Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Rzeszów 15-11-2019 15-11-2019
Wrocław 19-11-2019 19-11-2019
Warszawa 17-12-2019 17-12-2019
Kraków 21-01-2020 21-01-2020
Katowice 21-02-2020 21-02-2020
Wrocław 17-03-2020 17-03-2020
Warszawa 22-05-2020 22-05-2020
Rzeszów 23-06-2020 23-06-2020

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i poznanie poprzez przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa pracy podstawowych kwestii jak również zagadnień oraz wskazanie odpowiedzi na trudne pytania i problemy pojawiające się w codziennej pracy.

W ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy.

Korzyści dla uczestników:

 • utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy,
 • umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na regulacje wewnętrzne, a następnie na wzory postępowań,
 • poprawienie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów,
 • dostęp praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań.

Adresaci szkolenia: Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, przedsiębiorców samodzielnie rozliczających współpracowników i osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Program szkolenia:

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019r.:

 • okresy przechowywania akt – 10 i 50 lat,
 • zasady wydawania akt papierowych pracownikom,
 • zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom,
 • główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych,
 • akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych.
 • nowy obowiązek: przechowywanie dokumentacji związanej z czasem pracy

Prowadzenie dokumentacji – forma papierowa – elektroniczna:

 • tryb wdrożenia zmiany formy prowadzenia dokumentacji
 • podpis elektroniczny – ważność
 • obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • obowiązek zniszczenia dotychczasowej formy,
 • NOWY raport imienny do ZUS.

Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.05.2018 r.:

 • dopuszczalne formy monitoringu,
 • monitoring służbowej poczty elektronicznej,
 • zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu,
 • zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu.

Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych:

 • nowe zasady stosowania telepracy,
 • indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę,
 • możliwość stosowania przerywanego czasu pracy.

Zmiany w płacach planowane na 2019 r.:

 • zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych,
 • planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych),
 • odpowiedzialność solidarna i wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych.

Ustawa o ochronie danych osobowych i RODO

 • rodzaje monitoringu jakie może stosować pracodawca?
 • sposób informowania pracowników o monitoringu?
 • jakich danych pracodawca będzie mógł żądać od kandydata na pracownika a jakich od pracownika?
 • które spośród danych osobowych wymienionych w art. 221 KP są przetwarzane obligatoryjnie a które fakultatywnie?
 • W jakiej formie pracodawca może uzyskać od kandydata na pracownika i pracownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych?
 • na jakich zasadach pracodawca może przetwarzać dane biometryczne pracownika (np. odcisk palca, skan źrenicy oka itp.)?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

 • data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
 • udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
 • zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
 • zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji

Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
 • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
 • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

Panel dyskusyjny

Rozkład godzinowy: 10:00 – 16:00

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Uczestnicy mają możliwość konsultacji indywidualnych.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy" - 590 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.