Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Warszawa 15-10-2018 16-10-2018

Cel i program szkolenia

Wartościowanie pracy stało się standardem zarządzania również w sektorze publicznym.  Istotą wartościowania jest określenie relatywnej wartości stanowisk pracy z uwzględnieniem specyficznej dla danej instytucji struktury stanowisk, oczekiwań i celów kadry zarządzającej oraz sytuacji prawnej, w jakiej dana organizacja się znajduje. W czasie szkolenia poznają Państwo metody wartościowania pracy i bardzo szczegółowe wytyczne oraz przykłady przeprowadzania analizy stanowisk pracy na potrzeby procesu wartościowania (i innych procesów), a także procedury wartościowania pracy. Dowiedzą się Państwo jak dobrze przeprowadzić proces i jak wykorzystywać wyniki wartościowania pracy w praktyce zarządzania ludźmi i pracą.

Program szkolenia:

Dzień I:

 • Wprowadzenie – wartościowanie stanowisk jako sposób na….
 • Podstawy prawne procesów wartościowana w administracji
 • Realne cele procesu wartościowana
 • Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników – sposoby komunikacji przy wartościowaniu
 • Wpływ wartościowania na poziom motywacji do pracy
 • Organizacja procesu w urzędzie
 • Stosowane metody wartościowana stanowisk pracy (przegląd różnych metod)
 • Różnice pomiędzy wartościowaniem w administracji a wartościowanie w przedsiębiorstwach, ich znaczenie dla procesu
 • Opisywanie stanowisk – jako punkt wyjścia dla procesu
 • Sporządzane opisów stanowisk – krok po kroku
 • Błędy popełniane w opisach stanowisk sposoby ich unikana
 • Zespoły wartościujące – powoływane, zakres obowiązków, zadana
 • Przykład – protokół z posiedzenia zespołu wartościującego stanowiska pracy

 

Dzień II:

 • Charakterystyka metody analityczno –punktowej
 • Czy punkty dobrze różnicują?
 • Szczegółowy opis metody – kluczowe znaczenie kryteriów
  • kompetencje
  • charakter stanowiska pracy
  • odpowiedzialność
 • Weryfikacja wyników wartościowania
 • Punktacja – jej znaczenie
 • Analiza wyników – co robimy z rezultatami wartościowania
 • Tworzenie taryfikatorów opartych o wartościowanie
 • Wartościowanie a zasada równego traktowana w zatrudnieniu
 • Aktualizacja opisów stanowisk oraz wyników wartościowania
 • Wartościowanie a kontrola i audyt – na co kładziony jest nacisk
 • Kluczowe rekomendacje dla wartościowania w urzędach i instytucjach

Podsumowanie zajęć.

Cena udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

Dla jednostek  finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Wartościowanie stanowisk w administracji" - 1290 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922), Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.