Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Online 26-10-2022 26-10-2022
Online 16-12-2022 16-12-2022

Cel i program szkolenia

Podstawowym celem jedno-dniowego warsztatu on-line jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu skutecznego komunikowania się w sytuacjach zawodowych, w których sprawna komunikacja jest narzędziem tworzenia i podtrzymywania relacji społecznych oraz współpracy między ludźmi.  Sprawna komunikacja i współpraca wewnątrz organizacji ma bezpośrednie przełożenie na relacje i współpracę z innymi podmiotami, niezależnie od tego jakim typem temperamentu jest rozmówca.

Szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające:

 • budować fundamenty pod trwale pozytywne relacje z różnymi pracownikami,
 • poznać swój i innych styl komunikacji oraz nabyć doświadczenie w ich wdrażaniu,
 • Umiejętnie aktywnie słuchać rozmówcę,
 • Poznać i poprawnie stosować Metaprogramy
 • tworzyć i wprowadzać w życie efektywną współpracę,
 • skutecznie wpływać na postawę, potrzeby i decyzje innych ludzi, przy jednoczesnym dopasowaniu i utrzymaniu pozytywnego kontaktu.

Adresaci:

 • pracowników, których praca wiąże się z kontaktami z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • pracowników obarczonych dużą odpowiedzialnością za efektywne przekazywanie wiedzy
 • osób zarządzających innymi ( w każdym poziomie menadżerstwa)
 • pracowników działów obsługi klienta i sprzedaży
 • osób, które nie dostrzegały do tej pory konieczności zmiany stylu rozmowy z innymi osobami
 • pracowników, którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową
 • osób dbających o stały rozwój kompetencji interpersonalnych
 • osób nastawionych na podążanie za najnowszymi trendami komunikacyjnymi

 

PROGRAM SZKOLENIA

 

Podstawowe umiejętności komunikacyjne

 • Poznanie się i wprowadzenie do warsztatów.
 • Określenie potrzeb indywidualnych oraz silnych i słabych stron ( w aspekcie komunikacji)
 • Zasady budowania dobrego kontaktu z innymi – zasady i narzędzia.

Umiejętności rozróżniania różnych stylów komunikacyjnych

 • Metaprogramy jako efektywne narzędzie komunikacji.
 • Różne „mapy świata” i co to generuje?
 • Komunikacja interpersonalna, czyli czy słuchając słyszysz, a rozmawiając pytasz?
 • Ćwiczenia zastosowania nowych wiadomości.
 • Konkretne wskazówki do zastosowania od zaraz.
 • Stosowanie metaprogramów i co dalej?

Umiejętności przekazywania własnych sugestii

 • Jak szybko nauczyć się mówić „innym językiem”?
 • Ważna zasady w komunikacji mailowej i telefonicznej.
 • Komunikaty typu „JA”.
 • Identyfikacja potrzeb własnych i rozmówcy
 • Magiczne słowa, które podświadomie zmieniają percepcję odbiorcy.
 • Co jest i kto odpowiedzialny za obopólne zrozumienie.
 • Inspiracje

 

Rozkład godzinowy:

08:45 – 09:00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

09:00 – 14:00 Zajęcia

Po zapisaniu się na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.

Szkolenie jest prowadzone metodami warsztatowymi, aktywizującymi uczestników.

Metody opierają się na zasadzie „nauki przez doświadczenie” pozwalającej uczestnikom szkolenia w praktyczny sposób poznać i zastosować przyswajane narzędzia i techniki  z zakresu skutecznego komunikowania się. Każde ćwiczenie i gra są omawiane.

W ciągu całego szkolenia prowadzony jest trenerski monitoring uczestników i przekazywane informacje zwrotne modelujące pożądaną postawę i umiejętności w zakresie komunikacji w zespole.

Cena udziału w szkoleniu dla 1 osoby wynosi: 650 zł + 23%VAT

Dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji pdf, dyplom w wersji pdf.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail.

W przypadku osób prywatnych lub firm, które jeszcze z nami nie współpracowały warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.

Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Typy klientów czyli jak mówić i słuchać, a czego nie robić? Zastosowanie metaprogramów w praktyce -online" - 650 zł/os


  Termin szkolenia
  Dane Firmy (do faktury)

  Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

  Osoba koordynująca

  Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

  Uczestnicy szkolenia
  Miejsca hotelowe
  Dla jednostek publicznych

  Uwagi

  * elementy obowiązkowe

  Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

  na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

  na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

  na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

  Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.