Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie wprowadzonych i planowanych zmian w prawie pracy w 2022 roku w kontekście przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści dla uczestników:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie niezbędną wiedzę zakresie planowanych zmian w Kodeksie pracy.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Prewencyjna kontrola pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu.

Regulacje dotyczące pracy zdalnej jako rozwiązania stałego:

  • definicja pracy zdalnej
  • zasady wprowadzania pracy zdalnej
  • praca zdalna okazjonalna

Zmiany w zawieraniu umów na okres próbny.

Nowy obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony.

Prawo pracownika do bezpłatnych szkoleń:

  • czas szkolenia odbywanego po godzinach pracy pracownika wlicza się do czasu pracy.

Dodatkowy urlop opiekuńczy.

Dodatkowe zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem

Krótszy urlop ojcowski.

Wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i przyznanie nieprzenoszalnej jego części dla każdego z pracujących rodziców.

Nowy wymiar przerwy śniadaniowej ( art. 134 kp ).

Podsumowanie szkolenia, panel dyskusyjny.

 

Rozkład godzinowy:

09:45 – 10:00 Logowanie do platformy
10:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową

Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów, oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

Cena udziału w szkoleniu online wynosi 490 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesja pytań, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia online lub na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia online i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika od sierpnia 2022 w Kodeksie Pracy – online" - 490 zł/os

    Szybki kontakt