Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Wartościowanie pracy stało się standardem zarządzania również w sektorze publicznym.  Istotą wartościowania jest określenie relatywnej wartości stanowisk pracy z uwzględnieniem specyficznej dla danej instytucji struktury stanowisk, oczekiwań i celów kadry zarządzającej oraz sytuacji prawnej, w jakiej dana organizacja się znajduje. W czasie szkolenia poznają Państwo metody wartościowania pracy i bardzo szczegółowe wytyczne oraz przykłady przeprowadzania analizy stanowisk pracy na potrzeby procesu wartościowania (i innych procesów), a także procedury wartościowania pracy. Dowiedzą się Państwo jak dobrze przeprowadzić proces i jak wykorzystywać wyniki wartościowania pracy w praktyce zarządzania ludźmi i pracą.

Program szkolenia:

Dzień I:

 • Wprowadzenie – wartościowanie stanowisk jako sposób na….
 • Podstawy prawne procesów wartościowana w administracji
 • Realne cele procesu wartościowana
 • Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników – sposoby komunikacji przy wartościowaniu
 • Wpływ wartościowania na poziom motywacji do pracy
 • Organizacja procesu w urzędzie
 • Stosowane metody wartościowana stanowisk pracy (przegląd różnych metod)
 • Różnice pomiędzy wartościowaniem w administracji a wartościowanie w przedsiębiorstwach, ich znaczenie dla procesu
 • Opisywanie stanowisk – jako punkt wyjścia dla procesu
 • Sporządzane opisów stanowisk – krok po kroku
 • Błędy popełniane w opisach stanowisk sposoby ich unikana
 • Zespoły wartościujące – powoływane, zakres obowiązków, zadana
 • Przykład – protokół z posiedzenia zespołu wartościującego stanowiska pracy

 

Dzień II:

 • Charakterystyka metody analityczno –punktowej
 • Czy punkty dobrze różnicują?
 • Szczegółowy opis metody – kluczowe znaczenie kryteriów
  • kompetencje
  • charakter stanowiska pracy
  • odpowiedzialność
 • Weryfikacja wyników wartościowania
 • Punktacja – jej znaczenie
 • Analiza wyników – co robimy z rezultatami wartościowania
 • Tworzenie taryfikatorów opartych o wartościowanie
 • Wartościowanie a zasada równego traktowana w zatrudnieniu
 • Aktualizacja opisów stanowisk oraz wyników wartościowania
 • Wartościowanie a kontrola i audyt – na co kładziony jest nacisk
 • Kluczowe rekomendacje dla wartościowania w urzędach i instytucjach

Podsumowanie zajęć.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Wartościowanie stanowisk w administracji" - 1290 zł/os

  Szybki kontakt