Szkolenie archiwalne.

Jesteś zainteresowany tematem szkolenia, skontaktuj się z nami korzystając z formularza lub zadzwoń: 022 463 62 04, 022 463 63 53.
 • Szkolenia windykacja i księgowość

  Trening windykacji krytycznych


  Terminy i miejsca szkoleń:

  Rozkład godzinowy:10:00-17:00
Cena szkolenia netto
890 zł/os
Zapisz się
lub
Pobierz formularz

Cel i program szkolenia

Udoskonalenie techniki windykacyjnej w warunkach skrajnego oporu i ekonomicznej depresji dłużnika. Wywołanie wzrostu efektywności zawodowej i podwyższenie psychologicznego komfortu pracy w najtrudniejszym, kryzysowym kontekście ekonomiczno-gospodarczym. Wytworzenie przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych podmiotów-wierzycieli poprzez rozwinięcie kwalifikacji z zakresu retoryki dominacji i psychologii presji. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa rytmiki i płynności finansowej przedsiębiorstwa w obliczu powszechnego kryzysu ekonomicznego.   Cele zadaniowe:
 • Model dyscyplinujący – egzekwowanie spłaty z jednoczesnym zachowaniem relacji ekonomicznej z dłużnikiem.
 • Model krytyczny – wyegzekwowanie spłaty, zaniechanie sojuszu i relacji ekonomicznej (oszustwa, upadłości, permanentne łamanie zasad, konwersje)
 

Program szkolenia:

Runda otwarcia:

 • wskazanie celu zajęć
 • ustalenie reguł współpracy
 • krótka refleksja na dotychczasowymi metodami windykowania

 

Cel dydaktyczny:

Wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego, wytworzenie optymalnego klimatu emocjonalnego, ustalenie zasad dyscypliny pracy oraz zarysowanie głównych trudności operacyjnych w roli zawodowej windykatora .

 

Wpływ komunikacyjny trzy-kanałowy:

 • słowa(wpływ składni i strony zdania, leksemy dominacji)
 • emisja głosu(sterowanie emocją dłużnika w kanale tonalnym)
 • ekspresja ciała(kody mowy ciała w kontekście presji)
 • techniki korespondencyjne-monitowe( typ czcionki ,barwy i grafika tekstu)

 

Cel dydaktyczny:

Zastosowanie różnorodnych elementów komunikacji w procesie wywierania wpływu windykacyjnego. Wykształcenie u uczestników praktycznej umiejętności kierowania procesem emocji i motywacji dłużnika w dialogu. Rozwinięcie praktycznych kwalifikacji z zakresu psychologii presji i retoryki dominacji.

 

 Psychologia presji:

 • Psycholingwistyczne mechanizmy w praktyce windykowania(dialog)
 • praktyka łamania oporu i kontroli impasu

 

Cel dydaktyczny:

Wykształcenie u uczestników elastyczności zmian stylu podejścia w dialogu.

Kształcenie dominacji psychologicznej i kontroli oporu we wstępie dialogu.

 

Diagnoza kłamstwa i bluffu.

 • test Ashafenburga
 • test pokerowy
 • efekt Otella
 • efekt Brokawa

 

Cel dydaktyczny:

Poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie diagnozy kłamstwa. Przeniesienie diagnozy kłamstwa z obszaru wiedzy intuicyjnej w metody planowe i profesjonalne.

 

 Techniki strategiczne w windykowaniu:

 • konfrontacja
 • „ściana”
 • Minimalizacje (nagradzanie psychologiczne)
 • Maksymalizacje (kary psychologiczne)
 • zamknięcie „poczwórna pętla”
 • stygmatyzacja

 

Cel dydaktyczny:

Rozwinięcie u uczestników umiejętności psychologicznego wpływu w windykowaniu. Doskonalenie psychopresji w windykacyjnych sytuacjach ekstremalnych (model krytyczny).

 

Trening wariograficzny (wykorzystanie ewaluatora widma głosu):

 • trening zawodowej ekspresji behawioralnej i fizjologicznej kontroli stresu
 • trening detekcji kłamstwa i bluffu
 • trening kontroli emisji głosu z użyciem ewaluatora widma głosu

 

 

Cel dydaktyczny:

Doskonalenie kwalifikacji przy wykorzystaniu wariografu klasycznego i ewaluatora widma głosu (izraelskie urządzenie diagnozujące przeżywane emocje na podstawie elektronicznego zapisu i analizy widma). Moduł ten prowadzi specjalista wywiadu śledczego i inżynierii wariograficznej. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersita di Roma.

 

Komentarz: Trening wariograficzny trwa ok. 2 godz. i jest zorientowany na osiągnięcie dwóch celów. Pierwszy z nich to doskonalenie kontroli behawioralnej i emocjonalnej(kontrola sygnałów ciała i emisji głosu w windykacyjnych warunkach emocjonalnie krytycznych). Zaś drugi cel, to doskonalenie detekcji kłamstwa i bluffu, co stanowi integralny element kompetencji windykatora.

 Informacje organizacyjne

Koszt udziału 1 osoby wynosi: 890 + 23%VAT

Cena szkolenia dotyczy udziału 1 osoby i zawiera: udział w zajęciach, komplet materiałów , dyplom ukończenia, przerwy kawowe oraz obiad. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do nas formularza zgłoszenia na nr. fax. 022 463 62 05. Nie wymagamy przedpłat, płatność realizowana jest po szkoleniu.

 

Szkolenia zamknięte

Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją szkolenia wewnętrznego z przedstawionego tematu prosimy o kontaktFormularz zapisu na szkolenie:

Trening windykacji krytycznych

Cena netto:890 zł/os

Wybierz termin

Dane firmy

Nazwa firmy

NIP*

Ulica*

Numer*

Miasto*

Kod Pocztowy*

Osoba koordynująca

Imię*

Nazwisko*

Stanowisko

E-mail*

Telefon*

Uczestnicy szkolenia

Imię

Nazwisko

E-mail

Stanowisko

Miejsca hotelowe

Jeżeli są Państwo zainteresowani rezerwacją miejsc hotelowych za pośrednictwem naszej firmy prosimy podać liczbę dni oraz rodzaj pokoju.

Liczba pokoi:

Rodzaj pokoju:

Termin od do

Dla jednostek publicznych

Warunkiem zwolnienia z VAT jest zaznaczenie poniższego oświadczenia:
Oświadczamy, że udział w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych co najmniej w 70%

Uwagi

* Pola wymagane

Zapoznałem się z regulaminem zgłoszenia.

         
Wszelkie prawa zastrzeżone Effect Group ©