Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia windykacja i księgowość

  Wybrane zagadnienia budżetu zadaniowego z elementami sprawozdawczości, ewidencji, monitoringu i ewaluacji – ujęcie praktyczne


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 - 16:00
Cena szkolenia netto
950 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi układu zadaniowego i zarządzania przez cele w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej polityki Ministerstwa Finansów oraz niedostatków regulacji normatywnych w kontekście wymagań wobec dysponentów części budżetowej, dysponentów II i III stopnia oraz jsfp. zobowiązanych do wdrażania układu zadaniowego, a także jst., które wdrożyły u siebie układ zadaniowy. Praktyczne przygotowanie uczestników do spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.

Korzyści dla uczestników:

 • Zrozumienie sensu wdrażania układu zadaniowego
 • Poznanie podstawowych regulacji prawnych i wykładni
 • Poznanie założeń konstrukcji układu zadaniowego
 • Poznanie planowania, ewidencji i sprawozdawczości w układzie zadaniowym


Adresaci szkolenia:

 • Kierownicy jednostek
 • Kadra zarządzająca jednostek
 • Pracownicy działów merytorycznych i finansowych
 • Kontrolerzy wewnętrzni i zewnętrzni


Program szkolenia:

Informacje wprowadzające

 

 • Podstawowe definicje
 • Co uzyskujemy dzięki wprowadzeniu budżetu w układzie zadaniowym
 • Historia opracowania budżetu zadaniowego w Polsce

Podstawy prawne budżetu zadaniowego

 

 • Ustawa o finansach publicznych
 • Akty wykonawcze
 • Noty budżetowe
 • „Prawo powielaczowe”

Klasyfikacja budżetu w układzie zadaniowym.

 • Funkcje Państwa
 • Zadania
 • Podzadania
 • Działania

Zasady ustalania celów dla zadań

 

 • Definicje podstawowe
 • Sposoby właściwego określania celów

Mierniki

 

 • Podstawowe wymagania dotyczące mierników
 • Rodzaje i sposoby ustalania mierników
 • Najczęstsze błędy popełniane przy ustalaniu mierników

Kontrola zarządcza przy planowaniu zadaniowym

 

 • Podstawowe definicje
 • Znaczenie kontroli zarządczej w monitoringu budżetu w układzie zadaniowym
 • Określanie ryzyka osiągnięcia miernika – zagadnienia praktyczne

Ewidencja i sprawozdawczość budżetu w układzie zadaniowym

 

 • Regulacje normatywne
 • Proponowane formy ewidencji
 • Alokacja wydatków pośrednich z przykładami
 • Sprawozdawczość w kontekście ewidencji budżetu
 • Podstawowe elementy przyjętej polityki rachunkowości

Monitorowanie i ewaluacja budżetu zadaniowego

 

 • Podstawowe definicje
 • Monitorowanie i ewaluacja ex ante, w połowie i ex post
 • Monitoring i ewaluacja w praktyce


Metody szkoleniowe

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatów grupowych i indywidualnych.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 950 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Wybrane zagadnienia budżetu zadaniowego z elementami sprawozdawczości, ewidencji, monitoringu i ewaluacji – ujęcie praktyczne

Cena netto:950 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©