• Szkolenia administracja

  Wartościowanie stanowisk w administracji


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 - 15:00
Cena szkolenia netto
1290 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Wartościowanie pracy stało się standardem zarządzania również w sektorze publicznym. <br> Istotą wartościowania jest określenie relatywnej wartości stanowisk pracy z uwzględnieniem specyficznej dla danej instytucji struktury stanowisk, oczekiwań i celów kadry zarządzającej oraz sytuacji prawnej, w jakiej dana organizacja się znajduje. <br> <br> W czasie szkolenia poznają Państwo metody wartościowania pracy i bardzo szczegółowe wytyczne oraz przykłady przeprowadzania analizy stanowisk pracy na potrzeby procesu wartościowania (i innych procesów), a także procedury wartościowania pracy. Dowiedzą się Państwo jak dobrze przeprowadzić proces i jak wykorzystywać wyniki wartościowania pracy w praktyce zarządzania ludźmi i pracą.

Program szkolenia:

Dzień I:

 • Wprowadzenie – wartościowanie stanowisk jako sposób na….
 • Podstawy prawne procesów wartościowana w administracji
 • Realne cele procesu wartościowana
 • Oczekiwania pracodawcy, oczekiwania pracowników – sposoby komunikacji przy wartościowaniu
 • Wpływ wartościowania na poziom motywacji do pracy
 • Organizacja procesu w urzędzie
 • Stosowane metody wartościowana stanowisk pracy (przegląd różnych metod)
 • Różnice pomiędzy wartościowaniem w administracji a wartościowanie w przedsiębiorstwach, ich znaczenie dla procesu
 • Opisywanie stanowisk – jako punkt wyjścia dla procesu
 • Sporządzane opisów stanowisk – krok po kroku
 • Błędy popełniane w opisach stanowisk sposoby ich unikana
 • Zespoły wartościujące – powoływane, zakres obowiązków, zadana
 • Przykład – protokół z posiedzenia zespołu wartościującego stanowiska pracy

 

Dzień II:

 • Charakterystyka metody analityczno –punktowej
 • Czy punkty dobrze różnicują?
 • Szczegółowy opis metody – kluczowe znaczenie kryteriów
  • kompetencje
  • charakter stanowiska pracy
  • odpowiedzialność
 • Weryfikacja wyników wartościowania
 • Punktacja – jej znaczenie
 • Analiza wyników – co robimy z rezultatami wartościowania
 • Tworzenie taryfikatorów opartych o wartościowanie
 • Wartościowanie a zasada równego traktowana w zatrudnieniu
 • Aktualizacja opisów stanowisk oraz wyników wartościowania
 • Wartościowanie a kontrola i audyt – na co kładziony jest nacisk
 • Kluczowe rekomendacje dla wartościowania w urzędach i instytucjach

Podsumowanie zajęć.Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 1 290 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Wartościowanie stanowisk w administracji

Cena netto:1290 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©