Dostępne terminy szkolenia

Lokalizacja Początek szkolenia Zakończenie szkolenia
Karpacz 05-12-2019 06-12-2019
Kraków 23-01-2020 24-01-2020
Wrocław 23-03-2020 24-03-2020
Warszawa 18-05-2020 19-05-2020
Szczecin 02-06-2020 03-06-2020

Cel i program szkolenia

Szkolenie „Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami na produkcji” jest odpowiedzią na potrzebę rozwijania pozafinansowych metod wywierania wpływu na pracowników. Często menadżerowie nie potrafią sobie poradzić z  trudnymi sytuacji i stosują postawę agresywną lub idą w kierunku uniku. Konsekwencją tego jest stres, zła atmosfera w zespole oraz utrata autorytetu u pracowników.

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji na produkcji, które przeszkadzają pracownikom załatwić problem zanim się zaogni. Będziemy się uczyć w jaki sposób eliminować błędy i wykorzystywać nadarzające się sytuacje. Wyrobimy umiejętność znajdowania korzystnych rozwiązań nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Korzyści dla uczestników:

 • Skuteczne budowanie sylwetki lidera
 • Łatwiejsze wydawanie poleceń
 • Efektywne wykorzystanie narzędzi jakimi dysponuje lider w celu egzekwowania stawianych przed pracownikami celów
 • Wzmocnienie postawy asertywnej
 • Lepsze zapobieganie konfliktom z pracownikami
 • Wzmocnienie relacji wewnątrz zespołowych
 • Poprawa zasobów odpornościowych na sytuacje stresowe
 • Radzenie sobie z gniewem

Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest dla średniego i niższego szczebla produkcyjnego.

Program szkolenia:

Trudne rozmowy z pracownikami

 • Jak przeprowadzić rozmowę oceniającą/motywującą/korygującą, żeby pracownika rozwijała a nie blokowała?
 • Jak poradzić sobie z agresją lub płaczem ze strony pracownika?
 • Jak krytykować pracownika, a nie człowieka – konstruktywna krytyka?
 • Kiedy pracownik będzie odbierał ocenę jako rozwój a nie czepianie się.
 • Jak przekonać pracownika tymczasowego, że warto pracować.
 • Przeprowadzenie rozmowy z pracownikiem w taki sposób, żeby po otrzymaniu przeniesienia na inny dział/maszynę nie podburzał pracowników.
 • Przekazanie pracownikom informacji o zmianach personalnych, w taki sposób, żeby nie spadła ich motywacja do pracy.

Przekazywanie trudnych informacji – praca z grupą

 • Jak przekazać pracownikom informację o zmianach organizacyjnych lub systemie pracy.
 • W jaki sposób przekonać ludzi, żeby zostali na nadgodziny.
 • Przełamywanie u pracowników oporu przed zmianą.

Zapobieganie i reakcja na konflikt w zespole

 • Główne czynniki wywołujące konflikt – pracownik, szef, organizacja. Jak zdiagnozować.
 • Jak radzić sobie z konfliktem w zespole.
 • Oczernianie szefa przez pracownika przed zespołem – najskuteczniejsze reakcje.

Rozwiązywanie problemów:

 • 4 szybkie techniki rozwiązywania problemów.
 • W jaki sposób prowadzić zespół, żeby jego członkowie nie mieli obaw przed zgłaszaniem nieprawidłowości.
 • Najbardziej efektywne narzędzia pracy grupowej sprzyjające budowie zaufania i otwartości.

Rozwijanie asertywnego zachowywania się w różnych trudnych sytuacjach

 • Rozpoznanie obszarów interakcji społecznych, w których osoba zachowuje się asertywnie i nieasertywnie.
 • Przedstawianie swojego stanowiska w przypadku postawy agresywnej drugiej strony.
 • Mówienie „nie”.
 • Przyjmowanie krytyki, sztuka konstruktywnego krytykowania.

Zamiana stresu „negatywnego” na pozytywna energię do działania

 • Oznaki stresu „negatywnego” w poszczególnych sferach – myślenia, zachowania, emocji i ciała – konsekwencje długotrwałego stresu.
 • Rozładowywanie stresu po trudnych sytuacjach w firmie.
 • Uodparnianie się na stres wynikający z problemów pojawiających się w pracy.
 • Jak przełamać stres przed trudną rozmową.
 • Jak sobie poradzić z gniewem podczas kryzysowej sytuacji.

Podsumowanie szkolenia

Rozkład godzinowy: pierwszy dzień: 10:00 – 17:00, drugi dzień: 9:00 – 16:00

Case study, scenki rodzajowe, autoprezentacja, testy.

Cena udziału 1 osoby wynosi: 1390 zł + 23%VAT

Cena szkolenia: dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest: przesłanie do nas formularza zgłoszenia na e-mail lub fax. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

Rezerwacja noclegów: pomagamy przy rezerwacji noclegów na preferencyjnych warunkach w hotelu w którym odbywa się szkolenie.

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontakt.

Formularz zapisu na szkolenie:

"Trudne sytuacje na produkcji – rozwiązywanie i zapobieganie" - 1390 zł/os


Termin szkolenia
Dane Firmy (do faktury)

Chcę otrzymywać fakturę elektroniczną

Osoba koordynująca

Kopia zgłoszenia zostanie wysłana na podany w formularzu adres e-mail osoby koordynującej.

Uczestnicy szkolenia
Miejsca hotelowe
Dla jednostek publicznych

Uwagi

* elementy obowiązkowe

Zapoznałem się i akceptuję regulamin szkoleń oraz wyrażam zgodę wobec Effect Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-904, ul. Jerzego Bajana 31D:

na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Effect Group Sp z o.o. drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących tego szkolenia niezbędnych do realizacji.

na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń Effect Group, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)

na otrzymywanie faktur VAT droga elektroniczną na wskazany w formularzu adres e-mail.

Jestem świadomy/ma prawa do poprawiania, zmieniania i aktualizowania swoich danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.