Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia administracja

  Umowy o roboty budowlane


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
590 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie z kluczowymi pojęciami z zakresu prawa cywilnego. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieć analizować treść umów o roboty budowlane, posługiwać się odpisem z KRS w zakresie reprezentacji spółek, sporządzać aneks do umowy, liczyć terminy przedawnienia, analizować problematykę kar umownych, wad itp.

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm budowlanych, deweloperskich: kierownicy kontraktów, dyrektorzy ds. inwestycji, kierownicy budów, członkowie zarządów w/w.Program szkolenia:

 • Zasady reprezentacji spółek prawa handlowego (zawierani umów ze wspólnikami, z członkami zarządu, prokurentami, pełnomocnikami).
 • Odpis z KRS oraz z CEIDG jako podstawowy dokument potwierdzający „tożsamość przedsiębiorcy”.
 • Właściwe określenie stron umowy.
 • Właściwe określenie przedmiotu umowy.
 • Sposób określenia ceny (ryczałtowy, kosztorysowy, według obmiaru),
  • uzależnianie zapłaty od odbioru dokonanego przez inwestora,
  • uzależnianie zapłaty od okoliczności, których spełnienie nie leży w gestii podwykonawcy.
 • Opóźnienie a zwłoka w wykonaniu robót, czym się od siebie różnią.
 • Wina a przyczyna przy występowaniu opóźnień.
 • Rękojmia a gwarancja.
  • czas trwania,
  • różnice,
  • zakres odpowiedzialności.
 • Przedawnienie roszczeń.
 • Kary umowne (problem niedoszacowania, przeszacowania, odszkodowania uzupełniającego…).
 • Pojęcie odsetek, zasady liczenia, dopuszczalna wysokość. Odsetki za opóźnienie a odsetki za zwłokę.
 • Odpowiedzialność inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec dalszych podwykonawców.
 • Terminy płatności, uznanie rachunku a obciążenie rachunku.
 • Możliwość jednostronnej zmiany umowy np. harmonogramu wykonania prac.
 • Wykonanie zastępcze.
 • Na jakie zapisy umowy o roboty budowlane należy zwracać uwagę, tak aby w pełni zabezpieczyć swoje roszczenia. Podstawowe błędy popełniane przy pisaniu umów.
 • Właściwość miejscowa sądu.
 • Zasady sporządzania aneksów.
 • Konsorcjum.


Metody szkoleniowe

 • praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS, weksel, aneks… ),
 • analiza treści konkretnych umów, w tym najczęściej występujących klauzul umownych,
 • dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych,
 • rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
 • wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).


Informacje organizacyjne

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 590 zł + 23%VAT

 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych na preferencyjnych warunkach.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.Formularz zapisu na szkolenie:

Umowy o roboty budowlane

Cena netto:590 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©