Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 20-02-2023 20-02-2023

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami i interpretacjami w zakresie rozliczania wynagrodzeń za pracę w świetle aktualnych przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno aktualne, jak i planowane regulacje w zakresie współdziałania pracodawcy z różnymi przedstawicielstwami pracowników.

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, podmiotów publicznych, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Zagadnienia wprowadzające z Nowym Polskim Ładem;
 • Konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem;
 • Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania;
 • Nowa skala podatkowa: obniżenie stawki PIT, zaliczki na podatek po zmianach, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek dochodowy, likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • Oświadczenia PIT dla płatników; PIT-2, zeznania roczne;
 • Autorskie koszty uzyskania przychodów,
 • Ulgi, rozliczenia samotnych rodziców,
 • Zwolnienia podatkowe,
 • Brak odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika;
 • Podwyższone koszty pracownicze;
 • Zasady naliczania list płac od 1 lipca 2022 – metodologia obliczania wynagrodzeń;
 • Likwidacja mechanizmu przesuwania poboru zaliczek na podatek; nowe rozliczenia roczne;
 • Pracownicy niepełnoetatowi; rozliczanie emerytów i rencistów;
 • Zmiany w zaliczkach płaconych od przychodów z zagranicznego stosunku pracy;
 • Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej;
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Ćwiczenia praktyczne – przykładowe rozliczenie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, stosunku z powołania; interpretacje przepisów; case study;

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:00 Zajęcia.

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Prezentacja, dyskusja, zadania problemowe, case study, wykład.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 490  zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem regulacji Polskiego Nowego Ładu – online" - 490 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.