• Szkolenia logistyka

  Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:30, drugi dzień: 9:00 – 16:30, trzeci dzień: 9:00 – 16:00
Cena szkolenia netto
1690 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest osiągnięcie szeregu efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej tj.: opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów, określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń, kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż,  podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową, dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia, określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa, analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia:

Kierownicy przedsiębiorstw oraz pracownicy odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branżach (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).Program szkolenia:

I dzień szkoleniowy

 

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

 

 

Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej

 • miejsce magazynów w strukturze gospodarki materiałowej i logistyki przedsiębiorstw,
 • zadania magazynów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.

 

Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

 • relacje pomiędzy poszczególnymi komórkami,
 • zakresy obowiązków,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych,
 • obieg informacji,
 • uwarunkowania funkcjonowania.

 

Poziom i asortyment zapasów

 • podział zapasów według kryteriów ważności (metody ABC, XYZ),
 • charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania.

 

Technologia operacji magazynowych

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania,
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie,
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i poszczególnych ich elementów,
 • harmonogramowanie operacji magazynowych.

 

Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną,
 • uwarunkowania prawne normujące kwestie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie,
 • praktyczne rozwiązania dot. odpowiedzialności materialnej.

 

Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej

 • rodzaje inwentaryzacji stosowane w gospodarce magazynowej,
 • dokumenty normujące sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • metody i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji,
 • realizacja procedur inwentaryzacyjnych,
 • błędy w realizacji procesów inwentaryzacyjnych,
 • rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.

 

Dokumentacja realizacji operacji magazynowych

 • rodzaje dokumentów stosowane w gospodarce magazynowej
 • zasady obiegu dokumentów,
 • bez papierowy obieg dokumentów,
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za opracowanie i rozliczanie poszczególnych dokumentów.

 

 

 

II dzień szkoleniowy

 

„ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

 

Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów

 • metoda stałych miejsc składowych,
 • metoda wolnych miejsc składowych,
 • metody mieszane,
 • metody kompletacji zapasów „człowiek do towaru”, „towar do człowieka”.

 

Metody składowania zapasów

 • organizacja tradycyjnych metod składowania,
 • nowoczesne rozwiązania składowania zapasów,
 • rozmieszczenie zapasów w magazynach.

 

Wyposażenie techniczne magazynów

 • dokumentacja urządzeń wyposażenia technicznego magazynów,
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia pracowników do eksploatacji urządzeń technicznych w magazynach,
 • zasady doboru wyposażenia technicznego.

 

System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy

 • unormowania systemu wymiarowego opakowań,
 • określenie, podział i wykorzystanie jednostek ładunkowych.

 

System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych

i zbiorczych

 • zasady znakowania ładunków w magazynach,
 • oznakowanie miejsc składowania zapasów,
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN.
 • wykorzystanie fal radiowych do identyfikacji towarów w magazynach – technika RFID

 

 

Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych

 • akty prawne normujące bhp w gospodarce magazynowej,
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania,
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp,
 • obowiązki pracodawcy i pracowników,
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

 

III dzień szkoleniowy

 

„ZASADY PRZEPROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW ISTNIEJĄCYCH

I PROJEKTOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW”

 

Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej

 • potrzeby przestrzeni składowej,
 • analiza i ocena optymalizacji wykorzystania magazynów.

 

Przeprojektowanie magazynów istniejących

 • zasady efektywnego zagospodarowania przestrzeni magazynowej oraz rozmieszczenia towarów w magazynie,
 • zasady przeprojektowania,
 • obliczenie i optymalizacja przestrzeni składowej i innych stref w magazynie,
 • wybór optymalnego wariantu rozwiązania z określeniem potrzeb sprzętowych.

 

Projektowanie magazynów nowo planowanych

 • zasady stosowane przy projektowaniu nowych magazynów,
 • optymalizacja wielkości magazynów i rozmieszczenia poszczególnych stref funkcjonalnych,
 • warianty rozwiązań przy projektowaniu nowych magazynów.

 

Koszty gospodarki magazynowej

 • wyodrębnienie i podział kosztów gospodarki magazynowej
 • mierniki i wskaźniki kosztów,
 • potrzeby i możliwości optymalizacji kosztów gospodarki magazynowej.

 

Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów

 • opracowanie rozwiązań usprawniających działanie w magazynach, wdrożenie opracowanych rozwiązań w magazynach,
 • ocena przyjętych usprawnień.


Informacje organizacyjne

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1690 zł + 23%VAT

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

 Opinie uczestników

 • "Pan Sławomir - jak dla mnie najlepszy z prowadzących tego typu szkolenia (a miałem okazję już być na „kilku” różnych szkoleniach) - merytorycznie rewelacja, myślę, że będę u was wybierał to szkolenie tak co 2 lata - żeby być na bieżąco (oczywiście pod warunkiem, że będzie je prowadził Sławek), sam hotel, jego lokalizacja itp.- dla mnie super - super dojazd (wyjeżdżaliśmy samochodem ok. 16:30- do A4 dojechaliśmy po 15 minutach). Koledzy, którzy byli ze mną, potwierdzają powyższe opinie.
  Proszę o informacje o wszelkich szkoleniach prowadzonych przez Sławomira, chętnie z nich skorzystam, lub polecę innym osobom"
  ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "Otmuchów"
 • "Szkolenie dobrze zorganizowane, prowadzący był świetnie przygotowany do zajęć, natomiast, jak Pan pewnie wie, ma bardzo donośny głos 🙂
  Jeśli chodzi o lokalizację - ja osobiście lubię Warszawę, więc dla mnie jak najbardziej ok."
  GKN Driveline Polska
 • "Szkolenie mi się podobało, bardzo miły i wykwalifikowany prowadzący. Pan Sławomir zachęcał nas do czynnego udziału w szkoleniu, do opowiadania o naszych doświadczeniach, problemach na danym polu działania itp. Można było się o wszystko zapytać i uzyskać bezcenną radę.
  Poza tym z mojej strony bardzo duży plus dla Pana Sławomira za umiejętności w prowadzeniu szkolenia. Byłam osobą zawodowo nie związaną ściśle z tematem szkolenia, a pomimo to Pan Sławomir potrafił zachęcić mnie do aktywnego uczestnictwa nie wywołując u mnie żadnego skrępowania, wynikającego oczywiście z braku doświadczenia czy wiedzy z działu gospodarki magazynowej.
  Pod względem merytorycznym dla mnie dość dużo nowości, no ale ja mam mniejsze doświadczenie i mnie ciężko to ocenić. Mam nadzieję że opinia jeszcze się przyda"
  Paradyż
 • "Szkolenie w którym uczestniczyłem w dniach 16-18 marca było przygotowane bardzo dobrze.Miejsce szkolenia było idealne.
  Prowadzący szkolenie, Pan Sławomir jest osoba idealnie stworzoną do prowadzenia tego typu szkoleń. Bardzo dobrze potrafi przekazać wiedzę która posiada.
  W skali 6 stopniowej oceniłbym szkolenie na 6"
  FLSmidth MAAG Gear

Formularz zapisu na szkolenie:

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Cena netto:1690 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©