Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Nauczenie uczestników szkolenia skutecznych narzędzi do obrony przed narzędziami wpływu. Obrona przed efektywnymi i silnymi technikami manipulacji i perswazji. Nabycie umiejętności identyfikowania technik manipulacyjnych używanych przez przedstawicieli handlowych lub specjalistów zakupowych, w rozmowach sprzedażowych, zakupowych lub w negocjacjach.

Korzyści dla uczestników:

 • Obrona przed atakami skutecznych handlowców lub kupców
 • Umiejętne osiąganie korzyści w negocjacjach
 • Uzyskiwanie efektów zakładanych pierwotnie
 • Osiąganie założonych celów
 • Osiąganie korzyści dla firmy z zachowaniem etyki
 • Wzrost ilości i jakości negocjowanych kontraktów
 • Podniesienie efektywności w negocjacjach
 • Umiejętność budowania relacji biznesowych

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników działów sprzedaży, działów handlowych
 • Specjalistów zakupowych i kupców
 • Pracowników działów obsługi klienta, reklamacji, informacji
 • Pracowników i zespołów, których efekty pracy zależą m.in. od precyzyjnej komunikacji i przekazywania informacji lub poleceń
 • Przełożonych, zarządzających zespołem
 • Pracowników różnych działów współpracujących ze sobą
 • Osób nastawionych na rozwój własnych kompetencji i umiejętności

 

Program szkolenia:

MANIPULACJE I PERSWAZJE

 • Dziewięć podstawowych praw-reguł perswazji
 • Siedem podstawowych technik perswazji
 • Perswazja niewerbalna
 • Język perswazji – kontrola nad słowami ,,nie” ,,tak, ale” ,,spróbuj” ,,i” ,,oraz” ,,spowoduje, sprawi, wywoła”
 • 10 rodzajów pytań w rozmowie
 • Strefy wpływu
 • Rozszyfrowanie systemów reprezentacji zmysłowej
 • Części ciała odzwierciedlające myśli
 • Sygnały odmowy
 • Lista gestów zabronionych
 • Sztuczki – jak stosować, jak się bronić
 • Sytuacja krytyczna
 • Presupozycje
 • Implikacje
 • Metaprogramy
 • Etyka wywierania wpływu
 • Perswazja

OBRONA W SPRZEDAŻY

 • Perswazyjny model prezentacji – jak skutecznie prezentować swoje stanowisko/ofertę podczas rozmowy?
 • Przedstawienie perswazyjnego modelu prezentacji
 • Technika sprzedaży PCK-CZK
 • Technika budowania argumentu w oparciu o przykłady z życia
 • Strategia kształtowania przewagi informacyjnej w rozmowie
 • Źródła argumentacji
 • Wybrane techniki perswazyjne
 • Gesty zabronione i gesty przydatne
 • Sztuczki oponenta – jak się bronić
 • Zaawansowane techniki perswazji lingwistycznej
 • Sytuacje krytyczna
 • Słowa zakazane

OBRONA W ZAKUPACH

 • Taktyki i techniki w negocjacjach zakupowych
 • Zestaw taktyk stosowanych w rozmowach zakupowych
 • Techniki negocjacyjne i sposób ich dobierania
 • Elementy perswazji w zakupach
 • Reguły perswazji stosowane w negocjacjach zakupowych
 • Działania obronne
 • Wywieranie wpływu podczas zakupów
 • Techniki perswazji i manipulacji używane w negocjacjach
 • Kłamstwo – narzędzia do rozpoznawania
 • Język perswazji jako narzędzie negocjatora
 • Kiedy, czym i jak sabotujemy negocjacje

MECHANIZMY OBRONNE W NEGOCJACJACH

 • Strategie prowadzenia negocjacji – jak mogą być prowadzone rozmowy?
 • Strategie dominacji, uległości, wycofania, kompromisu, kooperacji
 • Strategia wygrany – przegrany, przegrany – wygrany, wygrany – wygrany
 • Elastyczność jako kategoria i gwarancja skuteczności w negocjacjach
 • Standard „elastyczna postawa w negocjacjach”
 • Techniki negocjacyjne i sposoby reakcji – co można stosować podczas rozmów?
 • Techniki eskalacji stosowane w rozmowach
 • Techniki wykorzystane w początkowej i końcowej fazie negocjacji
 • Techniki prezentacji produktu, instytucji
 • Techniki autoprezentacji
 • Techniki manipulacji psychologicznych

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Szkolenie prowadzone jest metodą treningu umiejętności, metodą interakcyjną z wykorzystaniem elementów psychologii. Szkolenie rozpoczyna się tzw. Kontraktem, ustalającym zasady współpracy i zachowania na zajęciach, uczestnicy otrzymują skrypt z treścią merytoryczną szkolenia. Szkolenie podzielone jest na moduły, dotyczące pojedynczych zagadnień.

Każdy moduł zawiera niezbędną, minimalną ilość teorii oraz praktykę (w formie warsztatów, gier i ćwiczeń) dla całej grupy uczestników, podgrup i indywidualnych.

Zastosowanie technik interakcyjnych stwarza optymalne warunki dla rozwinięcia w uczestnikach zaangażowania, pozwala na szybkie przyswojenie niezbędnych informacji i umiejętności. Każdy z uczestników praktycznie ćwiczy nowe techniki w warunkach symulujących środowisko pracy. Uczestnicy stymulowani i aktywizowani są do samodzielnej pracy, do wytworzenia wewnętrznej motywacji, do samodzielnego szukania rozwiązań na każdym z poziomów a także wdrażania w życiu przetestowanych na szkoleniu metod.

Cena  udziału w szkoleniu wynosi: 1450 + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax.  Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Skuteczna obrona przed manipulacjami" - 1450 zł/os

  Szybki kontakt