany jest do wszystkich, którzy chcą się zatrzymać w biegu codzienności i spojrzeć nieco bardziej obiektywnie na to, co wpływa na codzienną efektywność, poziom życiowej energii, rodzaje podejmowanych decyzji – na własne stany emocjonalne. Każdy wie, że kondycja naszego umysłu kieruje naszymi decyzjami – decyzja podejmowana w złości jest inna od tej podejmowanej w spokoju. Każdy wie, że trudno się skoncentrować tuż po kłótni rodzinnej, zbesztaniu przez szefa, w strachu przed popełnieniem czy wykryciem błędu. Chcemy uświadomić Państwu, że mamy wpływ na swoje emocje – nie musimy ich ani wypierać ani dać się im ponosić. Możemy wskazać, jak rozwijać Inteligencję Emocjonalną, obniżać poziom stresu czyli przekuć posiadaną wiedzę na zrozumienie, dostrzec ciało-umysł-psyche jako połączone  i wzajemnie wywierające wpływ, w nowym świetle rozpoznać motywacje, nawyki i świadomie wykorzystywać je dla polepszania swojego codziennego funkcjonowania.

Zajęcia – oparte na niezbędnej ilości wiedzy merytorycznej a skupione wokół praktycznego treningu – dają Uczestnikom warsztatowe, sprawdzone narzędzia, dzięki którym zwiększą praktyczne podejście do zarządzania sobą poprzez zarzadzanie emocjami, nauczą się modelować stres i wykorzystywać jego pozytywne aspekty. Poznają też na szkoleniu skuteczne techniki dbania o ciało – relaksu, odprężenia, snu, odżywiania, a także sposoby zapobiegania skutkom stresu destrukcyjnego.

Dzięki warsztatowemu podejściu, wskazaniu korzyści oraz zachęcie do współzaangażowania, każdy Uczestnik może nie tylko odkryć te wartości ale znaleźć celowość trenowania ich na co dzień. Te umiejętności mają szansę przekuć się w praktyczne, systemowe zmiany – nawyki, które posłużą do wyraźnego podnoszenia jakości pracy osobistej, zespołowej, obsługi Klientów i rozwoju Firmy.

JEŚLI CHCESZ:

 • przestać tłumić emocje, a jednocześnie nie pozwalać na to, by odebrały Ci kontrolę
 • redukować nadmierne napięcie
 • umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami, które pojawiają się w trudnych sytuacjach zawodowych i prywatnych
 • w zdrowy i bezpieczny sposób pokonywać stres
 • zrozumieć, jak Twoje emocje kształtują relacje z innymi
 • w skuteczny sposób połączyć autorytet i wrażliwość a przez to budować wartościowe relacje, oparte na szczerości i zaufaniu
 • poprzez zrozumienie własnych emocji wpłynąć na swój wizerunek
 • wiedzieć, jak swoim spokojem wpływać na emocje, samopoczucie i zachowanie Klientów/współpracowników
 • dzięki emocjom osiągać dużo lepsze wyniki
 • przestać ze sobą i z innymi walczyć emocjonalnie na rzecz budowania porozumienia
 • przestać brać na siebie „ślad po trudnych rozmowach”

Cele szkolenia:

 • Poznanie nowych metod i technik radzenia sobie z trudnymi emocjami własnymi i innych ludzi w środowisku pracy
 • Zwiększenie efektywności osobistej
 • Poszerzenie wiedzy o wykorzystaniu elementów Inteligencji Emocjonalnej w zarządzaniu sobą oraz zarządzaniu relacjami
 • Umiejętność wyzwolenia autorefleksji i korekty w kwestii wzorców sprawowania kontroli nad własnymi emocjami i zachowaniami

Adresaci szkolenia

Osoby zainteresowane rozwojem kluczowej, zwłaszcza w warunkach obecnej pracy w zmianie i kryzysie, kompetencji zarządzania swoimi stanami emocjonalnymi. Nauka nazywa to Inteligencją Emocjonalną, a – jak każdą inteligencję – i tę można rozwijać.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Krótki wstęp

 • Wzajemne poznanie się Uczestników oraz Trenerki
 • Określenie celu warsztatów i zdefiniowanie potrzeb Uczestników
 • Sprecyzowanie zasad obowiązujących na warsztatach oraz metodologii pracy

MODUŁ I  – CZYM SĄ EMOCJE I PO CO SĄ NAM POTRZEBNE – czyli krótki wstęp wyrównujący poziom wiedzy o elementach Inteligencji Emocjonalnej

 • Doprecyzujemy istotne pojęcia z zakresu Inteligencji Emocjonalnej – czym jest IE w naszym życiu, czym są emocje, do czego nam służą
 • Stworzymy „Moją mapę emocji” – zidentyfikujesz źródła emocji w swoim życiu
 • Spojrzymy na czynniki fizyczne, psychologiczne, społeczne – czy wszystko wywołuje w nas reakcje emocjonalne? I jakie są tego skutki
 • Zastanowimy się, czy warto rozwijać emocjonalność, jaki ma ona wpływ na komfort życia, skuteczność, relacje, osiąganie celów itd. – zobaczymy własne korzyści

MODUŁ II  – ROZWIJAMY KOMPETENCJE – czyli trenujemy konstruktywne i wspierające zachowania zmieniające stres w spokój

 • Samoświadomość czy Automatyczny pilot – zidentyfikujesz własne nawyki myślowe lub przekonania i ich wpływ na rzeczywistość, zobaczysz, jakie efekty przynosi Twoja obecna taktyka reagowania na sytuacje trudne emocjonalnie? I, czy to Ci służy
 • Samokontrola czyli kto trzyma lejce – zidentyfikujesz swoje wybory, dokonywane w emocjach, zobaczysz, czy masz kontrolę nad własnymi zachowaniami oraz emocjami
 • Kompetencje społeczne – czy potrafię komunikować się jasno z innymi ludźmi, biorąc pod uwagę ich styl zachowania i myślenia, emocje i uczucia?

Przy każdym zagadnieniu będziemy się dzielić wiedzą i jednocześnie potrenujemy, aby w różnorodny sposób obniżać napięcie wynikające ze stresu a zwiększać wpływ na stany emocjonalne, wykorzystując proste techniki (relaksacji, mindfulness, oddychanie, ćwiczenia Dennisona i.in.)

MODUŁ III –  ,,KONCERT ŻYCZEŃ”

 • Odpowiedzi na indywidualne potrzeby Uczestników

Podsumowanie warsztatów

 • ewaluacja
 • konkretne, spisane postanowienia wraz z metodologią
 • pożegnanie

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

W ramach szkolenia otwartego on-line gwarantujemy każdemu Uczestnikowi:

 • Pełne uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym „na żywo”, w określonym konkretnym terminie/ach,
 • Obecność Trenera, doświadczenie i doskonałe przygotowanie merytoryczne (nie jest to webinar ani nagrany wcześniej film)
 • Możliwość korzystania z własnego komputera/tabletu/telefonu z mikrofonem i kamerą oraz z własnego dostępu do internetu, z dowolnego miejsca
 • Swobodną atmosferę i pełne wsparcie merytoryczne podczas szkolenia
 • Kontakt z Trenerem i innymi Uczestnikami poprzez optymalną aplikację online
 • Odpowiednio dobrane metody i techniki szkoleniowe
 • Autorskie materiały szkoleniowe, ćwiczenia, techniki, narzędzia podczas pracy on-line, wysyłane elektronicznie – do korzystania podczas szkolenia oraz po zakończeniu, jako wsparcie treningowe
 • Dyplom ukończenia szkolenia – przesłany w formie elektronicznej
 • Możliwość uzyskania pomocy od Trenera oraz wymiany spostrzeżeń i wniosków z innymi uczestnikami szkolenia
 • Aktywny udział w szkoleniu w ramach wirtualnych dyskusji (wideo + audio + czat tekstowy), ćwiczenia indywidualne, w parach lub podgrupach w ramach wirtualnych pokoi.

Cena udziału w szkoleniu dla 1 osoby wynosi 550 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Emocje, napięcie i cały ten zgiełk – czyli jak zarządzać emocjami i wewnętrznymi stanami aby wzmocnić efektywność, dobre relacje i poczucie własnej wartości" - 550 zł/os

  Szybki kontakt