Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacjami i interpretacjami w zakresie rozliczania wynagrodzeń za pracę w świetle aktualnych przepisów tzw. Nowego Polskiego Ładu.

Korzyści dla uczestników:

Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno aktualne, jak i planowane regulacje w zakresie współdziałania pracodawcy z różnymi przedstawicielstwami pracowników.

Adresaci szkolenia:   

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców, podmiotów publicznych, kadry zarządzającej, działów HR, a także pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

 • Zagadnienia wprowadzające z Nowym Polskim Ładem;
 • Konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem;
 • Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania;
 • Nowa skala podatkowa: obniżenie stawki PIT, zaliczki na podatek po zmianach, kwota wolna, kwota zmniejszająca podatek dochodowy, likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • Oświadczenia PIT dla płatników; PIT-2, zeznania roczne;
 • Autorskie koszty uzyskania przychodów,
 • Ulgi, rozliczenia samotnych rodziców,
 • Zwolnienia podatkowe,
 • Brak odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika;
 • Podwyższone koszty pracownicze;
 • Zasady naliczania list płac od 1 lipca 2022 – metodologia obliczania wynagrodzeń;
 • Likwidacja mechanizmu przesuwania poboru zaliczek na podatek; nowe rozliczenia roczne;
 • Pracownicy niepełnoetatowi; rozliczanie emerytów i rencistów;
 • Zmiany w zaliczkach płaconych od przychodów z zagranicznego stosunku pracy;
 • Zmiany w naliczaniu składki zdrowotnej;
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych;
 • Ćwiczenia praktyczne – przykładowe rozliczenie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, stosunku z powołania; interpretacje przepisów; case study;

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
09:00 – 13:00 Zajęcia.

 

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

Prezentacja, dyskusja, zadania problemowe, case study, wykład.

Cena udziału 1 osoby w szkoleniu online wynosi: 550  zł + 23% VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem regulacji Polskiego Nowego Ładu – online" - 550 zł/os

  Szybki kontakt