Dostępne terminy szkolenia

Cel i program szkolenia

Cele szkolenia:

 • przedstawienie możliwych opcji prawidłowego zawarcia i wyboru umowy o pracę jaki i zastosowania odpowiedniego trybu jej rozwiązania,
 • wskazanie na błędy pracodawców, wyeliminowanie nieprawidłowości w dokumentacji,
 • nabycie umiejętności działania zgodnie z prawem.

Korzyści dla uczestników:

Podczas tego szkolenia uczestnik zapozna się z ogólnymi zasadami nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

Nabędzie umiejętności:

 • dokonania wyboru możliwej do zawarcia umowy o pracę,
 • sporządzania umowy,
 • przygotowania aneksu czy odpowiedzi na wniosek pracownika,
 • sporządzania oświadczenia o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy,
 • stosowania właściwy tryb i formę rozwiązania stosunku pracy.

To wszystko zgodnie z zasadami obowiązującymi po zmianie Kodeksu pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób, które szukają wiedzy na ten temat zatrudniania i zwalniania, by prawidłowo i zgodnie z przepisami Kodeksu pracy sporządzać dokumenty.

Ponadto udział w szkoleniu pozwoli w szczególny sposób przyjrzeć się nowym zapisom Kodeksu pracy – wprowadzonym zmianami w 2023r. takim jak:

 • nowa treść umowy na okres próbny,
 • nowe zasady ponawiania zatrudnienia,
 • uzasadnianie wypowiedzenia umów terminowych,
 • wnioski pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy,
 • zakazy stosowania działań mających równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę czy chociażby przygotowywania się do wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy.

Adresaci szkolenia:

 • osoby zajmujące się prawem pracy, działów HR i pracowników obsługi księgowo – płacowej,
 • kadra zarządzająca – osoby organizujące pracę,
 • menadżerowie,
 • właściciele firm,
 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie zespołem,
 • specjaliści biorący udział w kierowaniu i zarządzaniu.

 

Program szkolenia

Ogólne zasady dotyczące nawiązywania stosunku pracy:

 • termin zawarcia umowy i obowiązki pracodawcy,
 • pojęcie dopuszczenia do pracy a potwierdzenie ustaleń warunków umowy,
 • aneksy i wydłużanie umów,
 • obowiązkowa treść umowy o pracę (rodzaj pracy; miejsce lub miejsca wykonywania pracy; wynagrodzenie; wymiar czasu pracy; dzień rozpoczęcia pracy),
 • przykłady, ćwiczenia.

Ogólne zasady dotyczące rozwiązywania stosunku pracy:

 • okresy wypowiedzeń,
 • skrócone okresy wypowiedzeń – zasady,
 • terminy zastosowania rozwiązania umowy bez wypowiedzenia,
 • forma oświadczenia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,
 • prawidłowa konstrukcja przyczyny wypowiedzenia umowy oraz jej rozwiązania bez wypowiedzenia,
 • pouczenie i konsekwencje jego niewskazania,
 • doręczanie oświadczeń i potwierdzanie zapoznania pracownika z treścią oświadczenia,
 • ochrona przez rozwiązaniem i wypowiedzeniem umowy,
 • najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w zakresie rozwiązywania stosunku pracy,
 • przykłady, ćwiczenia.

Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na okres próbny:

 • ustalenie długości jej trwania,
 • niedotrzymanie postanowień w zakresie zawarcia umowy na czas określony,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny,
 • uzasadnienie wypowiedzenia umowy na okres próbny,
 • wniosek pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy na okres próbny albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • przykłady, ćwiczenia.

Sporządzanie i rozwiązywanie umowy  na czas określony:

 • ograniczenia w zawieraniu umów na czas określony,
 • uwzględnianie limitów 33 miesięcy i 3 umów przy ponownym zatrudnieniu,
 • obowiązek powiadamiania PIP w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 33 miesiące,
 • aneksowanie umowy i zmiana jej warunków,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony,
 • obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy po 26.04.2023r.,
 • wniosek pracownika o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy (dopuszczalność złożenia wniosku, forma wniosku, procedura udzielania odpowiedzi przez pracodawcę, konsekwencje nieudzielenia odpowiedzi),
 • przykłady, ćwiczenia.

Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na zastępstwo:

 • długość trwania umowy,
 • limitowanie oraz ponawianie umowy na zastępstwo,
 • rodzaj pracy i wynagrodzenie pracownika zastępującego,
 • podawanie imienia i nazwiska osoby zastępowanej z punktu widzenia ochrony danych osobowych,
 • ustalenie długości okresu wypowiedzenia umowy,
 • konieczność uzasadniania wypowiedzenia,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na zastępstwo,
 • przykłady, ćwiczenia.

Sporządzanie i rozwiązywanie umowy na czas nieokreślony:

 • zmiany warunków umowy na pomocy porozumienia,
 • zmiana umowy z umowy na czas nieokreślony w umowę na czas określony,
 • tryby zakończenia zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony,
 • przykłady, ćwiczenia.

Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Odpowiedzi na pytania.

Informacje organizacyjne:

 • 09:45 – 10:00 logowanie do platformy
 • 10:00 – 15:00 zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Metody szkolenia:

 • wykłady, prezentacja,
 • instrukcje – wskazówki, omówienie przykładów,
 • przykłady z orzecznictwa,
 • stanowiska PIP oraz ministerstwa,
 • panel pytań i odpowiedzi.

Cena udziału w szkoleniu online 1 osoby wynosi: 650 zł + 23% VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, certyfikat w wersji pdf.

 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte:

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Nie widzisz terminu szkolenia? Napisz do nas!

"Umowa o pracę po zmianach w 2023 r. – wszystko na temat nawiązywania i rozwiązywania umowy – warsztaty online" - 650 zł/os

  Szybki kontakt