Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia windykacja i księgowość

  Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
990 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z zagadnieniami dotyczącymi zamknięcia roku budżetowego i przygotowania sprawozdań finansowych.

Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie regulacji prawnych i wykładni przepisów związanych z zamknięciem roku w jsfp.
 • Poznanie dobrych praktyk związanych z zamknięciem roku
 • Poznanie zagadnień związanych z inwentaryzacją
 • Poznanie odwzorowania kont księgowych na sprawozdania finansowe


Adresaci szkolenia:

 • Główni księgowi
 • Kontrolerzy zewnętrzni i wewnętrzni
 • Służby finansowo księgowe


Program szkolenia:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

 • Zagadnienia teoretyczne
 • Uregulowania prawne
 • Sporządzenie wstępnego zestawienia sald i obrotów księgi głównej
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej na dzień bilansowy
 • Regulacje dotyczące inwentaryzacji rocznej
 • Najczęstsze błędy przy inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
 • Wycena bilansowa aktywów i pasywów
 • Księgowania związane z końcem roku

 

Bilans budżetu samorządu terytorialnego

 • Specyfika samorządu
 • Zamknięcie księgi rachunkowej budżetu
 • Odzwierciedlenie kont księgi głównej w poszczególnych pozycjach bilansu

 

 Bilans jednostki budżetowej

 • Odzwierciedlenie sald księgowych w pozycjach bilansu

 

Obliczanie wyniku finansowego w wariancie porównawczym

 • Wariant porównawczy obliczania wyniku finansowego
 • Zasady sporządzania rachunku zysków i strat (odzwierciedlenie sald)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Dyskusja, odpowiedzi na pytaniaMetody szkoleniowe

Szkolenie odbywa się metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatów grupowych i indywidualnych.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 990 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych

Cena netto:990 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©