Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja, Szkolenia logistyka, Szkolenia sprzedaż i marketing

  Umowy w obrocie gospodarczym oraz należyte ich zabezpieczanie


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
650 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa gospodarczego oraz omówienie zasad zawierania umów w obrocie gospodarczym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie związane z badaniem wiarygodności kontrahenta, właściwym zabezpieczaniem kontraktów, a także wprowadzaniem rozwiązań globalnych w firmie, dotyczących umów.  I właśnie z myślą o osobach odpowiedzialnych za zawieranie umów w firmie przygotowany został blok wykładowy poświęcony tej tematyce.

Korzyści dla uczestników:

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafić: posługiwać się odpisem z KRS i dokonywać jego szczegółowej analizy, oceniać treść pełnomocnictw, sporządzać aneksy do umów, analizować umowy…Adresaci szkolenia:

Pracownicy odpowiedzialni za zawieranie umów w firmie.Program szkolenia:

 • Badanie wiarygodności klienta (Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, możliwość badania akt rejestrowych spółek…).
 • Odpis z KRS jako „dowód osobisty” przedsiębiorcy. Szczegółowa analiza odpisu z KRS – praca z dokumentem.
 • Rodzaje umów, zasady oznaczania stron umowy, miejsca i czasu zawarcia. Czy podpisy na umowach powinny być czytelne.
 • Osoby uprawnione do zawierania umów w obrocie gospodarczym na przykładzie poszczególnych rodzajów spółek – prawo do zawierania umów przez: prezesów, wiceprezesów, prokurentów, wspólników…
 • Rodzaje pełnomocnictw oraz analiza ich treści. Czy pełnomocnik odpowiada za zobowiązania wynikające z zawieranych przez niego umów.
 • Co to jest prokura, rodzaje prokury.
 • Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.
 • Elementy każdej umowy w obrocie gospodarczym.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego: odsetki, kary umowne, wina a przyczyna.
 • Najczęściej popełniane błędy przy pisaniu umów.
 • Jak sporządzić aneks do umowy (praca z dokumentem).
 • Zabezpieczanie umów w obrocie gospodarczym (weksel, gwarancje bankowe, dobrowolne poddanie się egzekucji…).


Metody szkoleniowe

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).
 • Konsekwencje zawarcia umowy przez osoby nieuprawnione.


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 650 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Umowy w obrocie gospodarczym oraz należyte ich zabezpieczanie

Cena netto:650 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©